01:04:41
tommy1
821
Rozmowy niedokończone: Stop agresji wobec chrześcijan Mateusz Wagemann - Wicewojewoda Zachodniopomorski, radca prawny, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "W Obronie Chrześcijan"More
Rozmowy niedokończone: Stop agresji wobec chrześcijan

Mateusz Wagemann - Wicewojewoda Zachodniopomorski, radca prawny, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "W Obronie Chrześcijan"