Clicks592
Coburg
5
U.S.C.A.E.
zasvätil no asi ako Pius XII požiadavky to proste nesplnilo keď je raz spomenuté Rusko myslí sa tým Rusko a nie svet a navyše podmienka s Biskupmi sveta tiež absentovala čiže nezasvätil
apredsasatoci
Krásny a svaty otec JP2
youtu.be/qrrnUvmuM4Q
Peter(skala)
Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu PannyMárie ktoré sa modlil pápež Ján Pavol II. dňa 25. marca 1984 na Námestí sv. Petra v Ríme

Rodina je srdcom Cirkvi. Nech sa dnes z tohto srdca pozdvihne mimoriadny skutok odovzdanosti a dôvery k Srdcu Panny Márie. Chceme vyznať, že láska je silnejšia ako hriech a všetko zlo, ktoré ohrozuje ľudstvo a svet. Plní pokory vzývame túto lásku: „Pod tvoju ochranu sa …More
Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu PannyMárie ktoré sa modlil pápež Ján Pavol II. dňa 25. marca 1984 na Námestí sv. Petra v Ríme

Rodina je srdcom Cirkvi. Nech sa dnes z tohto srdca pozdvihne mimoriadny skutok odovzdanosti a dôvery k Srdcu Panny Márie. Chceme vyznať, že láska je silnejšia ako hriech a všetko zlo, ktoré ohrozuje ľudstvo a svet. Plní pokory vzývame túto lásku: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička!“

Týmito slovami, ktoré sa Kristova Cirkev modlí už stáročia, sa dnes obraciame k tebe, naša Matka. Preto, ó, Matka všetkých ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich utrpenia a nádeje a s materinským srdcom sa podieľaš na všetkých ich bojoch medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré naším dnešným svetom otriasajú, počuj naše volanie, ktoré pod vedením Ducha Svätého obraciame priamo k tebe.

Objím svojou láskou ako Matka a Služobnica Pána tento náš svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, naplnení starosťou o pozemské a večné blaho ľudí a národov.
Osobitným spôsobom ti odovzdávame a zasväcujeme tých ľudí a národy, ktorí toto odovzdanie a zasvätenie obzvlášť potrebujú.

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička!
Neodvracaj zrak od našich prosieb!“ Pred tebou, ó, Kristova Matka, pred tvojím Nepoškvrneným Srdcom sa chceme dnes spolu s Cirkvou zjednotiť s tým zasvätením, skrze ktoré sa tvoj Syn z lásky k nám zasvätil Otcovi, keď povedal: Pre nich sa zasväcujem, aby aj oni boli zasvätení v pravde.
V tomto zasvätení pre svet a pre ľudí sa chceme spojiť s naším Vykupiteľom. Jeho Božské Srdce nám dá silu odpustiť a konať pokánie.
Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a obopína všetkých ľudí a všetky národy; prekonáva všetko zlo, ktoré dokáže vzbudiť knieža temnoty v srdci človeka a v jeho dejinách a v našej dobe ho aj skutočne vzbudil.
Ako hlboko pociťujeme potrebu tohto zasvätenia pre ľudstvo a pre svet, pre náš dnešný svet; zasvätenia, ktoré vykonáme v zjednotení s Kristom.
Vykupiteľské dielo Krista musí byť predsa svetu sprostredkované Cirkvou.

Buď velebená nad všetky stvorenia, ty, Služobnica Pána, ktorá si Božie volanie nasledovala najdokonalejším spôsobom.
Buď pozdravená, ktorá si najhlbšie zjednotená s vykupujúcim zasvätením tvojho Syna! Matka Cirkvi!

Osvieť Boží ľud na cestách viery, nádeje a lásky!
Osvieť predovšetkým tie národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie od nás očakávaš.
Pomôž nám žiť zasvätenie Krista pre celú ľudskú rodinu dnešného sveta v celej pravde!

Keď ti, Matka, zverujeme celý svet, všetkých ľudí a všetky národy, tak ti zverujeme pritom aj toto zasvätenie sveta a vkladáme ho do tvojho materinského Srdca.
Nepoškvrnené Srdce, pomôž nám prekonať nebezpečenstvo zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach dnešného ľudstva. Jeho obrovské následky ťažia život a zdanlivo blokujú cestu do budúcnosti.

Od hladu a vojny, osloboď nás!
Od atómovej vojny, nekontrolovaného sebazničenia a každého druhu vojny, osloboď nás!
Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!
Od nenávisti a zneuctenia dôstojnosti Božích detí, osloboď nás!
Od každej nespravodlivosti v sociálnom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!
Od ľahkovážneho priestupku Božích zákonov, osloboď nás! Od snahy udusiť v ľudských srdciach dokonca i pravdu o Bohu, osloboď nás!
Od zmätku v povedomí dobra a zla, osloboď nás!
Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás! Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás, osloboď nás!

Vypočuj, Matka Kristova, toto volanie o pomoc, v ktorom k tebe volá utrpenie všetkých ľudí, utrpenie všetkých národov! Pomôž nám mocou Ducha Svätého zvíťaziť nad všetkými hriechmi: hriechmi ľudí a „hriechmi sveta“ – hriechmi v každej podobe.
Nech sa ešte raz v dejinách sveta ukáže nekonečná sila vykúpenia: moc milosrdnej Lásky!
Nech prikáže zlu, aby sa zastavilo!
Nech premení svedomie ľudí!
Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci ukáže všetkým svetlo nádeje!
Amen.
Marieta Ria
Nádherné, úžasne hlboké slová modlitby a zasvätenia sv. Jána Pavla II. P. Márii - celý jeho život i potifikát bol v duchu TOTUS TUUS, MARIA (CELÝ TVOJ MÁRIA). Pre mňa najväčší pápež, ktorého som mala tú milosť vidieť krátko po jeho zvolení, pri jeho prvej ceste do rodného Poľska v júni 1979 - na Bloniach Krakowskich, kde bolo (podľa mojich poľských priateľov) prítomných 3 milióny ľudí... …More
Nádherné, úžasne hlboké slová modlitby a zasvätenia sv. Jána Pavla II. P. Márii - celý jeho život i potifikát bol v duchu TOTUS TUUS, MARIA (CELÝ TVOJ MÁRIA). Pre mňa najväčší pápež, ktorého som mala tú milosť vidieť krátko po jeho zvolení, pri jeho prvej ceste do rodného Poľska v júni 1979 - na Bloniach Krakowskich, kde bolo (podľa mojich poľských priateľov) prítomných 3 milióny ľudí... Najsilnejší a najväčší zážitok môjho života - odvtedy pri spievaní pápežskej hymny mám v očiach slzy, spomínam na tohto svätca a tento požehnaný čas!