dyk
1112.8K
Caesar
Svatý Tomáš Akvinský o islámu:
Svatý Tomáš Akvinský ve svém stěžejním díle Summa contra gentiles (Summa proti pohanům) uvádí islám výslovně jako exemplární případ falešného náboženství:
(Mohamed) »zmátl národy slibem tělesných rozkoší, ke kterým jsou již náchylní pro žádostivost těla. Kromě toho jim dal přikázání, která jsou s těmito sliby v souladu, a tím uvolnil uzdu vášním a …More
Svatý Tomáš Akvinský o islámu:

Svatý Tomáš Akvinský ve svém stěžejním díle Summa contra gentiles (Summa proti pohanům) uvádí islám výslovně jako exemplární případ falešného náboženství:

(Mohamed) »zmátl národy slibem tělesných rozkoší, ke kterým jsou již náchylní pro žádostivost těla. Kromě toho jim dal přikázání, která jsou s těmito sliby v souladu, a tím uvolnil uzdu vášním a zálibám, které lidé rádi poslouchají. Navíc, nestanovil žádnou nauku kromě té, jakou může dát a pochopit každá rozumná osoba svým přirozeným rozumem. Samotné pravdy, kterým učil, jsou smíšeny s bajkami a krajně falešnými poučkami. A nepoužil ani vykonaných nadpřirozených zázraků, které jsou jediným přiměřeným svědectvím božského zjevení, protože jsou viditelné, není je možno připisovat nikomu jinému než Bohu a dokládají tak, že ten, kdo učí této pravdě, činí tak z božské inspirace.

Řekl však, že byl poslán v moci zbraní: takové divy konají i bandité a tyrani. Navíc, od počátku mu nevěřili žádní mudrci ani lidé znalí božských a lidských věcí, ale brutální lidé a obyvatelé pouště, zcela neznalí nějaké božské nauky. Posloužil si jejich velkým počtem, aby přinutil ostatní silou zbraní přijmout jeho zákony. Neměl vůbec žádné svědectví dřívějších proroků, naopak, vybájeným vypravováním kazí všechnu nauku Starého i Nového zákona, jak vyplývá z četby jeho zákoníku. Proto také rafinovaně zakazuje číst knihy Starého a Nového zákona, aby nebyl usvědčen z falšování. Je proto zřejmé, že ti, kteří mu věří, naplňují (objektivně) skutek lehkomyslnosti.«

Summa contra gentiles 1, 6
St. Thomas Aquinas' Teaching Against the The Infidel Mohammed (Muslims)

The Prince of Theologians, St. Thomas Aquinas
"He (Mohammed) seduced the people by promises of carnal pleasure to which the concupiscence of the flesh urges us. www.opusdeialert.com/st-thomas-aquin…
Caesar
Hoki
to je vec viery. Ako sa moze moslim správat k matke, ked je zena a v islame je
zena len vec, horsie ako zviera.
Islam je prícina vsetkého nestastia moslimov, lebo islam robí z moslimov otrokov
nezmyslov.
Dánský psycholog Nicolaie Sennelse došel po dlouholeté práci s mulimy k závěrům:
1) zatímco prohlubování víry vede ve všech jiných náboženstvích k většímu duševnímu klidu a sebedůvěře …More
Hoki
to je vec viery. Ako sa moze moslim správat k matke, ked je zena a v islame je
zena len vec, horsie ako zviera.
Islam je prícina vsetkého nestastia moslimov, lebo islam robí z moslimov otrokov
nezmyslov.

Dánský psycholog Nicolaie Sennelse došel po dlouholeté práci s mulimy k závěrům:

1) zatímco prohlubování víry vede ve všech jiných náboženstvích k většímu duševnímu klidu a sebedůvěře, která umožňuje toleranci, tak prohlubování víry v islámu vede k většímu duševnímu neklidu, zuřivosti a permanentně uražené cti

2) z lékařského hlediska je islám zdraví škodlivé náboženství

3) jediné, co je účinné na rozpínavost islámu, je velmi tvrdý, nekompromisní postup s nulovou tolerancí. Všechny "měkčí" postupy považují islamisté za slabost a opovrhují námi

ad 3) ... tak co kdyby se tomu pachateli ve Francii po jeho přiznání také hned ufikla hlava, ať jim neukazujeme slabost.

