Clicks1.9K

Ohavnosť! Heretici chcú na Slovensku „uvítať“ odpadlíka Františka – Christianitas, Nadácia Slovakia Christiana, slovenskydohovorzarodinu.sk, alianciazanedelu.sk a odpadlík Anton Čulen

Ohavnosť! Zdá sa, že odpadlíctvo „konzervatívnych katolíkov“ na Slovensku nemá hraníc. Je maximálne odporné, kam upadli a k čomu sa znížili v dôsledku svojich kacírskych postojov ohľadom krízy po II. vatikánskom koncile. Pred niekoľkými dňami som si prečítal zopár článkov „tradicionalistov“ alebo „konzervatívcov“ alebo „katolíkov za život“ na Slovensku. Ide o „Nadáciu Slovakia Christiana“ (non-christiana), christianitas.sk, slovenskydohovorzarodinu.sk, alianciazanedelu.sk a neuveriteľné odpadlíctvo Antona Čulena, ktorý sa postaral o to, aby sa odpadlícky článok, ktorý pochádza pravdepodobne od Nadácie Slovakia... non-Christiana alebo od christianitas (nie je to podstatné), objavil aj na jeho profile na gloriatv.

V tomto ohavnom článku s názvom Nadácia Slovakia Christiana zdôrazňuje slová Svätého Otca Františka o potratoch a homosexualite, ktorý sa objavil na weboch vyššie, hovoria o tom, ako na Slovensku „uvítajú“ „Svätého Otca Františka“. František je totálne evidentný heretik a odpadlík a o jeho herézach sa dočítate napríklad tu: vatikankatolicky.com/anti-papez-frantisek/
Pápež Pius XI, Mortalium Animos (#9), 6. január 1928: „Každý vie, že samotný Ján, apoštol lásky, ktorý, zdá sa, vo svojom Evanjeliu odhaľuje tajomstvá Svätého Srdca Ježišovho a ktorý nikdy neprestal vštepovať pamätiam svojich nasledovníkov nové prikázanie ‘Milujte sa navzájom,’ celkom zakázal akýkoľvek styk s tými, ktorí vyznávali zohavenú a poškodenú formu Kristovho učenia: ‘Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.’ (2 Jn 10).“
List Títovi 3:10-11 – „Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.“
Keď sv. Polykarp raz stretol heretika Marciána na ulici a ten sa ho opýtal, či ho pozná, sv. Polykarp odpovedal: „Poznám ťa ako satanovho prvorodeného.“
Ale „konzervatívni katolíci“ z webov vyššie nemajú problém „uvítať“ kacíra (bludára) Františka. Každý katolík by mal Františka odsúdiť ako kacíra, ktorý bol pre svoje herézy ipso facto exkomunikovaný z Katolíckej Cirkvi.

Katolíci by mohli usporiadať protest proti návšteve Františka a mohli by sa zúčastniť pochodu, na ktorom by tohto kacíra a odpadlíka, tohto vlka v ovčom rúchu, odsúdili, odhaľujúc a odsudzujúc jeho herézy.

Nech sa František, pohanský rímsky kráľ, čo sa klania modlám, vráti späť do pohanského Ríma a nech nezvádza ľudí po celom svete a nech svojimi herézami a svojim falošným evanjeliom nevedie milióny ľudí do pekla.

Odpadlíci ďalej hovoria, že jeho návšteva „je jedinečným darom“, hovoria, že odpadlík a heretik František je „Najvyšším pastierom Cirkvi“, hovoria, že totálny heretik František je členom Cirkvi bojujúcej, dokonca pútnikom do nebeskej vlasti, ba dokonca píšu, že podporujú „aktivity, ktoré Svätý Otec František vo svojich príhovoroch predostiera, a ktorým sa s otcovskou starostlivosťou venuje.“

Toto je totálne odpadlíctvo. Je dogmou, že heretici nie sú členmi Katolíckej Cirkvi. Františkove „aktivity“ v príhovoroch obsahujú všemožné kacírstvo najhoršieho druhu a práve týmto František, vlk v ovčom rúchu, vedie milióny ľudí do pekla.

