Clicks508

Video z kázne: Sme dnes pripravení, drahí bratia a sestry, hájiť svoje práva aj tým, že sa vieme zhromaždiť aj k svojim legitímnym právam, napríklad ísť na ulicu?

Video z kázne: Sme dnes pripravení, drahí bratia a sestry, hájiť svoje práva aj tým, že sa vieme zhromaždiť aj k svojim legitímnym právam, napríklad ísť na ulicu?Nič nie je zadarmo
Z pohľadu môjho poslania v tejto farnosti nikto nebude odmietnutý. V ničom, čo sa týka Božej milosti, spovede, svätého prijímania. Čiže, všetko tak zariadime, všetko tak urobíme, aby sa nikto necítil ani diskriminovaný, aby sa nikto necítil vylúčený, alebo nedaj Bože odmietnutý, alebo považovaný za toho, že ty si ten zlý a my sme tí dobrí. To nie je o tom. Takéto delenie nie je správne.

My dnes nevyriešime situáciu, nech to riešia bioetici Vatikánu, nech to riešia odborníci. Ale my vieme, či to riešia? My vieme, či sa dozvieme pravdu, že či tie vakcíny sú naozaj neškodné z hľadiska etiky? My vieme, či v budúcnosti nebude systém kontroly ľudstva? Keď dnes sa cez družice sleduje celý svet. Dnes sa cez mobily sleduje všetko. A potom sa bojíme, právom sa bojíme, ľudia sa aj boja, lebo mnohé veci v rýchlych časoch, zmenách, sú aj veľmi podozrivé. Aj za nacizmu sa vyhlásila čistá rasa a ľudia si mysleli, že bude dobre. Ale už nikto nevedel, že sa vraždia ľudia v koncentračných táboroch.

Teraz režisér Bebjak natočil veľmi úžasný film, Správa. Keď sa väzeň z koncentračného tábora dostal a prišiel až do Maďarska cez Slovensko a povedal, čo sa tam vlastne deje. Aha, potom ľuďom došlo, že zomierajú ľudia. Preto, že boli ľudia, ktorí boli vyhlásení, ktorí majú práva a druhí ľudia, ktorí nemajú práva. Takto svätý Otec aj na Slovensku hovoril k Židovskej obci k vyhlásenému Židovskému kódexu.

Vždy to nejako začína, a vždy sa vyvolá nejaký strach. A konzumná spoločnosť, ako hovorí aj Jozef Overton, Overtonovo okno je vlastne taká aj filozofická úvaha a myšlienka. Overtonovo okno vlastne znamená vedomú formu manipulácie ľudstva, ktoré je zneužívané Deep State, (temným štátom), je to vlastne diktatúra v konzumnej spoločnosti, v kapitalistickej spoločnosti. Je to diktatúra, ktorá vedie k masovej poslušnosti.

Viete, ja sa týchto vecí bojím, ja som za opatrenia, ja som za to, aby sme chránili zdravie, ja som za to, aby sa pandémia nešírila. Ja som za to, aby sme sa chránili a boli zdraví. Ale čo je za tým? Alebo čo je nad tým? Masová poslušnosť. Vyhlási politik, vyhlási vláda, bude testovanie, bude testovanie v regiónoch, ako sme to mali počas druhej vlny. Jedno testovanie, druhé, tretie, štvrté, zákaz ísť do okresov atď. A my poslúchame, preto že si povieme, aha, veď ja potrebujem ísť do práce, veď ja mám deti, atď. A vlastne princíp toho Overtonovho okna, ako ten autor hovorí, že sú fázy, že napríklad v spoločnosti prvá fáza znamená, že neprijateľná vec sa stane prijateľnou, keď sa o nej bude hovoriť. Politik niekedy trepne blbosť, on vie, že ju trepne, on má poradcov, ale on vie, že časom tá hlúposť bude realitou v zákone.

Napríklad si predstavme, ako funguje tá prvá fáza Overtonovho okna, čiže aj my, my sme tak masírovaní informáciami, stále len počúvame, a ostatné správy, ktoré sú iné, hovoríme tomu hoaxy, alebo konšpirácie, tak tí, ktorí sú mienkotvorní a za nimi stoja ľudia, novinári, za novinármi stoja nejakú spoločenské skupiny, a potom za tým sú bohatí a korporácie, ľudia ktorí majú moc a ovládajú aj informácie. A informácie, to je najväčšia moc. A oni presadzujú verejnú mienku. Informácie. A my to počúvame, od rána do večera a začneme tomu veriť. A to, čo bolo napríklad pred dvadsiatimi rokmi neakceptovateľné, tak teraz vnímame ako samozrejmosť. Napríklad legalizácia homosexuality, čiže údajné ich právo uzatvárania manželstiev, adopcia detí, to tak postupne ide. Všimnite si. Dokonca už aj v niektorých reality show nie je problém, aby sa predstavili speváci, ktorí sú rodovo zmenení. Kde by to bolo možné pred desatimi, dvadsiatimi rokmi? Veď by sa pod čiernu zem skryli.

A už dlhú dobu predstavitelia politiky, a hlavne to je tak všade, globálne, celoeurópske elity manipulujú s nami a snažia sa nám vnútiť názor, že to je prirodzené: viete, je prirodzené zmeniť si pohlavie. Je prirodzené byť ako muž, keď som žena. Je prirodzené a znovu hovorí Overton, že potom druhá fáza hovorí: odbúranie mýtu. Čo sa dnes hovorí, že mýtus áno, muž a žena, rodina, manželstvo, to je mýtus. To je prekonané, to je stereotyp. Kde je tu Božia múdrosť? Kde je tu Božia múdrosť u tých našich politikov, ktorí sa oblečú do kresťanskej rovnošaty a tvária sa, že sú kresťania. To je jedno, či evanjelici, alebo katolíci a podobne.

Zoberme si teraz Európsky parlament, ako hlasovali niektorí europoslanci, čo sa týka, neviem, ktorý to bol zákon o potrate, či o čom, a keď som si všimol niektoré mená, že sú kresťanskí, a niektorí sa dokonca zdržali, tak si hovorím, tak aký si ty kresťan? Vidíte, kto ho tam dosadil? Moc, pozícia a kariéra. Čo hovorí svätý Jakub? Nič nemáte, lebo neprosíte, a prosíte no nedostávate, lebo zle prosíte. A chcete to využiť pre svoje náruživosti. Nie pre dobro ľudu! To by bolo úžasné, keby naozaj to všetko tak smerovalo k tomu, že pandémia sa utíši. My si myslíme, že všetko, keď skončí, že všetko bude v poriadku! A čo, keď to nebude tak? Čo keď tá masová poslušnosť vyvolá úplne iné veci? Napríklad kontrolu ľudstva…

Teraz trošku odľahčím, a poviem veci tak trošku konšpiračne. Povieme si vakcína, etická, neetická, skúmajme. Má účinky, nemá účinky, vedľajšie, také, onaké, pomôže, nepomôže, v tejto situácii možno nevieme nič lepšie. Ako ochrániť ľudí? Samozrejme, na to sú lekári, tí povedia, rešpektujme ich, počúvajme… A čo keď je nad tým ešte ďalšia vec? Čo keď budú tie vlny, tá pandémia niekoľko rokov? Čo potom, keď znovu, cez tú filozofickú záležitosť Overtona, že to, čo je neakceptovateľné, bude potom akceptovateľné, čo keď potom to bude čipovanie? Veď čipovanie je normálna vec! Čipujú sa zvieratá! A kvôli čomu je čipovanie?

V Izraeli to už urobili, že deti v školách, aby boli kontrolované. To bol návrh, neviem, či to bolo zrealizované, alebo to bolo v Izraeli len navrhnuté, aby sme kontrolovali mladých, že či dodržiavajú vzdialenosti a podobne. Ale ľudia povedia nie, veď mi sa chceme cítiť bezpečne! Lenže to Overtonovo okno znamená, že tak vyvoláme nejakú lokálnu vojnu, terorizmus, to je dnešná hrozba, a predstavitelia štátu povedia, možno v Spojených štátoch amerických to začne. Povedia, aby sme vedeli odhaliť teroristov, tak musí byť každý označený, aby bol kontrolovaný. Budete kontrolovaní na letiskách, budete kontrolovaní pri nákupe, budete kontrolovaní na tom čo vlastne sledujete, aké informácie, do akej skupiny patríte. A toto je ten princíp. Sloboda. Toto je tá podstata!

A konzumná spoločnosť… zoberme si situáciu, napríklad masovú propagandu ohľadom kovidu: povieme si, aká zlovestná metóda. Koľko je dobra pri tom všetkom? A keď je to všetko také dobré, a také v poriadku, prečo je tu tá lotéria? Viete, ja nad tým všetkým rozmýšľam, uvažujem, ako pokojne kľudne ľuďom to vysvetľovať. Pokojne treba pozvať odborníkov, takých i onakých. Kto zachráni tú slobodu človeka? Kto bude rešpektovať dôstojnosť človeka? A čo keď aj testovanie ľudí, a čo keď aj tá vakcinácia a všetko s tým spojené, to zdravotnícke ošetrenie, čo keď to nie je primárny cieľ? Znovu otázka, na ktorú nečakám odpoveď. Čo keď je tu naozaj ovládanie ľudí, národov? Aby sa zriekli istých práv, povieme si, my dnes nemáme vojny, ktoré ničia ľudí, ktoré budovy, my nepotrebujeme zničiť, my potrebujeme zotročiť!

