Unam Sanctam SK
Ešte k tomu dodám zopár vecí. Ten ohnutý a zlomený kríž, ktorý nosí/nosili Pavol VI. - František, je satanistický okultistický symbol a symbol Antikrista (prečítajte si viac na vatikankatolicky.com).

A ďalšia vec: Toto vám ukazuje, akí podlí a neveriaci heretici a odpadlíci sú títo tzv. konzervatívci alebo tzv. tradiční katolíci, tí, čo vraj majú predstavovať ozajstných pravoverných katolíkov, …More
Ešte k tomu dodám zopár vecí. Ten ohnutý a zlomený kríž, ktorý nosí/nosili Pavol VI. - František, je satanistický okultistický symbol a symbol Antikrista (prečítajte si viac na vatikankatolicky.com).

A ďalšia vec: Toto vám ukazuje, akí podlí a neveriaci heretici a odpadlíci sú títo tzv. konzervatívci alebo tzv. tradiční katolíci, tí, čo vraj majú predstavovať ozajstných pravoverných katolíkov, tých, čo majú obhajovať a obraňovať a stavať sa za nemeniacu sa katolícku vieru a za Tradíciu. Hľa, tu to máte. Toto je "vernosť" Kristovi a katolíckej viere a dogmám týchto "katolíkov". Toto je "viera" ľudí a falošných tradicionalistov, ktorý podľa mnohých majú byť opravdivými a spoľahlivými katolíckymi vodcami a spravodajmi. Ako chcete takýmto ľuďom veriť, pokiaľ ide o nejaké zložitejšie doktrinálne záležitosti alebo presnosť ich spravodajstva, pokiaľ ide napríklad o to, akú herézu František hlásal alebo nehlásal v tom či onom príhovore? Ako im chcete veriť? Mnohí z tých, čo takéto weby a združenia podporujú alebo sú s nimi za dobre, propagujú, ako aj tieto združenia, heretikov ako Burke a Vigano (hoci nie všetci). Nebolo to dávno, čo František verejne podporil tú najliberálnejšiu a najzvrátenejšiu žumpu sekty II. vatikánskeho koncilu v podobe verejnej podpory "otca" Jamesa Martina, ktorý otvorene propaguje LGBT. Tento odpadlík nielenže úplne ospravedlňuje homosexuálov a homosexualitu ako takú a hovorí, že takí ľudia môžu byť spasení a že ich nemôžeme odsudzovať, ako to mnohokrát urobil František, ale úplne otvorene a neskrývane explicitne propaguje LGBT. V sekte II. vatikánskeho koncilu už sú mnohí "biskupi", ktorí propagujú LGBT a transgenderizmus. František s tým nemá najmenší problém a týchto ohavných opadlíkov neexkomunikuje a nezakračuje proti nim. Rovnako ako jeho predchodca nepodstupuje kroky, aby sa zamedzilo tomu, aby verejní propotratári dostávali "Prijímanie". Preto je František ako aj Benedikt XVI. propotratárom. Pretože ak by mu na ochrane nenarodených záležalo, tak by nebol problém vydať nariadenie, aby každý kňaz či biskup všetkým propotratárom bez rozdielu odmietol "Prijímanie". František by ani len nič nemusel urobiť; stačilo by len vydať pokyny; ľudí, ktorí by to všetko vypracovali je dosť. František je totálne podlý človek, ktorý chce zničiť čo najviac. Je to verný satanov služobník, ktorý je plne v jeho službách. Sotva by svoju službu satanovi mohol vykonávať lepšie. Pre tých, čo nevedia, František v rozhovore so Scalfarim explicitne poprel Kristovo Božstvo; aspoň to tvrdí Scalfari, a vzhľadom na Františkovo všemožné odpadlíctvo a kacírstvo najhoršieho druhu niet jediného dôvodu, prečo by som mu v tomto nemal veriť.
A teda, zamyslite sa: aké zlo a akú herézu František ešte nehlásal alebo neospravedlnil? František nielenže presadzuje falošný ekumenizmus a všetky herézy II. vatikánskeho koncilu, ale jeho kacírstvo je už také, že plne podporil LGBT a nezasahuje ani proti tým, čo propagujú potraty a transgenderizmus.
A predsa, vyššie spomenutí odpalíci ho budú propagovať aj tak. A nehovorím, že všetci ľudia, čo radi čítajú články z oných portálov súhlasia so spomenutým článkom. Ide však o to, že ak ľudia týchto heretikov z christianitas a podobne úplne neodsúdia ako podlých a neveriacich heretikov, nemajú katolícku vieru a nie sú katolíkmi.
A teraz, ako chcete takýmto ľuďom, týmto "konzervatívcom" veriť, pokiaľ ide o nejaké zložitejšie doktrinálne záležitosti alebo presnosť ich spravodajstva, pokiaľ ide napríklad o to, akú herézu František hlásal alebo nehlásal v tom či onom príhovore? Ako im chcete veriť? Sú to totálni neveriaci, ktorí sa pri poslednom súde budú musieť postaviť na stranu zatratencov, kde bude aj František (ak sa úplne neobrátia). Dostane sa im podielu s Františkom a liberálnou žumpou, pretože rovnako ako oni sa nedržia katolíckej viery celej a neporušenej. Rozdiel medzi nimi a omnoho horšími heretikmi a liberálmi, ktorých niektorí z nich kritizujú, je iba v tom, že títo liberálnejší heretici z katolíckych dogiem odmietajú viacej. Ale keď sa môže odmietnuť jediná dogma, môže sa odmietnuť každá dogma. Preto medzi nimi nie je podstatný rozdiel.
Sedevakantistický kanál
Podotknem, že František nie je kráľ, preto lebo odmieta Vatikánsky pas a používa len svoj bežný argentínsky pas. Viac tu: youtube.com/watch?v=BhSpqWOo51o

