dyk
forthetruth333
ani cisterna svätenej vody naposvätí laické ruky
Coburg
milboy Kristus Chlieb lámal a dával apoštolom - nie iným ľuďom! A apoštolov poveril"toto robte na moju pamiatku"! Kňaz si vezme sám sv. Hostiu a RUKOU si ju dá do úsť, má ich (tie ruky) totiž posvätené, ako ich mali aj apoštoli. My laici ruky posvätené NEMÁME. Alebo si myslíš že svätenie rúk kňaza pri vysviacke je iba také formálne, a že naše laické ruky sú "v pohode"? ?
U.S.C.A.E.
a nie je napísané a brali takže ten kvázi argument milboya nemá hodnotu on je ľahostajný odborne indiferentný
Marieta Ria
Tie posvätené kňazské ruky majú veľký význam, ony by mali držať Božie Telo.
Trošku odbočím, aj čo sa týka požehnania a kladenia rúk, zažila som stretnutie s misionárom o. Robertom Balekom SVD, ktorý upozorňoval, že nik nesmie klásť ruky na hlavu iného, len kňaz, ktorého ruky sú posvätené. Pripúšťal len ruky dieťaťa na hlavu - lebo to sa mu pred mojimi očami aj stalo a on vtedy zareagoval, aby …More
Tie posvätené kňazské ruky majú veľký význam, ony by mali držať Božie Telo.
Trošku odbočím, aj čo sa týka požehnania a kladenia rúk, zažila som stretnutie s misionárom o. Robertom Balekom SVD, ktorý upozorňoval, že nik nesmie klásť ruky na hlavu iného, len kňaz, ktorého ruky sú posvätené. Pripúšťal len ruky dieťaťa na hlavu - lebo to sa mu pred mojimi očami aj stalo a on vtedy zareagoval, aby sme na to dávali veľký pozor. To môže len kňaz. Takže požehnať iného krížikom na čelo (deťom, manželovi... pri odchode a pod.), ale nie klásť ruky. Taký veľký význam majú posvätené ruky kňaza!
milboy
vybrali ste si jednu vec z môjho prispevku, ktorú som označil za menej dôležitú ako tie iné a odrazu si myslíte, že som zástancom prijímania na ruku? Ja mám úplne iné priority a hlavne obrovský problém s kňazom, ktorý je očkovaný látkou, ktorá má vzťah ku vraždeniu detí čiže získavanie bunkových línií prípadne už ABSOLÚTNE !! stratil vieru a dôveru v Boha, že on je jediný kto uzdravuje. Nie je …More
vybrali ste si jednu vec z môjho prispevku, ktorú som označil za menej dôležitú ako tie iné a odrazu si myslíte, že som zástancom prijímania na ruku? Ja mám úplne iné priority a hlavne obrovský problém s kňazom, ktorý je očkovaný látkou, ktorá má vzťah ku vraždeniu detí čiže získavanie bunkových línií prípadne už ABSOLÚTNE !! stratil vieru a dôveru v Boha, že on je jediný kto uzdravuje. Nie je to lekár, ten iba lieči a v dnešnej dobe sú to zapredanci diabla, pretože neuznávajú to, že nás Boh.stvoriteľ stvoril dokonalých a cestu vidia v zmene DNA. TO je pre mňa cestou satana a nie som ochotný sa baviť s takým kňazom o našom Bohu, pretože my dvaja ho nemáme spoločného.
Marieta Ria
@milboy ja mám tiež ťažké srdce na takýchto kňazov, "vďaka" jednému sa dal zaočkovať môj synovec - 18 ročný zdravý chalan, zatajil to pred vlastným otcom, lebo vedel, aká reakcia by bola... Tento kňaz svojimi covid liturgiami mi odpísal obľúbený kostol, do ktorého som chodila od detstva. Obvinil ma, že neuznávam Magistérium Cirkvi ohľadne očkovania(!) a som celá pomýlená, keď som proti tejto …More
@milboy ja mám tiež ťažké srdce na takýchto kňazov, "vďaka" jednému sa dal zaočkovať môj synovec - 18 ročný zdravý chalan, zatajil to pred vlastným otcom, lebo vedel, aká reakcia by bola... Tento kňaz svojimi covid liturgiami mi odpísal obľúbený kostol, do ktorého som chodila od detstva. Obvinil ma, že neuznávam Magistérium Cirkvi ohľadne očkovania(!) a som celá pomýlená, keď som proti tejto pofidérnej tzv. vakcíne a mám voči nej výhrady vo svedomí. Domáhanie sa veriacich po sviatostnom Kristovi a ich častejšie sv. prijímanie počas obmedzení nazval "pokúšaním", lebo máme byť opatrní pri ochrane zdravia a nemáme "pohoršovať iných". Na konci sv. prijímania chodili tam vždy 3-4 ľudia do úst a on si išiel po každom podaní dezinfikovať ruky! Teraz, čo som sa pýtala, už všetci prijímajú do rúk... Celé leto sa potí počas sv. omše v respirátore, utiahnutý a leje z neho, lebo je silnejšej konštrukcie...
Ale opatrenia sú u neho na 1. mieste - keď boli online prenosy, bol sám v kostole a mal rúško, v ktorom hovoril, spieval, bozkával oltár i knihu Evanjelií - to preto, "aby išiel vzorom a bol solidárny". Na toto nie som ochotná sa dívať počas sv. omše - na jeho uctievanie Covidu - zlatého teľaťa.
Je veľmi smutné, že už bude problém nájsť nezaočkovaného kňaza!
milboy
ľudia sa hádajú o tom, či môže byť prípustné prijímanie na ruku alebo nie a vôbec si neuvedomujú aká je to nepodstatná maličkosť voči tým iným obludnostiam, ktoré sa dejú v cirkvi !! Kristus vzal chlieb, lámal ho a dával.. Je v písme niečo o tom, že im ho dával do úst? V písme svätom je ale mnoho vecí, ktoré z dnešných kňazov urobili služobníkov samotného Lucifera! Môže sa kňaz postaviť proti …More
ľudia sa hádajú o tom, či môže byť prípustné prijímanie na ruku alebo nie a vôbec si neuvedomujú aká je to nepodstatná maličkosť voči tým iným obludnostiam, ktoré sa dejú v cirkvi !! Kristus vzal chlieb, lámal ho a dával.. Je v písme niečo o tom, že im ho dával do úst? V písme svätom je ale mnoho vecí, ktoré z dnešných kňazov urobili služobníkov samotného Lucifera! Môže sa kňaz postaviť proti vrchnosti a sláviť omše pre normálnych ľudí, ktorí NEVERIA !!!! v kovid ako chorobu ale ako nástroj mocných pre ich satanské plány?? Prečo vám "veriacim" nevadia náhubky v chrámoch, prečo svoje ruky omáčate v alkohole a nie vo svätenej vode? Väčšina ľudí sú skutočné ovce a ak majú diablom ovládaného pastiera, tak idú s ním aj za okraj priepaste, lebo mu veria. Ale my máme veriť v jediného pravého a skutočného Boha, nie v mýty a propagandu, ale v to, čo je napísané vo svätom písme! Ako často a s akým pochopením čítate Bohom zjavené pravdy?