Clicks261

Moja Vôľa buď Učinená v Mojom Čase

Moja Vôľa buď Učinená v Mojom Čase - 16. septembra 2021 - Slová Ježišove aj k nám

Moja Vôľa buď Učinená, v Mojom Čase. Ja Plne Riadim. Dôverujte Mi, preto Kto Som a preto Čo Dokážem Urobiť. Mnohí Ma Nepoznajú Reálne, preto stále O Mne Pochybujú. Ich Nádej a Dôvera Nie sú vo Mne, ale v omylných mužoch a ženách. Ja to Viem, pretože tiež Testujem každé srdce.

Dodržujem Svoje Prisľúbenia. Som vždy Verný. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru do Mňa a Nie do omylných mužov a žien. Vaša Viera bude testovaná, mnohokrát a na rôznych cestách, aj v týchto zlých dňoch. Buďte Neochvejní, Pevní vo vašej Viere. Moja Vôľa Bude Učinená, v Mojom Čase. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú.

Ja Som Jediný, Kto Pozná Koniec Od Začiatku. Som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec, Prvý a Posledný, Ten Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde V Patričnom Čase, S Veľkou Silou a Veľkou Slávou. Čakajte v Očakávaní na Ten Veľký a Úžasný Deň.

Dôverujte Mi s celým vaším srdcom. Predpovedané sa teraz Odkrýva, stále viac a viac a dni sú zlé. satan vie, že aj jeho čas sa rýchlo kráti. reve ako lev, hľadajúc koho môže zožrať. Nepadnite mu za korisť. Buďte vždy na Stráži, Bdelí a Modliaci sa, lebo dni sú zlé a nenechajte satana uchvátiť vás mimo Stráže. Buďte vždy Ostražití v tomto Čase. Moja Vôľa buď Učinená, v Mojom Čase.

Nezúfajte. Čakajte Trpezlivo a budete Vidieť a Zažívať Moju Dobrotu. Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam Mojich Milovaných. Vypracúvam všetky Veci pre Dobro, pretože Ma Milujete a ste Povolaní Podľa Môjho Plánu a Účelu. Moje Prisľúbenia vám Nezlyhajú. Držte si Vieru a Dôverujte Mi. Moja Vôľa buď Učinená, v Mojom Čase. Ja Som vždy Verný a Dôveryhodný.

Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko Čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem, ale v Mojom Určenom Čase. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je ona v Nebi od Založenia sveta.

youtube.com/watch?v=bkdm8e9Uvk4
Public domain