Okrem toho v tom článku klamú ľudí o Františkovom postoji a vyjadreniach o homosexualite a zamlčiavajú mnohé Františkove vyjadrenia a činy, ktoré homosexualitu schvaľujú, podľa ktorých homosexuáli nie sú v stave, ktorý by mal za následok, že by ich Boh odsúdil do pekla, a ktoré predstavujú to, čo František naozaj vyznáva, pokiaľ ide o homosexualitu. Podľa toho, čo sa píše v článku, František úplne a jednoznačne odsúdil potrat a v článku sa zdôrazňuje heretický postoj „Sv. Otca“ Františka k homosexuálnemu správaniu, akoby bol Františkov postoj v súlade s katolíckym učením.

František nemá problém s tým, že sa dáva „Prijímanie“ nekatolíkom, propotratárom a ľuďom, ktorý žijú v cudzoložstve. Prečítajte si aj o jeho otrasnej heréze v Amoris laetitia. Tým, že František nemá problém s tým, že sa „Prijímanie“ dáva propotratárom, schvaľuje a ospravedlňuje potraty, pretože z toho vyplýva, že človek môže podporovať vraždenie nenarodených a byť v stave milosti. Christianitas a ďalší heretici sa stotožnujú s Františkovým heretickým učením o homosexuáloch, podľa ktorého homosexuálne sklony/náklonnosti nie sú hriechom. Toto je v rozpore s jasným učením Biblie v 1. kapitole Listu Rimanom. František však nevyznáva len toto heretické učenie, ale homosexualitu schvaľuje a ospravedlňuje hriech sodomie, ktorý volá do neba po pomste (prečítajte si článok V čo František naozaj verí).
K tomuto, dúfam, ešte napíšem viacej, ale ľudia, ktorí chcú vedieť pravdu, nech si prečítajú články, na ktoré odkazujem v tomto článku.

František je heretik a odpadlík; odsudzuje obracanie nekresťanov a hovorí, že človek rozhoduje o tom, čo je dobré a zlé! (Tento článok odhaľuje odpadlíctvo „kardinála“ Burkeho a obsahuje niektoré z najhorších heréz antipápeža Františka)
vatikankatolicky.com/anti-papez-frantisek/ (Odhalenie hlavných heréz antipápeža Františka, vrátane jeho vyjadrení, ktoré schvaľujú homosexualitu)
Ďalšie články o herézach odpadlíka Františka nájdete tu:
vatikankatolicky.com/…ytizmus-tazky-hriech-usilie-obratit-pravoslavnych/
vatikankatolicky.com/…pez-frantisek-moze-byt-pochabe-alebo-mozno-hereza/
vatikankatolicky.com/frantisek-amoris-laetitia-prijimanie-cudzoloznici/
vatikankatolicky.com/anti-papez-frantisek-homosexual-tak-stvoreny/ (Odhalenie Františkovho kacírstva ohľadom homosexuality)
Unam Sanctam SK
Ešte k tomu dodám zopár vecí. Ten ohnutý a zlomený kríž, ktorý nosí/nosili Pavol VI. - František, je satanistický okultistický symbol a symbol Antikrista (prečítajte si viac na vatikankatolicky.com).

A ďalšia vec: Toto vám ukazuje, akí podlí a neveriaci heretici a odpadlíci sú títo tzv. konzervatívci alebo tzv. tradiční katolíci, tí, čo vraj majú predstavovať ozajstných pravoverných katolíkov, …More
Ešte k tomu dodám zopár vecí. Ten ohnutý a zlomený kríž, ktorý nosí/nosili Pavol VI. - František, je satanistický okultistický symbol a symbol Antikrista (prečítajte si viac na vatikankatolicky.com).

