Clicks85
vi.news

Hồng y Dubia: "Nghị trình đồng tính" được bảo vệ trong Giáo Hội bởi "môi trường phức tạp"

Một Thư ngỏ đến các chủ tịch của Hội đồng Giám mục đã được xuất bản bởi hai Hồng y Dubia còn sống là Burke và Brandmüller.

Địa chỉ của họ hiện đang được tập hợp cho hội nghị thượng đỉnh về lạm dụng của Vatican.

Hai hồng y cảnh báo rằng lạm dụng giáo sĩ là "một phần của cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều". Họ xác định đó là "bệnh dịch của nghị trình đồng tính" được bảo vệ trong Giáo hội "bởi môi trường phức tạp".

Họ tìm thấy nguồn gốc của điều này trong thuyết tương đối đạo đức, phủ nhận sự tồn tại của một giới luật đạo đức, mà không bao gồm ngoại lệ.

Sửa lỗi Giáo hoàng Francis, họ làm rõ rằng lỗi của những kẻ lạm dụng nằm trong việc "rời xa khỏi sự thật của Kinh Phúc Âm", mà không phải trong bởi sự "lạm quyền" mà Francis gọi là "chủ nghĩa giáo sĩ ".

#newsOefeijfecy