A inak František dal medajlu svetoznámej potratárke, viac tu: youtube.com/watch?v=UroEsQ5ov8I

Takisto František umožňuje dávať "prijímanie" potratárskym politikom ako Joe Biden.
Unam Sanctam SK
"František nie je kráľ." V by si mal mať pravdu. Nemal som to tak napísať.
Apokalypsa 17:7-10 „‘Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, ktorá ju nesie. Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, …More
"František nie je kráľ." V by si mal mať pravdu. Nemal som to tak napísať.
Apokalypsa 17:7-10 „‘Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, ktorá ju nesie. Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, pretože bola, a nie je, a zasa príde. Toto volá po mysli s múdrosťou: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: piati padli, jeden je, a iný ešte neprišiel; a keď príde, musí zostať (len) na krátky čas.’“
Vlastne nemusí byť klasifikovaný ako pohanský rímsky kráľ. Podľa toho, čo povedali bratia Dimondoví v tomto videu (vatikankatolicky.com/apokalypsa/), František rímskym kráľom nie je. Kňazským rímskym kráľom určite nie je, lebo nie je kňazom. Ale osobne si myslím, že na vzhľadom na to, že sa vydáva za pápeža a za nástupcu siedmeho pohanského rímskeho kráľa, Benedikta XVI., by bolo možné klasifikovať ho ako pohanského rímskeho kráľa, aspoň v niektorých ohľadoch. Je to pohan a odpadlík a modlár ako jeho predchodcovia a vydáva sa za pápeža, hoci, na druhej strane, v mnohých ohľadoch sa nespráva a nevystupuje ako pohanský rímsky kráľ (ako je vysvetlené tu: vatikankatolicky.com/proroctva/).
Zjv 17:11 - "Šelma, ktorá bola, a nie je, je ôsmym kráľom, je z tých siedmich a ide do záhuby."
Avšak šelma je pohanský Rím. František je v mnohých ohľadoch ozaj verným stelesnením pohanského Ríma, šelmy ktorá bola. Podľa Malachiášovho proroctva je František posledným človekom, ktorý sa bude vydávať za pápeža. Takže ak by bol ôsmym, mohlo by to sedieť. Ktovie, možno ešte bude nejaké obdobie chaosu v prípade, ak by František zomrel a koniec sveta by nenastal, ale nastal by až neskôr v období bez človeka, ktorý by sa aspoň v mnohých ohľadoch azda vydával za pápeža. Lebo sekta II. vatikánskeho koncilu a odpadlíctvo je už v takom štádiu, že ich celý antipápežský úrad možno, hovorím možno, v istých ohľadoch zanikne. Možno príliš veľa špekulujem.
Sedevakantistický kanál
Ja si myslím, že ôsmym kráľom je pohanská Európa, Európska Únia, ktorá je územne spojená, a aj sekulárne, s Vatikánom. Šelma, myslené ríša na stredozemnom mori (nie Smilnica) je z tých siedmich kráľov čoby entita, ktorá vznikla za úradovania šiesteho kráľa, antipápeža Jána Pavla II.
Metod
Neuveriteľné, že nikomu z duchovenstva nevadia herézy kardinála v bielom! Všetci si ale zbierame dobré a zlé body na konečné zúčtovanie pred Sudcom, Pánom zeme i neba.....
Unam Sanctam SK
František nie je kardinál. On nie je ani len kňazom, lebo bol vysvätený v neplatnom obrade ordinácie, ktorý bol zavedený Pavlom VI. Preto nie kňazským kráľom proroctva z Knihy zjavenia.
Sedevakantistický kanál
Pozrite si Metod na stránke vatikankatolicky.com kroky ku konvertovaniu.

Zjv 18,4 A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: "Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán,..." (Botekov preklad)

Toto varovanie sa vzťahuje na súčasnu protipólnu cirkev za bránami Vatikánu vo vnútri budov, ktoré patrili Katolíckej Cirkvi.