Clicks223
hr.news

"Nema vatre u paklu" - londonski kardinal zanemaruje Evanđelje

Kardinal Westminstera Vincent Nichols izjavio je za BBC (30. ožujka) da vatra i sumpor "nikad nisu bili dio katoličkog učenja" o paklu, tvrdeći da to potječe samo iz ikonografije.

Nichols je nastavio postavljati Lenjina, Hitlera ili Churchilla, mesara Dresdena, među svece, sugerirajući da bi pakao mogao biti prazan, iako Kristi govori u Mt 26,24 da je Juda u paklu.

Nichols ne zna da Krist pakao naziva "vatrenom peći" (Mt 13, 50) gdje "vatra nije zaustavljena" (Mk 9,48).

Otkrivenje sv. Ivana opisuje pakao kao mjesto gdje su zli "mučeni vatrom i sumporom" (Otk 14,10-11) i kao "ognjeno jezero" (Otk 20,14-15).

U Mt 7,13-14 Krist kaže: "Široka su vrata, a širok je i put koji vodi do propasti, i mnogi prolaze kroz njega, ali mala su vrata i uska je cesta koja vodi u život, a samo ih nekolicina pronađe"- navodeći da većina ljudi ide u pakao.

Mit u kojem u paklu nema fizičke vatre izmišljen je 1950-ih u Njemačkoj.

Slika: Vincent Nichols, © Mazur/catholicchurch.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsMdttelohsk