Coburg
131.8K
U.S.C.A.E.
čo globalizmus je iný názov pre komunizmus či sa to niekomu páči či nie
milboy
čo máš stále s tým komunizmom? Nikdy nebol a ani nebude. Boli a budú len židia, ktorí vymýšľajú všelijaké izmy a sú to práve oni, koho treba hľadať za všetkým zlom sveta!
U.S.C.A.E.
ekonomicky nikdy nebude ale prečo ho ľudia zužujú na ekonomiku keď Marx bol nemravný satanista. Jedna z téz je že štát je všemocný a rozhoduje nad životom a smrťou jednotlivec je nič a kovidizmus nám čo ukázal? no presne toto
U.S.C.A.E.
marxizmus poťažme komunizmus je laicizovaný talmud asi toľko k tomu
Freddy Gargamel
milboy Tak je len také obľúbené označenie tuná na Glorii, vlastne celkovo v pravicových/kresťanských kruhoch... používa sa vlastne ako synonymum termínov ako "zlo", "diabol" a podobne 😉
Inak nič proti kritike marxizmu, aj keď to:
1. sugeruje, že akoby "protipólom" zlého komunizmu je kapitalizmus, ktorý potom zákonite je DOBRÝ. Čo je samozrejme holý nezmysel.
2. vnáša to zmätok do pojmov (…More
milboy Tak je len také obľúbené označenie tuná na Glorii, vlastne celkovo v pravicových/kresťanských kruhoch... používa sa vlastne ako synonymum termínov ako "zlo", "diabol" a podobne 😉
Inak nič proti kritike marxizmu, aj keď to:
1. sugeruje, že akoby "protipólom" zlého komunizmu je kapitalizmus, ktorý potom zákonite je DOBRÝ. Čo je samozrejme holý nezmysel.
2. vnáša to zmätok do pojmov (akoby toho chaosu v hlavách ešte nebolo dosť)... Nejaké základné poučky: áno, komunizmus vedie v praxi k všemocnému štátu (aj keď marxizmus v svojej teórii tvrdí pravý opak), takže to sedí. Na druhej strane, komunista požaduje znárodnenie (zoštátnenie) výrobných prostriedkov. Čo už dnes moc nepozorujeme. Politik, ktorý sa všetkými prostriedkami zasadzuje za privatizáciu všetkého a likvidáciu verejného sektora ťažko môže byť "komunista". Je to neoliberál. Samozrejme, že sú tam prekryvy. Ale tie sú aj s nacizmom (možno ešte väčšie než s komunizmom). Dnes zoštátnenie (najmä strategických podnikov) požadujú skôr strany nacionálno-pravicové.
Tu nejde o nejaké slovíčkarenie - problém je v tom, že ak nejaký jav hneď spočiatku nesprávne označíme a zaradíme, nemôžeme pochopiť skutočnú podstatu takéhoto javu. Poznáte to - "včela to je taký vtáčik čo štípe". No, je fakt že lieta a aj štípe. Ale vtáčik to aj tak nie je. Snáď si rozumieme.
U.S.C.A.E.
že komunizmus nemusí byť nutne spárovaný zo socializmom ten dôkaz sa volá čína aj znárodnené aj neznárodnené a furt je to komunizmus to je hmotárske zlo oboje a zjavne sa dá používať jedno zlo v rámci druhého
U.S.C.A.E.
5 CIEĽOV ĽAVICE - podľa Komunistického manifestu, K. Marx, 1848
Ok, ako ale chcú marxisti nastoliť svoj raj? Na odpovedanie tejto otázky nám poslúži biblia každého marxistu - Komunistický manifest od Karla Marxa z roku 1848. Manifest vytyčuje nasledovné cesty:
1) Odstrániť národné štáty - Marx: "Komunistom sa vyčíta, že vraj chcú odstrániť vlasť a národnosť. Robotníci nemajú vlasť. Nemožno …More
5 CIEĽOV ĽAVICE - podľa Komunistického manifestu, K. Marx, 1848

Ok, ako ale chcú marxisti nastoliť svoj raj? Na odpovedanie tejto otázky nám poslúži biblia každého marxistu - Komunistický manifest od Karla Marxa z roku 1848. Manifest vytyčuje nasledovné cesty:

1) Odstrániť národné štáty - Marx: "Komunistom sa vyčíta, že vraj chcú odstrániť vlasť a národnosť. Robotníci nemajú vlasť. Nemožno im vziať, čo nemajú."

