Libor Halik
171.3K
U.S.C.A.E.
30. června 2021

Autor: Cristiana de Magistris

Jaký je věčný osud dětí, které zemřou bez křtu, a tedy i těch, které jsou potraceny? Běžná doktrína (ještě před 50 lety) odpovídá, že jejich osudem je Limbo. Podle učení svatého Tomáše je Limbo stavem přirozeného štěstí, který se liší od ráje, kde je nadpřirozené štěstí. Je tedy bez utrpení a trestu. Svatý Pius X. ve svém katechismu napsal:

"Děti, …More
30. června 2021

Autor: Cristiana de Magistris

Jaký je věčný osud dětí, které zemřou bez křtu, a tedy i těch, které jsou potraceny? Běžná doktrína (ještě před 50 lety) odpovídá, že jejich osudem je Limbo. Podle učení svatého Tomáše je Limbo stavem přirozeného štěstí, který se liší od ráje, kde je nadpřirozené štěstí. Je tedy bez utrpení a trestu. Svatý Pius X. ve svém katechismu napsal:

"Děti, které zemřou bez křtu, jdou do Limbu, kde je nečeká žádná nadpřirozená odměna ani trest, protože mají prvotní hřích, a ten jediný, nezaslouží si ráj, ale ani peklo nebo očistec."[1].

To je stálé učení církve, které potvrdil Pius XII. ve svém slavném projevu k porodním asistentkám (29. října 1951), v němž mimo jiné řekl:

"... stav milosti je v okamžiku smrti naprosto nezbytný; bez něj není možná spása a nadpřirozené štěstí - blažené vidění Boha. Dospělému člověku stačí k získání posvěcující milosti a k doplnění chybějícího křtu úkon lásky; ještě nenarozeným nebo nově narozeným tato cesta otevřena není."

Myšlenka věčné spásy dětí, které zemřely bez křtu, se však již v katolickém světě šířila, a teologická komise II. vatikánského koncilu proto připravila návrh, který jasně potvrzoval tradiční učení církve:

"Koncil prohlašuje za neplatné a nepodložené všechny rozsudky, které připouštějí jiný způsob [spásy] pro děti než křest, který skutečně přijaly. Přesto nechybí důvody věřit, že se jim na věčnosti dostane určitého štěstí odpovídajícího jejich stavu."

Tento text - proti němuž se bohužel na koncilu postavili modernisté, a proto nebyl zahrnut do závěrečných dokumentů - dokazuje, že učení o limbu bylo až do posledního koncilu nesporným vlastnictvím církve. Stálá praxe církve odpovídá těmto dokumentům Magisteria, které nikdy za dva tisíce let nedaly rodičům sebemenší naději, že by jejich přání nebo přání církve mohlo nahradit absenci křtu.

Nový katechismus k vyjasnění této otázky nepřispěl, když uvádí, že je dovoleno (nikoliv však povinné) doufat, že pro děti, které zemřou bez křtu, může existovat prostředek spásy. V tomto tvrzení není nic jistého ani závazného, čemu by se mělo věřit. Dva tisíce let staré učení církve tedy zůstává v platnosti, a to navzdory opačným názorům, které se šíří a které se pravděpodobně stanou základem skandálního pojetí milosrdenství, jež by nemalá část církevníků ráda využila pro ty, kdo podporují potraty. Koneckonců i ve zlu je vnitřní konzistence. Pokud všechny potracené děti šťastně odejdou do nebe, třeba s mučednickou korunou, měli bychom se radovat z každého nového potratu, stejně jako se první křesťané radovali z mučednické smrti svých bratří ve víře! A v takovém případě by prvním nepřítelem potratů měl být ďábel. Ale věčné učení církve je zcela jiné.

