Clicks4
ms.news

Semua Dan Semua Yang Berkontra Dengan Semua: Francis Pachamama Meletakkan Amaran Amalan Idola

“Jika kita tidak bersembahyang kepada Tuhan, maka akan kita sembahyang kepada patung idola – tiada jalan tengah (ketiga),” Francis membuat pontifikasi dalam Mass Epiphany.

“Hanya antara Tuhan atau idola; atau, merakam kata-kata Penulis Perancis: ‘Sesiapa yang tidak berpujakan Tuhan, memuja syaitan’ (Léon Bloy).” Francis meletakkan amaran bahawa tidak memuja Tuhan akan menjadikan “kita"berubah dari penganut kepada pengejar idola, “Ia seperti itu, aut aut [salah satu, salah satu].”

Satu hari yang lalu, dia memberikan cadangan yang sebaliknya, mengatakan bahawa semua orang yang memuja apa jua pun, saudara kepada "satu Bapa," itu sahajalah.

Dalam Querida Amazonia (Februari 2020), dia memuji suatu pagan sebagai "harmoni kosmik" yang menikmati "Kurniaan kecil Tuhan" (71), suatu pagan yang merupakan "mistikisme pribumi" dan suatu pagan yang melambangkan "hubungan kewujudan Tuhan dalam alam semesta" (73). Dia menekankan bahawa hubungan dengan Christ "adalah tidak serupa dengan "pandangan dunia kosmik" pagan memandangkan Christ "meresapi semua perkara" (74), dan menekankan bahawa perayaan keagamaan pagan membawa "makna yang suci" (79).

#newsHgnsjhorgo