Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Anton Čulen
1.2K

Novéna ku cti Ježiša, opravdivého Kráľa. Mohla by sa začať modliť v piatok, 11. 11. 2022. Pekne Vás prosím aj o ďalšie šírenie

Novéna ku cti Ježiša, opravdivého Kráľa. Mohla by sa začať modliť v piatok, 11. 11. 2022. Pekne Vás prosím aj o ďalšie šírenie

Ježiš povedal svojej služobníčke: „Prichádzam k tebe… aby som Ti zveril pobožnosť, ktorá súvisí s mojou podobou „Ježiša, Kráľa všetkých národov“.
Táto pobožnosť sa skladá z deviatich modlitieb Otče náš, z deviatich Zdravas Mária a z deviatich Sláva Otcu. Prajem si, aby sa modlili po trojiciach. V každej trojici sa pomodlí jeden Otče náš, jeden Zdravas Mária a jedno Sláva Otcu. Toto sa pomodlí počas deviatich dní, jedna trojica každý deň, a tak sa vytvorí novéna k mojej cti ako opravdivému Kráľovi. Prajem si tiež, aby sa ako súčasť tejto novény modlila modlitba, ktorú ťa teraz naučím. Nech ku mne pristúpia duše s bezmeznou dôverou.“

Modlitba k novéne
Ó Pane, náš Boh, Ty jediný si Najsvätejší Kráľ a Vládca všetkých národov. Prosíme Ťa, Pane, a máme veľké očakávanie, že dostaneme od Teba, ó Božský Kráľ, milosrdenstvo, pokoj, spravodlivosť a všetko dobré.

Podpíšte: Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska – list biskupom
Ochraňuj nás, ó Pane, náš Kráľ, naše rodiny a krajinu, kde sme sa narodili. Stráž nás, prosíme Ťa, Najvernejší Pane. Ochraňuj nás od našich nepriateľov a od Tvojho spravodlivého súdu. Odpusťnám, ó Zvrchovaný Kráľ, naše hriechy proti Tebe. Ježiš, Ty si Kráľ milosrdenstva. Zasluhujeme si Tvoj spravodlivý súd. Zmiluj sa nad nami, Pane, a odpusť nám. Dôverujeme Tvojmu veľkému milosrdenstvu.

Ó, najväčšiu bázeň vzbudzujúci Kráľ, skláňame sa pred Tebou a prosíme: Nech je Tvoja vláda, Tvoje kráľovstvo, uznané na zemi. Amen.

„Dcéra moja,.. sľubujem ti, že zakaždým, keď sa pomodlí túto novénu: obrátim desať hriešnikov, privediem desať duší k jedinej pravej viere, vypustím desať duší z očistca, z ktorých bude veľa duší kňazov, a budem menej prísny na svojom súde národov. Zakaždým, keď sa budeš modliť tieto modlitby, zmiernim silu trestu na tvojou krajinou. Dušiam, ktoré mi dôverujú a budú sa modliť túto novénu… udelím tieto svoje prísľuby.

Prajem si, aby sa táto novéna modlila deväť dní pred mojím sviatkom Krista Kráľa, ale povzbudzujem duše, aby sa modlili túto novénu kedykoľvek počas roka. Svoje prísľuby udelím vždy, keď sa bude modliť.“

Nihil Obstat: Rev. Edward Santana, J. O. D,
Canonist
Enrique Hernandez Rivera, D.D.
Bishop og Caguas, Portoriko, 15. augusta 1993

Posielam Vám ‚Novénu ku cti Ježiša, opravdivého Kráľa‘, z knižky „Vnuknutia od Ježiša a Márie“ z r.1997. Verím, že nie náhodou sa ku mne dostala práve teraz. Mohla by sa začať modliť v piatok, 11.11. 22. Pekne Vás prosím aj o ďalšie šírenie.

Tiež pripomínam a veľmi pekne Vás prosím o šírenie zjavenej modlitby, ktorá bola zverejnená 1.10.22 na modlitbách SDZR. Pán Ježiš je taký dobrý, zľavuje zo svojich oprávnených nárokov a žiada len túto modlitbu od nás malých, aby zachránil Slovensko! :
„Ak ma na Slovensku príjmu za svojho Kráľa slovami ‚Ježišu uznávam ťa za Kráľa, buď mojím Kráľom a kraľuj v našich srdciach a prebývaj s nami v našich príbytkoch,‘ zachránim Slovenský národ od lll. svetovej vojny.

Pripájam odkazy na články:
Majú ešte katolíci odvahu prijať a vyžadovať vládu Krista Kráľa? - ABC Tradície
SPOLOČENSKÁ VLÁDA JEŽIŠA KRISTA A DEMOKRACIA V SLUŽBE HRIECHU - ABC Tradície
alianciazanedelu.sk/archiv/12720
Keby ste mali záujem, môžete dostať darom knižku, z ktorej je novéna „Vnuknutia od Ježiša a Márie, Z Lásky k mnohým, prostredníctvom Geraldíny“ .(imprimatur Jeho Excelencia Jaroslav Škarvada, Pražská arcidiecéza)
Ďakujem za prečítanie!

Veľa lásky Od Pána Ježiša!
Viera Parasková: vierapara@gmail.com

alianciazanedelu.sk/archiv/12803