S rozšířením a rozmachem potratů a potratových zákonů se zvyšuje počet lidských bytostí, které se nebudou těšit z Božího pohledu. To je největší zločin, kterého se člověk může dopustit. Mezi (spravedlivým a zákonným) právem nenarozeného dítěte na pozemský život a (nespravedlivým a nezákonným) pseudoprávem matky na zabití svého dítěte se nachází právo Boha těšit se ze svého stvoření, které se tyčí výše než cokoli, co si dokážeme představit. V okamžiku početí vlévá Bůh duši do nekonečně malého těla, ale tato mikroskopická bytost byla stvořena k Boží slávě: Bůh se v ní chce oslavit (ať už je její osud jakýkoli) a tato nepatrná bytost se bude moci těšit (pokud bude věrná milosti) z největšího dobra, které si lze pro lidského tvora představit: z vidění svého Boha. Toto nejvyšší dobro není bledým stínem ve srovnání s pozemským životem, který, ať je jakkoli dlouhý, stejně jednou skončí, a ať už člověk zažije jakékoliv štěstí, bude vždy omezené a dočasné.

Závažnost potratů spočívá právě v tom, že brání Bohu, aby se chlubil svým stvořením tím, že mu sděluje svou vizi, a navždy připravuje potracené děti o blaženou vizi Boha, která je nejvyšším štěstím lidské bytosti. Horší zločin si nelze představit, protože žádný jiný zločin nemá takový následek.

Představa, že matka zabije dítě, které nosí v sobě, je jistě odporná nejen z křesťanského, ale i z prostého lidského hlediska: protože jde o vraždu, navíc s přitěžující okolností, že je spáchána na někom, kdo se nemůže bránit. Ale to - opakujme - není to nejhorší zlo. To dítě je odsouzeno k nevyhnutelnému osudu: zůstává bez nejvyššího dobra, bez vidiny Boha. Dříve než vylidnění země vylidňuje potrat nebe, a to je jistě nekonečně větší zlo.

Vakcíny proti Kovidu oživily debatu o zločinu potratu. To je správné, pokud si uvědomíme, že použití fetálních buněk k výrobě vakcín nebo jakéhokoli léku není pro plod tím nejhorším osudem. Ztráta Božího zraku je ztrátou dobra, které je nesrovnatelně větší.

Musíme vytvořit společnou frontu v boji proti tomuto odpornému zločinu potratů a těm, kdo je podporují, a znovu potvrdit nadřazenost milosti nad přirozeností, věčného života nad životem pozemským, a především mít na paměti, že před obranou práva dětí na pozemský život je třeba bránit jejich právo na život věčný; a že ještě před těmito nezadatelnými právy je třeba bránit nejvyšší práva Boží.

[1] Pio X., Compendio della dottrina cristiana (Catechismo Maggiore)

