prawy.pl

5 powodów, dla których katolicy powinni przyjmować Komunię świętą tylko na język

Katolicy, którzy przyjmują tradycyjnie Komunię świętą na język, nie robią tego z powodu fałszywej pobożności lub postawy "jestem bardziej święty niż …
III. Klękanie przed Najświętszym Sakramentem.

Jeżeli Mszę św. odprawia się przy ołtarzu, gdzie umieszczone jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, klękanie obowiązuje nie tylko od przeistoczenia do Komunii świętej, ale podczas całej Mszy św., ilekroć dla spełnienia czynności liturgicznej przechodzi się z jednej strony prezbiterium na drugą, a także kiedy z zakrystii przychodzi …More
III. Klękanie przed Najświętszym Sakramentem.

Jeżeli Mszę św. odprawia się przy ołtarzu, gdzie umieszczone jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, klękanie obowiązuje nie tylko od przeistoczenia do Komunii świętej, ale podczas całej Mszy św., ilekroć dla spełnienia czynności liturgicznej przechodzi się z jednej strony prezbiterium na drugą, a także kiedy z zakrystii przychodzi się do ołtarza i odchodzi (OWMR nr 233).

KTO DZIŚ TO ZACHOWUJE ?

ILU WIERNYCH PRZYKLĘKA?

ILU KAPŁANÓW TO CZYNI?

A LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA??

Uczestnicząc we Mszy Świętej poobserwujcie..
wacula25wp.pl
Rycerz Bożego Miłosier Spójrz Mój drogi na moje zapytanie o które Cię prosiłem -[ gdzie Słowa te w Ewangeliach świętych są napisane przez Jezusa Chrystusa do apostołów św. -KK itd ]-A Ty mi dajesz jakiegoś marnego duchownego z jego pomyślunkiem { nie mylić z pomysłem } .Żaden to autorytet? .AUTORYTETEM dla człowieka wiary jest EWANGELIE -PISMA św.KK .NIC NIE JEST RÓWNE Z PRAWDĄ SŁÓW PISMA ŚWIĘT…More
Rycerz Bożego Miłosier Spójrz Mój drogi na moje zapytanie o które Cię prosiłem -[ gdzie Słowa te w Ewangeliach świętych są napisane przez Jezusa Chrystusa do apostołów św. -KK itd ]-A Ty mi dajesz jakiegoś marnego duchownego z jego pomyślunkiem { nie mylić z pomysłem } .Żaden to autorytet? .AUTORYTETEM dla człowieka wiary jest EWANGELIE -PISMA św.KK .NIC NIE JEST RÓWNE Z PRAWDĄ SŁÓW PISMA ŚWIĘTEGO .
woj_tek shares this
1.5K
Święty Kościół katolicki naucza, że w czasie Mszy św. w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.

Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i cechy - przymioty - pozostają.

Ta wielka tajemnica zwana jest Przeistoczeniem - zmianą substancji. Konsekrowana Hostia oraz Najdroższa Krew pod postacią wina otrzymują cześć i chwałę godną …More
Święty Kościół katolicki naucza, że w czasie Mszy św. w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.

Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i cechy - przymioty - pozostają.

Ta wielka tajemnica zwana jest Przeistoczeniem - zmianą substancji. Konsekrowana Hostia oraz Najdroższa Krew pod postacią wina otrzymują cześć i chwałę godną samego Boga, bowiem z rzeczy samej są One Najwyższym Bogiem. Tak więc istotnie w Komunii św. Chrystus przychodzi do nas cały prawdziwy ze Swoim Ciałem, Duszą i Boskością.

Co ważne, nawet najmniejsza cząstka Hostii św., oraz najmniejsza kropla Konsekrowanego Wina jest Chrystusem - zawsze całym i niepodzielnym.

Sobór Trydencki wykluczył ze społeczności Kościoła tych, którzy błędnie twierdzą, jakoby Chrystus był obecny w Eucharystii jedynie symbolicznie, lub że przyjmujemy go jedynie w sposób duchowy (Sesja XIII kan. 1, 6, 8).
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.: Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.

Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały …More
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.: Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.

Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa.
wacula25wp.pl
Rycerz Bożego Miłosier

Piszesz -[Powiadam wam: każdy, kto mnie daje lub przyjmuje mnie niegodnie lub na ręce, jest „winnym przestępcą” i popełnia świętokradztwo (grzech śmiertelny)itd]--Powiedz nam gdzie Słowa te w Ewangeliach świętych są napisane przez Jezusa Chrystusa do apostołów św. -KK.Czy może to Ty sam piszesz już swoją ewangelię nam jak wielu na tym portalu to cynicznie czyni.
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Powiadam wam: każdy, kto mnie daje lub przyjmuje mnie niegodnie lub na ręce, jest „winnym przestępcą” i popełnia świętokradztwo (grzech śmiertelny).
12 czerwca 2020, godz. 9:50 - Wzywając Jezusa Sakramentalnego do Jego wiernego ludu. Pokój mój niech będzie z wami, umiłowane dzieci.
Jakiż smutek odczuwam w moim kochającym sercu, gdy widzę pogardę, upokorzenie i świętokradztwo, które otrzymam …More
Powiadam wam: każdy, kto mnie daje lub przyjmuje mnie niegodnie lub na ręce, jest „winnym przestępcą” i popełnia świętokradztwo (grzech śmiertelny).
12 czerwca 2020, godz. 9:50 - Wzywając Jezusa Sakramentalnego do Jego wiernego ludu. Pokój mój niech będzie z wami, umiłowane dzieci.
Jakiż smutek odczuwam w moim kochającym sercu, gdy widzę pogardę, upokorzenie i świętokradztwo, które otrzymam od wielu moich pasterzy i dzieci, gdy moje domy zostały ponownie otwarte! Mówię wam, że Moja Święta Ofiara nie będzie już taka sama; pretekstem pandemii jest to, że wielu moich kapłanów i hierarchów z mojego kościoła zbezcześci moją boskość, oddając moje ciało i moją krew trzodom i traktując je jak kawałek chleba. Niewierni pasterze! Czy nie wiecie, że jestem w każdej konsekrowanej Hostii żywy i prawdziwy, że oddaję się jako ofiarna jagnię, jako pokarm duchowy dla mojego ludu? Co za brak zdrowia psychicznego! Cóż za brak miłości dla mnie i mojej trzody, którą popełnicie, gdy moja święta ofiara została wznowiona!
Jestem Barankiem Bożym, który przychodzi z nieba wraz z każdym poświęceniem dokonywanym przez moich wiernych pasterzy; każdy poświęcony zastęp jest duchowym pokarmem dla moich owiec. Tajemnica przemiany Mojego Ciała i Mojej Krwi występuje w każdej Hostii konsekrowanej przez Moich Kapłanów. Jestem całym moim bóstwem, który zstępuje z nieba i zmienia się w życie, aby oddać się swojej trzodzie jako pokarm duchowy i żyć w sercu każdego z moich wiernych dzieci, które przyjmują mnie z godnością. Nie jestem tylko kawałkiem chleba. Jestem żywym chlebem zstępującym z nieba. Jestem duchową manną, która gasi głód mego stada i gasi pragnienie. Jestem waszym Bogiem, Jednym i Trójjedynym, który przybywa, aby dać wam życie w obfitości.
Pytam was: jak zasłużyłem na takie ohydne traktowanie niektórych Moich Pasterzy, którzy rozdają Mnie Mojemu ludowi, jakbym był kawałkiem chleba? Jak zasłużyć na takie ohydne znęcanie się, gdy jestem niegodny przyjmowany, lub dostałem się na ręce wielu moich dzieci? Prawdę mówiąc, powiadam wam: każdy, kto mnie daje lub przyjmuje mnie niegodnie lub na ręce, jest „winnym przestępcą” i popełnia świętokradztwo (grzech śmiertelny), jeśli nie żałuje i nie naprawi tego. Gdy traktujecie mnie na tym świecie, będziecie również traktowani w wieczności, jeśli pojawicie się przede mną.

Myślcie, pasterze mojego kościoła; pomyślcie o nierozsądnych owcach, abyście nie musieli jęczeć jutro! Jestem Barankiem Bożym, który daje wam miłość i żyje w prostocie każdego konsekrowanego zastępu. Nie zapominajcie o tym, abyście nie nadużywali Mojej Boskości!

Tobie zostawiam pokój, daję ci pokój. Żałujcie i nawracajcie się, ponieważ Królestwo Boże jest już blisko. Wasz Baranek, Jezus w Najświętszym Sakramencie.

Dziel się Moimi Orędziami z całą ludzkością, Moją trzodą.

