Sebareklama: Ďalšia kniha rozhovorom o Františkovi je o šťavnatejších témach ako o nudnom environme…

František vydá dňa 1. decembra v rôznych jazykoch ďalšie knihy rozhovorov. Jeho trápny názov je „Snívajme“, čo znie ako persifláž „Modlime sa“. V týždňoch po zákazu vychádzania kvôli koronavírusu si …
Rosllynn
Svět zachrání jedině masivní návrat k Bohu. To je základ. Jinak tady navzdory veškerému aktivismu bude život velmi brzy nesnesitelný. Na světě je příliš mnoho zla, které má volnou ruku.
Kallistratos
Duchovní temnota přichází k těm, kteří ztratili důvěru, naději, schopnost přijmout lásku, schopnost přijmout odpuštění, schopnost milovat. 🙏
Joske
Přesně to Satan a jeho služebníci chtějí. Abychom snili ponořeni do hlubokého hypnotického spánku. Abychom se nenechali probudit našim Pánem Ježíšem Kristem, který nás přišel osvobodit z tohoto světa, kde vládne Satan. Nechme tedy zednáře a jiné služebníky vládce tohoto světa snít sen o záchraně světa, který je již dávno určen ke spálení, protože byl Satanem pokažen.
10Ten den Páně však přijde …More
Přesně to Satan a jeho služebníci chtějí. Abychom snili ponořeni do hlubokého hypnotického spánku. Abychom se nenechali probudit našim Pánem Ježíšem Kristem, který nás přišel osvobodit z tohoto světa, kde vládne Satan. Nechme tedy zednáře a jiné služebníky vládce tohoto světa snít sen o záchraně světa, který je již dávno určen ke spálení, protože byl Satanem pokažen.
10Ten den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem i země a všechno, co se na ní bude nalézat.11A tak všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně, 12a tak očekávali a urychlovali příchod toho Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. 13Ale my čekáme - jak on to slíbil - nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. 2Petr 3:10-13
Rosllynn
Na nás je, abychom obstáli, přečkali ty hrůzy, nenechali se svést a mohli se nakonec radovat.