2) Odstrániť súkromné vlastníctvo - Marx: "V tomto zmysle, teória komunizmu sa dá zhrnúť do jednej vety: Odstránenie súkromného vlastníctva."

3) Odstrániť kresťanstvo - Marx: "Komunizmus odstraňuje večné pravdy a miesto toho, aby náboženstvo a morálku pretváral, odstraňuje ich, takže odporuje celému doterajšiemu dejinnému vývinu.”

3.2) Zaviesť štátnu indoktrináciu detí - Marx: "Vravíte, že chceme zrušiť najnežnejšie vzťahy medzi ľuďmi, keďže mienime nahradiť domácu výchovu spoločenskou. A či nie je aj vaša výchova určovaná spoločnosťou? Nie je určovaná spoločenskými vzťahmi, v ktorých vychovávate, priamym či nepriamym zasahovaním spoločnosti, zasahovaním prostredníctvom školy atď.? Komunisti nevymýšľajú vplyv spoločnosti na výchovu; menia iba ráz výchovy, vymaňujú výchovu spod vplyvu panujúcej triedy. Buržoázne povedačky o rodine a výchove, o nežnom vzťahu medzi rodičmi a deťmi sú tým odpornejšie,"

4) Odstrániť rodinu - Marx: "Zrušenie rodiny! Aj najkrajnejší radikáli sa pohoršujú nad týmto hanebným úmyslom komunistov. Na čom je založená terajšia buržoázna rodina? Na kapitáli, na súkromnom zisku. Úplne rozvinutá jestvuje len pre buržoáziu jej doplnkom je však vynútený bezrodinný život proletárov a verejná prostitúcia. Pravda, buržoázna rodina zanikne spolu s týmto svojím doplnkom a oboje zmizne so zánikom kapitálu."

5) Odstrániť hodnotu ľudského života - Marx: "Komunistická revolúcia je najradikálnejším zúčtovaním so zachovanými vlastníckymi vzťahmi; nie div, že sa v priebehu jej rozvoja najradikálnejšie zúčtuje so zachovanými ideami."

Marx nebol presne špecifický, ako čo dosiahnuť. Určil v podstate len hlavnú agendu. Kostru pre marxizmus. V tomto poňatí, akýkoľvek prostriedok, technika, psychologická manipulácia, akákoľvek metóda je utilitaristicky ospravedlniteľná. Účel svätí prostriedok, to je hlavná devíza marxistu. Aké teda techniky si marxisti za dve storočia vypracovali?

CIELE A METÓDY ĽAVICE NA ZÍSKANIE MOCI
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Neviem prečo neustále sa dávajú tie isté veci niekoľko krát keby som vedel tak to nedám. Zbytečné budem dávať tu už niečo asi sa na to vykašlem keď aj tak niekto iný to sem dá na gloria.tv treba sa dohodnúť.
U.S.C.A.E.
to je chyba GTV že dovoľuje od duplicity všetko a snáď to nebudú kontrolovať u koho to už je to je neúnosné a zvlášť s týmto novým algoritmom kde sa neukazuje identická stena každému ale prispôsobená
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Preto ja dávam iba tie najdôležitejšie veci keď je niečo dôležité sem tam ináč je to zbytočné a dal som na svoj profil na pravú stranu stránky nech si každý klikne a pozrie čo je nové z tých lepších informácií ako je v televízore a v rádiu.
Trepifajksl
Lepší, když je tady jedna důležitá věc třikrát, než ani jednou. Není v lidských silách kontrolovat, zda tady stejná věc už není třeba pod jiným názvem, nebo někde zasunutá z minulých dní. Server to unese.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Už som to vymazal a neriešim to.