Bos016
1982

Czy będziesz zbawiony?

Czy ty będziesz zbawiony? Ojcowie św. nauczają, że dwie są tylko drogi, co do nieba doprowadzić mogą: droga niewinności i droga pokuty. Jeśli więc naprawdę pragniesz zbawienia…
Bos016
Zasłużyć na niebo, – nie, nie zasłużyłem i nie zasługuję; – jeśli mam się dostać do nieba, to jedyna nadzieja moja, JEZUS i MARYJA.
Jeśli chcesz być zbawiony, niech JEZUS, MARYJA będą nadzieją twoją.