voiceofthefamily.com/why-is-abortion-the-worst-of-crimes/
Libor Halik
Nemilosrdným vražděním pacientů starších 45 let je znemožnit léčbu Covidu za pomoci kombinace léků Ivermectin, Isoprinosin, Azitromycin, Acylpyrin a vysokých dávek vitaminu C a D3 i zinku v Selzink Plus. Toto je vraždění. Mladší lidé obvykle přežijí i bez léků, ale vykašlat se na podání léků starším, je genocida od současných Covid esesáků v bílých pláštích na ministerstvu zdravotnictví.
Jan Pavel
Zdráhám se věřit, že to myslíte vážně. Pokud ano, tak bych Vám doporučil psychiatrické vyšetření.
Libor Halik
U mě už komentovat nebudete, můžete si zajít na psychiatrické vyšetření místo toho.
Jan Pavel
Dnešní doba přeje kverulantům, novodobým spasitelům, šiřitelům fake news a všemožných konspiračních bludů, no prostě tmářům a bláznům nejrůznějšího formátu. Takže bylo jen logickou nutností, že Covid-19 a vše, co s tím souvisí, se stal živnou půdou pro jejich bludné produkce. Tomu, kdo ignoruje fakta, nemá smysl vyvracet všechny nesmysly, kterých je v otevřeném dopise více než dost. K tomu malá …More
Dnešní doba přeje kverulantům, novodobým spasitelům, šiřitelům fake news a všemožných konspiračních bludů, no prostě tmářům a bláznům nejrůznějšího formátu. Takže bylo jen logickou nutností, že Covid-19 a vše, co s tím souvisí, se stal živnou půdou pro jejich bludné produkce. Tomu, kdo ignoruje fakta, nemá smysl vyvracet všechny nesmysly, kterých je v otevřeném dopise více než dost. K tomu malá osobní zkušenost - předminulou sobotu jsem byl na rodinném pohřbu tety, která 18.11. zemřela na covid. Ač s ohledem na svůj věk a zdravotní stav patřila do rizikové skupiny, pod vlivem lidí, kteří šíří nesmysly (jako např. signatáři tohoto otevřeného dopisu arcibiskupovi Graubnerovi), se nenechala očkovat a o dodržování jiných opatření ani nemluvím. Její zeť a jeden ze signatářů otevřeného dopisu, (patrně s pocitem, že mu je upíráno právo svobodně šířit covid), se dne 17.11., zatímco mu umírala tchýně (a tchán byl s covidem v těžkém stavu v nemocnici) účastnil demonstrace za "svobodu" na Staroměstském náměstí a pak si ještě na pohřbu nad ztrátou svobody poplakal, postěžoval si, jaká je u nás morální krize, co globalisti, co Gates, o lékařích mluvil jako o polovzďělancích, atd. S takovou mírou hloupostí, sobectví a ignorance se člověk potkává jen zřídka. Rozhodně si nemyslím, že vakcína proti Covid-19 je všespásná, ale ptám se, kolik lidí ještě musí zemřít nebo přijít o zdraví, aby se jiní začali chovat odpovědně. S vyjádřením arcibiskupa Graubnera, proti kterému se signálu otevřeného dopisu ohrazují, pochopitelně souhlasím.
Libor Halik
Nemilosrdným vražděním pacientů starších 45 let je znemožnit léčbu Covidu za pomoci kombinace léků Ivermectin, Isoprinosin, Azitromycin, Acylpyrin a vysokých dávek vitaminu C a D3 i zinku v Selzink Plus. Toto je vraždění. Mladší lidé obvykle přežijí i bez léků, ale vykašlat se na podání léků starším, je genocida od současných Covid esesáků v bílých pláštích na ministerstvu zdravotnictví.
Trepifajksl
Dříve byly Hovory z Lán. Ovšem Hovory z Lanškrouna jsou mnohem vtipnější.
Josef Arimati
Chce se mi z něj zvracet.
Libor Halik
A vy, milí bratři a sestry, kteří se na základě výzvy pana Graubnera chystáte do očkovacích center „udělat tečku za covidem“, uvědomte si jedno: Až se po smrti ocitnete v pekle, bude vám snad útěchou, že tam spolu s vámi trpí věčnými tresty i „otec arcibiskup“?

Jan Hofírek kniznirecenzeetc.blogspot.com/2021/11/otevreny-dopis-v-praci-22.html
Martina Bohumila Lutherová
Báťuško Libore už jste viděl to fiasko
na Athosu? zde: čas 13 minuta pořadu ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/221411058051123/
Josef Arimati
Páter Halík není žáden báťuška. Na rozdíl od jiných má své zásluhy. Ovšem ta reportáž z Atosu je otřesná. Těm zaočkovaným asi chybí opravdovost, že se jim nedostalo Boží milosti prozření :-(
Martina Bohumila Lutherová
Je báťuška, stále je ještě pravoslavný kněz.
Ti mniši dle mého neměli potřebné inf.
A tak nějaký agent z venku způsobil zmatek.
Je to smutné.
Martina Bohumila Lutherová
Kněz tam není žádný......
Možná jen Lubomír Štola, ale ten
je mimo působnost Honzy G.
Martina Bohumila Lutherová
Co asi míval v tom kalichu, když zmagořil....
Boží slovo na den 24.11. A.D. 2021
U.S.C.A.E.
Kristovu Krv v Pravovernom zmysle celého Krista pod spôsobom vína tak ako je celý pod spôsobom chleba náš Pán Bohočlovek Ježiš Kristus nebudeme predsa novodonátistami všakže
David Michael Emeth
Ti co se nechali naočkovat svatí prostě nejsou! Jen herci, nic víc. 😬
Martina Bohumila Lutherová
podle ovoce