Wiadomość do Enocha.
Katolicy, którzy przyjmują tradycyjnie Komunię świętą na język, nie robią tego z powodu fałszywej pobożności lub postawy "jestem bardziej święty niż ty". Przyjmowanie Chrystusa na język podczas klęczenia wzmacnia cześć dla Naszego Pana Eucharystycznego.

# 1 Pierwszą rzeczą jest cześć należna Wszechmocnemu Bogu.

Przyjmowanie Komunii na język pochodzi z głębokiej czci i miłości do Króla Królów, …
More
Katolicy, którzy przyjmują tradycyjnie Komunię świętą na język, nie robią tego z powodu fałszywej pobożności lub postawy "jestem bardziej święty niż ty". Przyjmowanie Chrystusa na język podczas klęczenia wzmacnia cześć dla Naszego Pana Eucharystycznego.

# 1 Pierwszą rzeczą jest cześć należna Wszechmocnemu Bogu.

Przyjmowanie Komunii na język pochodzi z głębokiej czci i miłości do Króla Królów, którą otrzymujemy w tym Wielkim Sakramencie. Przyjęcie Naszego Pana na język podczas klęczenia wzmacnia tę cześć dla Naszego Pana Eucharystycznego.

# 2 Autorytet Kościoła

Na Komunię na rękę powołują się ci, którzy mówią, że jesteśmy w trakcie pandemii koronawirusa. Kościół rozważał już kwestię udzielania Komunii Świętej na język w obliczu rozprzestrzeniania się tego rodzaju wirusa nawet w czasach współczesnych. W 2009 r., Podczas pandemii grypy H1N1, katolik świecki w Anglii w diecezji, w której Komunia Święta na języku była ograniczona z powodu pandemii, napisał pytanie do Watykanu na ten temat.

Odpowiedź Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 24 lipca 2009 r. została opublikowana online przez Rorate Caeli. Zgromadzeniu, któremu powierzono autorytatywne udzielanie odpowiedzi na takie pytania, odpisało, cytując prawo kościelne na ten temat, mówiąc: „każdy z wiernych ma zawsze prawo do przyjmowania Komunii Świętej na język”.

# 3 Świadectwo świętych i papieży

Święty Tomasz z Akwinu, uważany powszechnie za największego Doktora Kościoła, napisał w 1200 roku w swojej Summa Theologica: „z szacunku wobec tego Sakramentu nic go nie dotyka, tylko to, co jest konsekrowane, stąd konsekruje się korporał i kielich, i podobnie ręce kapłana. Dlatego nikomu nie wolno go dotykać, chyba że z konieczności, na przykład, gdyby upadł na ziemię lub w innym nagłym przypadku ” (16 ST, III, Q. 82, art. 13).

W 2008 r. Papież Benedykt postanowił przestać udzielać wiernym Komunii Świętej na rękę i udzielać wiernym jej jedynie na język i w postawie klęczącej. Watykańska strona upamiętniająca tę decyzję została opublikowana w 2009 r. (zaktualizowana o zdjęcie papieża Franciszka) i nadal można ją znaleźć na stronie internetowej Watykanu).

# 4 Profanacja lub zbezczeszczenie Najświętszej Eucharystii

W komentarzach papieży i kardynałów Kościoła, jedną z głównych obaw związanych z Komunią na ręk jest utrata fragmentów Chrystusa eucharystycznego.

W 1980 r. rozpowszechniła się praktyka komunii na rękę, podobnie jak profanacje Najświętszej Eucharystii, które z pewnością jej towarzyszą.

# 5 Historia

Najwcześniejsze relacje z Komunii świętej znajdują się oczywiście w Piśmie Świętym, gdzie Nasz Pan dał się jako komunia Apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy. Niektórzy sugerują, że nawet tam mógł udzielić im Komunii Świętej na język, zwłaszcza że w Ewangelii Jana czytamy, że podczas ostatniej wieczerzy Nasz Pan zanurzył kawałek chleba przed podaniem go Apostołowi Judaszowi.

Jednak nawet jeśli Jezus wręczył Apostołowi Komunię Świętą do ręki, wszyscy byli biskupami, a nie świeckimi. W XVI wieku komunię na rękę po raz pierwszy wprowadził protestancki reformator Martin Bucer, którego celem było po prostu zakończenie wiary w przeistoczenie. Bucer przekonał Thomasa Cranmera, heretyka arcybiskupa Canterbury, aby nie udzielał komunii na język.