To, že to nechápete je i úmysl Koránu.Korán má 2 části tak zvanou mekkánskou ( docela by ušla, je dost mirumilovná a nelogická v míře jako každé náboženství ) a medinskou- tato část je zlá a mimo jiné vyzývá k vraždám.Tyto sury z jednotlivých částí jsou v Koránu snad úmyslně přeházeny a vedeny tématicky.Ale - viz dále medinská n á s l e d u j e po mekánské. Takže ty surovosti jsou " platnější "
Další věc o které se moc nemluví je, že každá novější a předchozím veršům odpovídající Muhamadova vize ( patrně zaviněná nějakou formou šílenství ) ruší platnost předchozích vizí. Ani pravověrný muslim se v tom nevyzná ( přeházení + neplatnost )
3 more comments from Caesar
Caesar
Mohammed
Muslimové a jejich sympatizanti často odpůrcům islámu předhazují křížové výpravy jako akt agrese křesťanství vůči hodné islámské civilizaci. Jak je to však ve skutečnosti? Vážně papeže jen tak napadlo vyhlásit dobyvačnou výpravu?
***
První křížová výprava (1095) byla vyhlášena 460 let PO dobytí prvního křesťanského města, 457 PO dobytí Jeruzaléma, 453 PO dobytí Egypta, 443 let …More
Mohammed

Muslimové a jejich sympatizanti často odpůrcům islámu předhazují křížové výpravy jako akt agrese křesťanství vůči hodné islámské civilizaci. Jak je to však ve skutečnosti? Vážně papeže jen tak napadlo vyhlásit dobyvačnou výpravu?

***
První křížová výprava (1095) byla vyhlášena 460 let PO dobytí prvního křesťanského města, 457 PO dobytí Jeruzaléma, 453 PO dobytí Egypta, 443 let PO prvních muslimských nájezdech na Itálii. 427 let PO prvním obléhání Konstantinopole, 380 let PO začátku okupace Španělska. 363 let PO plenění Francie, 249 po vyplenění města Řím (!). PO staletích vraždění, zotročování a nuncených konverzích křesťanů na dobytých územích. Než křesťané přešli do ofenzívy byly islámem dobyty 2/3 tehdejšího křesťanského světa!

***
Porovnejme mapu křesťanského světa před islámskou expanzí (rok 600):
*www.coloradocollege.edu/…/Map_-_pread_of_…

S mapou kolem roku 900 (Muslimská expanze v rozletu, Všimněme si ztráty blízkého východu, Afriky a Španělska. V Evropě není hranice křesťanství vyznačena, cca sever a východ od území dnešní ČR stále pohanský):
www.fordham.edu/halsall/maps/900eur.jpg

S mapou z roku 1050, kdy už probíhá rekonvista ve Španělsku:
brian.hoffert.faculty.noctrl.edu/REL100/Christianity.Me…

***
Na Evropu muslimové útočili už 20 let po Mohamedově smrti. Již roku 652 pořádali nájezdy na Sicílii, kde rozpoutali teror vůči křesťanskému obyvatelstvu (například ve městě Castrogiovanni bylo zavražděno 8000 lidí). V roce 1084, deset let před první křížovou výpravou (!) Sicílii znovu napadli, zapálili kostely v Reggiu, zotročili mnichy a znásilnili a zotročili jeptišky.

V islámem obsazených zemích měli křesťané status druhořadého člověka (dhimmi). Během staletí díky konverzím (často násilným), útlaku, šikaně, vyhánění a občasným pogromům byly původně křesťanské populace zdecimovány na minimum či na nulu! Ve větším počtu přežili jen Koptští křesťané v Egyptě (původní obyvatelstvo). Křesťanský svět byl otřesen, ztratil jak obilnice a zdroj papyrusu (Egypt), tak historické oblasti blízkého východu včetně Jeruzaléma. Nenávratně zmizelo mnoho vědomostí (spálení Alexandrijské knihovny). Křesťané na tomto území jsou vražděni dodnes, sledujte www.thereligionofpeace.com/index.html .

