Clicks405
OD NOWA 30

Trevignano Romano – orędzie z 24 marca 2020: idźcie śladami Mojej Matki, Ja będę z wami wśród lwów i żmij…

Orędzie Pana Jezusa z 24 marca 2020

Bracia moi! Jesteście tu zebrani w wielkiej rodzinie, co za radość dla mojego serca! Wszyscy modlą się jak dawniej.
Dzieci kochane, wy, którzy staliście się już częścią mojej małej trzódki, idźcie śladami Mojej Matki, Ja będę z wami wśród lwów i żmij, nikt nie będzie mógł was dotknąć, nikt nie będzie mógł wyrządzić wam krzywdy.
Drodzy bracia, jakże wielka jest moja miłość do was, trwajcie w jedności, ponieważ dziś jest ten moment, kiedy każdy z nas potrzebuje drugiego, nie zostawiajcie waszych braci samych, ale miejcie litość i miłosierdzie, tak jak ja będę je miał dla was, niczego wam nie zabraknie.
Moc Boża jest tak wielka, że mój płaszcz i płaszcz mojej Matki okryje was i uczyni was niewidocznymi dla złego.
Bracia moi, elita światowa chce was podporządkować, staliście się jak poddani, ale ja przybędę i uwolnię was od wszelkiego zła. Bracia moi, przyjdę do każdego z osobna, przytulę was i pobłogosławię, jak brat, jak przyjaciel, jak ojciec, w imię Ojca, w imię Moje i w imię Ducha Świętego. Amen”.
Córko moja, nie lękaj się, trwaj trzymając mnie za rękę, a ja będę przy tobie, nigdy cię nie opuszczę, będę czuwał nad tą misją, bądź spokojna.

*Kiedy Pan Jezus mówi jesteście tu zebrani w wielkiej rodzinie, odnosi się do grupy modlitewnej łączącej się duchowo.

Tłumaczyli: ks. dr Grzegorz Bliźniak / Ewa Jurasz, redaktor naczelny Echa Medziugorja
Artykuł jest też na profilu fb ks. dra Grzegorza Bliźniaka