Clicks205

Niepojęta wartość Mszy Świętej!

Wartość Mszy Świętej

Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi - s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)

W godzinie twojej śmierci będziesz miał największe pocieszenie za uczestnictwo w licznych Mszach Św., ponieważ każdą Mszę Św., zabierasz ze sobą na Sąd.

One będę wstawiać się za tobą. Proporcjonalnie do gorliwości, z jaką w Nich uczestniczyłeś, twoja doczesna kara w Czyśćcu będzie zmniejszona.

Msza Św. gładzi grzechy lekkie, których nigdy nie wyznałeś na spowiedzi i Szatan w ten sposób będzie osłabiony wobec ciebie.

Uczestnicząc we Mszy Św., przyczyniasz się do najbardziej skutecznej pomocy Duszom Czyśćcowym.

Jedna Msza Św., w której uczestniczyłeś w czasie życia ma większe znaczenie niż wiele Innych ofiarowanych za ciebie po śmierci.

Uczestnicząc we Mszy Św., zostaniesz uwolniony od wielu niebezpieczeństw, nieszczęść, których w przeciwnym wypadku nie mógłbyś uniknąć.

Każda Msza Św. przyczynia się do twojej chwały w Niebie.

Przez każdą Mszę Św. będziesz mógł skrócić cierpienia Dusz Czyśćcowych, które czekają, byś za nie się modlił.

Uczestnicząc we Mszy św. otrzymasz błogosławieństwo Kapłana, a zatem błogosławieństwo Boga, Który Jest w Niebie.

Podczas Mszy Św. klękasz pośród legionów Aniołów, którzy z uszanowaniem obecni są na Mszy Św.

Błogosławieństwo Boga zabierasz ze sobą ze Mszy Św., również dla twoich spraw ziemskich.

Jezus:

Moja córko, do tego stopnia kocham Moich Kapłanów. Myślę o nich dniem i nocą. Z pełnym oddaniem towarzyszę im w celebracji Ofiary Mszy Św. Wspomagam ich w ich trudnej pracy. Towarzyszę im w ich cierpieniach i mówię do nich. Lecz tak długo nie słyszą mnie, jak długo zachowują miejsce dla miłości własnej, zazdrości, własnych ambicji i zarozumiałości.

Źródło: Maryja Zwycięska Królowa Świata – Siostra Maria Natalia – Maria Vincit, Wrocław 2008, wydanie pierwsze