V roce 1094, byzantský Císař Alexius I Comneus prosí papeže (Řím) o pomoc proti muslimským armádám které obsadily území dnešního Turecka, přičemž muslimové klasicky šířili teror proti křesťanům a přestavovali kostely na mešity. Navíc byli stále více napadání křesťanští poutníci navštěvující Jeruzalém (násilná konverze, příležitostné vraždy a šikana).

Křižáci obsadili jen původně křesťanské země. Nikdy nenapadli území Saudské Arábie natož Mekku (Muslimové dříve napadli jak Konstantinopol, tak Řím!). Období křížových výprav trvalo cca 200 let. Období agrese (džihádu) islámu vůči křesťanskému světu už běží cca 1380 let.

Éra křižáckých výprav neznamená stálé válčení. Ve skutečnosti válečné kampaně trvaly jen cca 20 let ( 1098- 1099, 1146- 1148, 1188- 1192, 1201- 1204, 1218- 1221, 1228- 1229, a 1248- 1250). Pro srovnání, jeden z muslimských džihádů proti Sicílii trval 75 let bez přestávky.

Křížové výpravy nejsou ospraveditelné z textů Nového zákona. Jsou neobvyklou reakcí štvaného křesťanství na nemilosrdný likvidační staletý džihád, který plně vychází z Koránu a Hadísů a který začal už Mohamed.

Největší zločin křížových výprav byl masakr po dobytí Jeruzaléma (30 000 obětí), což je ale nepatrným zlomkem obětí džihádu.
Již papež Inocenc III. (1198-1216) se omluvil za hříchy křesťanů, které páchali při křížových výpravách.

Oproti tomu muslimové se za průběh své expanze nikdy neomluvili. Co je v jiném náboženství viděno jako zločin, to je v islámu vůle Aláha.

***
Některé události, které předcházely první křížovou výpravu, časová linie:

630: Mohamed, dva roky před smrtí, útočí se 30 000 džihádisty na křesťanskou Byzantskou říši.

632-634: Kalifát (islámská říše) dobývá polyteistické části Arabského poloostrova. Polyteisté jsou bráni za horší než křesťané či židé a musí konvertovat k islámu nebo jsou zavražděni. Nemají tedy oproti křesťanům či židům možnost platit výpalné (status dhimmi) a zůstat u svého náboženství.

633: Džihádisté pod vedením Kalida al Walida (krutý vojevůdce pojmenovaný Mohamedem Aláhův meč) dobýjá město Ullays u řeky Eufrat v dnešním Iráku. Na břekhu nedalekého kanálu je setnutím zavražděno tolik lidí, že se voda zbarví doruda a kanál získá jméno Krvavý kanál.

634: Bitva na řece Jarmúk na území dnešní Sýrie, součást džihádu proti Byzantské říši. Usáma bin Ládin z této doby používá citát, že "džihádisté milují smrt více než západní svět život".

635: Muslimové obléhají a dobývají křesťanské město Damašek (dnešní Sýrie).

637: Muslimové si podrobují Irák po bytvě u Al-Quadisyyah.

638: Muslimové na Byzantské říši dobývají a anektují Jeruzalém.

638-650: Muslimové dobývají území dnešního Iránu.

639-642: Muslimové dobývají Egypt.

641: Muslimové obsazují Sýrii a Palestinu.

643: Spálena Alexandrijská knihovna. Ne v boji, ale chladnokrevným rozhodnutím.

643: Muslimové začínají dobývat severní Afriku (na západ od Egypta).

644: Muslimové dobývají ostrov Kypr, Tripolsko v severní Africe a zavádí islámské právo v Iránu a Afgánistánu.

644-660: Války a spory uvnitř Kalifátu.

674-678: Muslimové útočí na Konstantinopol (hlavní město křesťanské Byzantské říše, dnešní Istanbul) a jsou odraženi.

698: Dobyto město Kartágo (severní Afrika, hlavní město Vandalů).

707 - je dobyta celá severní Afrika.

710-713: Muslimové dobývají údolí Indu.

712: Dobyta Střední Asie, islamizace Turků.