A ďalšia vec: Toto vám ukazuje, akí podlí a neveriaci heretici a odpadlíci sú títo tzv. konzervatívci alebo tzv. tradiční katolíci, tí, čo vraj majú predstavovať ozajstných pravoverných katolíkov, tých, čo majú obhajovať a obraňovať a stavať sa za nemeniacu sa katolícku vieru a za Tradíciu. Hľa, tu to máte. Toto je "vernosť" Kristovi a katolíckej viere a dogmám týchto "katolíkov". Toto je "viera" ľudí a falošných tradicionalistov, ktorý podľa mnohých majú byť opravdivými a spoľahlivými katolíckymi vodcami a spravodajmi. Ako chcete takýmto ľuďom veriť, pokiaľ ide o nejaké zložitejšie doktrinálne záležitosti alebo presnosť ich spravodajstva, pokiaľ ide napríklad o to, akú herézu František hlásal alebo nehlásal v tom či onom príhovore? Ako im chcete veriť? Mnohí z tých, čo takéto weby a združenia podporujú alebo sú s nimi za dobre, propagujú, ako aj tieto združenia, heretikov ako Burke a Vigano (hoci nie všetci). Nebolo to dávno, čo František verejne podporil tú najliberálnejšiu a najzvrátenejšiu žumpu sekty II. vatikánskeho koncilu v podobe verejnej podpory "otca" Jamesa Martina, ktorý otvorene propaguje LGBT. Tento odpadlík nielenže úplne ospravedlňuje homosexuálov a homosexualitu ako takú a hovorí, že takí ľudia môžu byť spasení a že ich nemôžeme odsudzovať, ako to mnohokrát urobil František, ale úplne otvorene a neskrývane explicitne propaguje LGBT. V sekte II. vatikánskeho koncilu už sú mnohí "biskupi", ktorí propagujú LGBT a transgenderizmus. František s tým nemá najmenší problém a týchto ohavných opadlíkov neexkomunikuje a nezakračuje proti nim. Rovnako ako jeho predchodca nepodstupuje kroky, aby sa zamedzilo tomu, aby verejní propotratári dostávali "Prijímanie". Preto je František ako aj Benedikt XVI. propotratárom. Pretože ak by mu na ochrane nenarodených záležalo, tak by nebol problém vydať nariadenie, aby každý kňaz či biskup všetkým propotratárom bez rozdielu odmietol "Prijímanie". František by ani len nič nemusel urobiť; stačilo by len vydať pokyny; ľudí, ktorí by to všetko vypracovali je dosť. František je totálne podlý človek, ktorý chce zničiť čo najviac. Je to verný satanov služobník, ktorý je plne v jeho službách. Sotva by svoju službu satanovi mohol vykonávať lepšie. Pre tých, čo nevedia, František v rozhovore so Scalfarim explicitne poprel Kristovo Božstvo; aspoň to tvrdí Scalfari, a vzhľadom na Františkovo všemožné odpadlíctvo a kacírstvo najhoršieho druhu niet jediného dôvodu, prečo by som mu v tomto nemal veriť.
A teda, zamyslite sa: aké zlo a akú herézu František ešte nehlásal alebo neospravedlnil? František nielenže presadzuje falošný ekumenizmus a všetky herézy II. vatikánskeho koncilu, ale jeho kacírstvo je už také, že plne podporil LGBT a nezasahuje ani proti tým, čo propagujú potraty a transgenderizmus.
A predsa, vyššie spomenutí odpalíci ho budú propagovať aj tak. A nehovorím, že všetci ľudia, čo radi čítajú články z oných portálov súhlasia so spomenutým článkom. Ide však o to, že ak ľudia týchto heretikov z christianitas a podobne úplne neodsúdia ako podlých a neveriacich heretikov, nemajú katolícku vieru a nie sú katolíkmi.
A teraz, ako chcete takýmto ľuďom, týmto "konzervatívcom" veriť, pokiaľ ide o nejaké zložitejšie doktrinálne záležitosti alebo presnosť ich spravodajstva, pokiaľ ide napríklad o to, akú herézu František hlásal alebo nehlásal v tom či onom príhovore? Ako im chcete veriť? Sú to totálni neveriaci, ktorí sa pri poslednom súde budú musieť postaviť na stranu zatratencov, kde bude aj František (ak sa úplne neobrátia). Dostane sa im podielu s Františkom a liberálnou žumpou, pretože rovnako ako oni sa nedržia katolíckej viery celej a neporušenej. Rozdiel medzi nimi a omnoho horšími heretikmi a liberálmi, ktorých niektorí z nich kritizujú, je iba v tom, že títo liberálnejší heretici z katolíckych dogiem odmietajú viacej. Ale keď sa môže odmietnuť jediná dogma, môže sa odmietnuť každá dogma. Preto medzi nimi nie je podstatný rozdiel.
Sedevakantistický kanál
Podotknem, že František nie je kráľ, preto lebo odmieta Vatikánsky pas a používa len svoj bežný argentínsky pas. Viac tu: youtube.com/watch?v=BhSpqWOo51o

