MementoMori+++
"Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34 35).

Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie …More
"Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34 35).

Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
MementoMori+++
Matkę Bożą dostaliśmy od Pana Jezusa pod Krzyżem. Maryja choć cierpiała niewyobrażalne męki wewnętrznie, nie dała opanować się nienawiści wobec tych którzy obok torturowali jej najdroższego Syna Jezusa Boga który stał się Człowiekiem. Jak straszliwa to musiała być próba i pokusa aby pod Krzyżem dać się opanować nienawiści wobec prześladowców. Maryja nie uciekła przed złem i cierpieniem. Maryja …More
Matkę Bożą dostaliśmy od Pana Jezusa pod Krzyżem. Maryja choć cierpiała niewyobrażalne męki wewnętrznie, nie dała opanować się nienawiści wobec tych którzy obok torturowali jej najdroższego Syna Jezusa Boga który stał się Człowiekiem. Jak straszliwa to musiała być próba i pokusa aby pod Krzyżem dać się opanować nienawiści wobec prześladowców. Maryja nie uciekła przed złem i cierpieniem. Maryja nawet nie upominała prześladowców, tylko milcząco trwała pod Krzyżem przy Bogu.