711 - 713: Muslimové útočí ze severní Afriky na Vizigótskou říši (dnešní Španělsko), dobývají ji a zakládají Andalůské království. Od tohoto roku plení jejich vojska Evropu, od Španělska, přes jižní Francii, po Švýcarsko.

717-718: Muslimové útočí na Konstantinopol (hlavní město křesťanské Byzantské říše, dnešní Istanbul) a jsou odraženi.

732: Muslimové jsou zastaveni koalicí křesťanských králů v bitvě u Poitiers (Tours) ve střední Francii. Tato bitva zastavila džihád v západní Evropě.

732 - 800: Zastavený džihád zapříčiní rozpory v Kalifátu a dobytá území získávají autonomii, ovšem pod muslimskými vládci. Útisk a likvidace křesťanů, zákaz konvertování od islámu (prostě to samé co dnes).

807: Na území kalifátu zbořeny kostely a synagogy včetně Kostela Máří Magdaleny v Jeruzalémě.

809: Muslimský útok na Sardinii a jižní Itálii.

813: Napadáni křesťané v Palestině, mnozí uprchnou.

831: Muslimové dobývají Palermo (Sicílie), nájezdy na jižní Itálii.

846: Vydrancování města Řím, vykradena bazilika svatého Petra.

850: Na území kalifátu bořeny kostely a synagogy.

855: Povstání křesťanů v Sýrii.

837: Dobytí Sicílie, útoky na Korsiku, Itálii, Francii

869-883: Povstání černých otroků v Iráku.

928-969: Byzantská říše získává zpět Kypr a město Tarsus.

937: Bazilika Svatého hrobu (Kostel vzkříšení) je zpálena. Útoky na mnoho dalších jeruzalémských kostelů.

966: Protikřesťanské nepokoje v Jeruzalémě.

1003: Zničen kostel Svatého Marka v Egyptě.

1009: Bazilika Svatého hrobu (Kostel vzkříšení) v Jeruzalémě je spálena (ano, zase).

1012: Dekrety utiskující křesťany a židy.

1013: Kalifát se pro vnitřní spory rozpadá a štěpí se na muslimských dynastií.

1048 Dokončena obnova Baziliky Svatého hrobu (Kostel vzkříšení).

1055: Turek Princ Tughrul sjednotil území do Selžuckého kalifátu.

1055: Konfiskace majetku Baziliky Svatého hrobu (Kostel vzkříšení).

1071: Bitva u Mantzikertu, muslimové poráží Byzantskou říši a okupují většinu Anatolie (Malá Asie, dnešní Turecko).

1085: Křesťané ve Španělsku znovu získávají Toledo.

1090: Turci okupují prakticky celou Malou Asii.

1094: Byzantský císař Alexius Comnenus I prosí západní křesťanství (papeže) o vojenskou pomoc proti muslimské invazi na Anatolii.

1095: Papež Urban II vyhlašuje první křížovou výpravu, která roku 1099 znovu dobude Jeruzalém.

První křížová výprava je tedy vyslána po stovkách let agresivní muslimské invaze, po ztracení dvou třetin tehdejšího křesťanského světa.

***
Caesar
Mohammed
Svätý Don Bosco kázal pravdu o podvodníkovi Mohamedovi a jeho falošnom náboženstve
Katolíkom, ktorí zastávajú ekumenické presvedčenie a tvrdia, že Korán je „knihou pokoja“, ponúkame k tejto veci vyjadrenie svätca. Ak si myslíte, že ste múdrejší ako on, tak vám Pán Boh pomáhaj.
„Rozprávanie všetkých príbehov o tomto slávnom podvodníkovi by trvalo pridlho. [...] Mohamedovo …More
Mohammed
Svätý Don Bosco kázal pravdu o podvodníkovi Mohamedovi a jeho falošnom náboženstve

Katolíkom, ktorí zastávajú ekumenické presvedčenie a tvrdia, že Korán je „knihou pokoja“, ponúkame k tejto veci vyjadrenie svätca. Ak si myslíte, že ste múdrejší ako on, tak vám Pán Boh pomáhaj.

