Quas Primas
Bardzo mądre kazanie.
Niestety, ale posoborowie postawiło na uczucia, a przecież.... Katolik ma się zbawić w Kościele a NIE bawić w kościele...