Dnešný svet, globálny svet, má túžbu, stratégiu, ovládnuť ľudí! Povieme si, otroctvo je prekonané. Pozrite sa, koľko máme dnes ľudí-otrokov? Závislých na práci, povedzme si, či to nie je ten Deep State, či to nie je naozaj tá masová poslušnosť, toľké a toľké hodiny robíte, nevenujete sa rodine, nevenujete sa svojím deťom, nemáte čas dýchať, vydýchnuť, oddýchnuť, modliť sa. To je ten svet, konzumný. Všetko len konzumujeme. Nemáme čas rozmýšľať, lebo musíme rýchlo fungovať, musíme rýchlo žiť. A pýtam sa znovu: Kde je tá Božia múdrosť? Kde je tá bázeň pred Bohom? Kde sú tie riešenia, ktoré sú od Pána?
Pýtajú sa dnešní politici, pýtajú sa dnešní ľudia, Pane Bože, ukáž nám cestu, požehnaj naším rozhodnutiam. A chráň nás pred ničivými ideológiami, pred totalitou, pred diktatúrou.

Bratia a sestry, toto je potrebné vnímať, že aj demokracia sa môže zvrhnúť na omnoho nebezpečnejšiu diktatúru a totalitu. Ak nebudeme rešpektovať právo, slobodu, Božie zákony. Ak nebudeme mnohým veciam v princípoch rozumieť, potom sa ani nečudujme, že ľudia sú znechutení z politiky. Nečudujme sa z toho, že nemôžeme zmeniť situáciu na politickej scéne, lebo tí politici vedia, že sú na štyri roky volení, oni vedia, že majú za sebou mocenské zložky. Oni vedia, že majú moc rozhodovať a my s tým neurobíme nič.

Čo by mala vyzretá spoločnosť dnes ukázať dnešným politikom, dnešnej spoločnosti? Veľmi jednoducho, všimnite si, čo robí kovid? Ničí školstvo, ničí vzdelanie, narúša istý systém v spoločnosti, neistoty berie, berie istoty človeku. Deti nechodia do školy, deti si odvyknú od návykov, stanú sa závislými, prídu choroby, choroby iné ako kovid, ako nákaza. Komu vyhovuje to, aby spoločnosť bola nevzdelaná a aby mladí ľudia boli závislí? To je veľká otázka. Nečakám odpoveď. Spoločnosť musí politikom ukázať, že nie občania sa majú báť politikov, ale politici sa majú báť občanov! Spoločnosť musí dať jasne najavo, že ak politik sa spreneverí záujmom štátu, aj národným záujmom, aj duchovným hodnotám, aj keď v Ústave máme napísané, že sme sekulárny štát, ale odvolávame sa na tradície svätého Cyrila a Metoda, ak sa politik spreneverí týmto záujmom štátu, ak chce morálne zničiť našu slovenskú spoločnosť, tak jednoducho musí byť stíhaný! Ak sa dopustí nejakého trestného činu, alebo bezprávia, musí byť exemplárne stíhaný! A musí sa v právnom systéme štátu trvať na tom, aby k tomuto účelu boli vytvorené právne mechanizmy!

Čo je z práva, ak právo nie je funkčné? Ak nie je vykonávateľné? Ak je vykonávateľné len na tých na poslednom stupni spoločnosti. A potom, keď sa ovládnu média, keď novinári sú aj na strane politikov, čoho sa báť? A prídu ďalšie voľby a znovu sme tam, kde sme boli predtým.

Sloboda, bratia a sestry, spoločné dobro, Božia múdrosť, ktorá prichádza zhora, a to, čo hovorí svätý apoštol Jakub: „Predovšetkým nech múdrosť je cudná“, to znamená, múdrosť musí byť aj takou hanblivosťou, ale my sa už nehanbíme. Že žijeme v hriechoch, že žijeme v skazenosti srdca. My už sa nehanbíme, že kradneme, my sa už nehanbíme, že chodíme do kostola a nežijeme kresťanský život. My už nemáme ani hanblivosť. To je tá skazenosť ľudskej spoločnosti. A potom zlo, vždy poukazujem, prečo je tu zlo? Poukáž na seba. Si tvorcom pokoja? Si ten, ktorý zasieva pokoj, alebo nepokoj? Si človek, ktorý žije podľa Božích zákonov? Si človek, ktorý má odvahu dvihnúť varovný hlas a povedať: Tak toto nie, páni? Toto je už cez čiaru. Sme dnes pripravení drahí bratia a sestry, že, ako to teraz poviem, že dokážeme hájiť svoje práva aj tým, že sa vieme zhromaždiť aj kvôli svojim legitímnym právam, a že dokážeme napríklad vyjsť aj na ulicu? Nič nie je zadarmo!

Nech nás dnešné Božie slovo povzbudzuje k tým vyšším princípom, aby sme v okolnostiach, v ktorých žijeme, aby sme videli tie veci, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré nemôžeme stratiť na úkor čiastkových riešení a čiastkových ústupkov.

Pripravil: Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/9816
ľubica
...to je pozvánka na 24.9? pred parlament?