„Rozprávanie všetkých príbehov o tomto slávnom podvodníkovi by trvalo pridlho. [...] Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi judaizmu, pohanstva a kresťanstva. Mohamed šíril svoje náboženstvo nie prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom hrubej sily. [Toto] náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, umožnilo Mohamedovi, aby sa v krátkom čase stal vodcom veľkého počtu lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí. Nie zavádzaním pravdy, nie zázrakmi a proroctvami; ale z jediného dôvodu - aby zdvihol meč nad hlavami tých, ktorých dobyl, a zakričal: uver alebo zomri.“ (Bosco, J. Il cattolico istruito nella sua religione: trattenimenti di un padre di famiglia co' suoi figliuoli secondo i bisogni del tempo.Torino, 1853).

Sv. Peter Mavimenus povedal moslimom pravdu: „Kto neprijme katolícke náboženstvo, bude zatratený, ako bol váš falošný prorok Mohamed.“

Blahoslavený Mikuláš Tavelič sa o Koráne vyjadril nasledovne: „Vy, mohamedáni, ste v stave večného zatratenia. Váš Korán nie je Boží zákon, ani ho On nezjavil. Nie je založený ani na Starom zákone, ani na Novom. Sú v ňom lži, pochabosti, bláznovstvá, protirečenia a hodne toho, čo vedie nie k cnosti a dobrote, ale k zlu a všetkým nerestiam.“

Bazilejský koncil nazval islam ako: "ohavnú sektu Mohamedovu“

Piati učeníci sv. Františka z Assisi: „Prišli sme vám kázať vieru v Ježiša Krista, aby ste sa zriekli Mohameda, toho podlého otroka diabla, a získali večný život ako my.“
Caesar
Islam je zlo!
Veden démony: Mohamed očima svých současníků ...
www.vzdelavaci-institut.info
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“. …More
Islam je zlo!
Veden démony: Mohamed očima svých současníků ...
www.vzdelavaci-institut.info
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříčiněné démony (L 13, 11 a 16), především však když vymítal démony
z posedlých.
Svým exorcismem Kristus ukazoval, že On osvobozuje lid z moci Satana, že On
je božský vykupitel z moci Satanova: „Jestli však já Duchem Božím vymítám zlé
duchy, přišlo k vám království Boží“ (Mt 12,28).
Trvalou Satanovou snahou je překazit šíření a vzrůst království Božího, a všechno
své úsilí a zlobu směřuje k podpoře stále nových bludů. „Duchy svůdné a ďá-
belské nauky“ předpovídal svatý Pavel (1 Tm 4,1). A Kristus varuje výslovně:
„Mějte se na pozoru před nepravými proroky, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
v nitru jsou však vlci draví“ (Mt 7,15).
Satan je přemáhán vírou v božství Kristovo. Proto je vůbec nejnebezpečnějším
bludem popírání božství Syna Božího, jeho degradace na člověka, na pouhé stvoření.

Satanova moc byla definitivně zlomena Kristovou smrtí na kříži. Proto je popí-
rání vykupitelské smrti satanským bludným učením s cílem zničit Kristovo spasitelské
dílo. Satan stojí za každým bludem, stejně jako stojí za každým projevem
nepřátelství vůči Kristu. On a jeho démoni jsou Kristem poraženi, ale jejich moc
není ještě zcela zlomena, a v dějinách lidstva hrají stále významnou roli.
Byl Mohamed posedlý? Klást si takovou otázku je zcela zákonité. V boji proti
falešným prorokům, k němuž je každý křesťan zavázán, by nebylo křesťanské nepočítat
se Satanovou působností – Kristův odpůrce zůstane hrozivým nebezpečím
až do konce světa.
Proto se také i dnes Satan drží v blízkosti lidí „jako lev řvoucí“, vždy připraven
„pohltit“ toho, kdo z falešné tolerantnosti a ochoty ke kompromisům napomáhá
Kristovu odpůrci. Každá cesta, která ne vede ke Kristu, je zlá a špatná. Každá cesta,
která odvádí od Krista, je bludná cesta.
Jako křesťané jsme povinni hájit Kristovo božství proti útokům islámského bludu.