A inak František dal medajlu svetoznámej potratárke, viac tu: youtube.com/watch?v=UroEsQ5ov8I

Takisto František umožňuje dávať "prijímanie" potratárskym politikom ako Joe Biden.
Unam Sanctam SK
"František nie je kráľ." V by si mal mať pravdu. Nemal som to tak napísať.
Apokalypsa 17:7-10 „‘Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, ktorá ju nesie. Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, …More
"František nie je kráľ." V by si mal mať pravdu. Nemal som to tak napísať.
Apokalypsa 17:7-10 „‘Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, ktorá ju nesie. Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, pretože bola, a nie je, a zasa príde. Toto volá po mysli s múdrosťou: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: piati padli, jeden je, a iný ešte neprišiel; a keď príde, musí zostať (len) na krátky čas.’“
Vlastne nemusí byť klasifikovaný ako pohanský rímsky kráľ. Podľa toho, čo povedali bratia Dimondoví v tomto videu (vatikankatolicky.com/apokalypsa/), František rímskym kráľom nie je. Kňazským rímskym kráľom určite nie je, lebo nie je kňazom. Ale osobne si myslím, že na vzhľadom na to, že sa vydáva za pápeža a za nástupcu siedmeho pohanského rímskeho kráľa, Benedikta XVI., by bolo možné klasifikovať ho ako pohanského rímskeho kráľa, aspoň v niektorých ohľadoch. Je to pohan a odpadlík a modlár ako jeho predchodcovia a vydáva sa za pápeža, hoci, na druhej strane, v mnohých ohľadoch sa nespráva a nevystupuje ako pohanský rímsky kráľ (ako je vysvetlené tu: vatikankatolicky.com/proroctva/).
Zjv 17:11 - "Šelma, ktorá bola, a nie je, je ôsmym kráľom, je z tých siedmich a ide do záhuby."
Avšak šelma je pohanský Rím. František je v mnohých ohľadoch ozaj verným stelesnením pohanského Ríma, šelmy ktorá bola. Podľa Malachiášovho proroctva je František posledným človekom, ktorý sa bude vydávať za pápeža. Takže ak by bol ôsmym, mohlo by to sedieť. Ktovie, možno ešte bude nejaké obdobie chaosu v prípade, ak by František zomrel a koniec sveta by nenastal, ale nastal by až neskôr v období bez človeka, ktorý by sa aspoň v mnohých ohľadoch azda vydával za pápeža. Lebo sekta II. vatikánskeho koncilu a odpadlíctvo je už v takom štádiu, že ich celý antipápežský úrad možno, hovorím možno, v istých ohľadoch zanikne. Možno príliš veľa špekulujem.
Sedevakantistický kanál
Ja si myslím, že ôsmym kráľom je pohanská Európa, Európska Únia, ktorá je územne spojená, a aj sekulárne, s Vatikánom. Šelma, myslené ríša na stredozemnom mori (nie Smilnica) je z tých siedmich kráľov čoby entita, ktorá vznikla za úradovania šiesteho kráľa, antipápeža Jána Pavla II.
Metod
Neuveriteľné, že nikomu z duchovenstva nevadia herézy kardinála v bielom! Všetci si ale zbierame dobré a zlé body na konečné zúčtovanie pred Sudcom, Pánom zeme i neba.....
Unam Sanctam SK
František nie je kardinál. On nie je ani len kňazom, lebo bol vysvätený v neplatnom obrade ordinácie, ktorý bol zavedený Pavlom VI. Preto nie kňazským kráľom proroctva z Knihy zjavenia.
Sedevakantistický kanál
Pozrite si Metod na stránke vatikankatolicky.com kroky ku konvertovaniu.

Zjv 18,4 A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: "Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán,..." (Botekov preklad)

Toto varovanie sa vzťahuje na súčasnu protipólnu cirkev za bránami Vatikánu vo vnútri budov, ktoré patrili Katolíckej Cirkvi.