Tolerance vůči tomuto proti křesťanskému bludnému učení, jak to vidíme na po koncilní
ideologii „dialogu“, jen napomáhá démonickému náboženství, které křesťanství přísahalo zánik. Islámská světová rada rozhodla o naprostém vyhlazení
křesťanů v islámských oblastech, a denně jsme také svědky děsivého pronásledování
křesťanů v zemích pod vládou islámu. – 40 -
Jakýkoli ústupek tomuto bludnému učení je úspěchem pro démony. „Ne spojujte
se s nevěřícími; neboť jaká součinnost spravedlnosti s nepravostí, aneb které společenství
světla s tmou? A kterou shodu má Kristus s Belialem, nebo který díl má
věřící s nevěřícím?“ (2 K 6,14-15).
Co má Kristus společného s Alláhem?
„Všechna božstva pohanů jsou démoni“ (Ž 96,5).
Každý falešný soulad, jakékoli ochabnutí v boji proti islámu je výhrou pro dé-
mony, kteří chtějí svou zhoubnou činnost rozšířit na celý svět a zbudovat protikřesťanský světový stát pod vládou modly Alláha.
Jakékoli zřeknutí se hlásání pravé víry svedeným muslimům je zradou Kristova
příkazu: „Jděte do celého světa a učte všechny národy.“
A jako vždy, tak i dnes platí slova svatého Pavla: „Hlásej slovo, naléhej včas
i ne včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, (a to) se vší trpělivostí a moudrostí učitelskou“
(2 Tm 4,2)
Mohammed
Asi těžko. Úcta a láska k matce je v islámu stěžejní. It is reported in the ‘Sahih’ that a man came to the Messenger of Allah (صلى الله عليه و سلم) and said: “O Messenger of Allah, who is most deserving of my kind treatment?”
He replied: “Your mother.”
The man asked: “Then who?”
He replied: “Your mother.”
The man asked again: “Then who?”
He replied: “Your mother.”
The man asked again: “…
More
Asi těžko. Úcta a láska k matce je v islámu stěžejní. It is reported in the ‘Sahih’ that a man came to the Messenger of Allah (صلى الله عليه و سلم) and said: “O Messenger of Allah, who is most deserving of my kind treatment?”

He replied: “Your mother.”

The man asked: “Then who?”

He replied: “Your mother.”

The man asked again: “Then who?”

He replied: “Your mother.”

The man asked again: “Then who?”

He replied: “Your father.”
Libor Halik shares this
19
Islámské znásilňování žen davem mužů.
Islám od arabského jara 2011.More
Islámské znásilňování žen davem mužů.

Islám od arabského jara 2011.
Libor Halik
Strašné. To říkám jako syn matky, která rozbila rodinu a velmi tím ublížila mně i mým 3 sourozencům. Ale toto bych jí neudělal. Asi proto, že jsem nikdy nebyl muslimem.
Peter(skala)
Video: Púť do Mekky má vyše 700 obetí, zomreli v tlačenici
www.webnoviny.sk/…/995667-video-pu…
Toto sa stáva aj u sviatku hinduistov. ZaujimaveééééMore
Video: Púť do Mekky má vyše 700 obetí, zomreli v tlačenici
www.webnoviny.sk/…/995667-video-pu…

Toto sa stáva aj u sviatku hinduistov. Zaujimaveéééé
janka cpž
Jednoznačně jsou lidi proti přijímání takového množství migrantů.A co na to europapaláši? Tlačí na vlády, aby svoje voliče neposlouchali. Normálně by se vlády chovaly v zájmu svého lidu, který je volil. Tak je to s demokracií. Kdo ponese zodpovědnost za rozvrácení Iráku, Sýrie atd. ? My ano. Jaký lid, taková vláda a takové vyhlídky. Zaseli jsme vítr a sklidíme bouři.
dyk
dyk
Toto som chcel dať na slovenskú stránku. Prečo to nešlo na slovenskú, ale sa to uložilo na českú stránku?
Dá sa to nejako prehodiť????More
Toto som chcel dať na slovenskú stránku. Prečo to nešlo na slovenskú, ale sa to uložilo na českú stránku?

Dá sa to nejako prehodiť????