Clicks39
vi.news

Một lần nữa: Phiên bản tiếng Ý của cuốn sách Ratzinger/Sarah bác bỏ Gänswein

Nhà xuất bản người Ý David Cantagalli nói với IlFoglio.it (ngày 22 tháng 1) rằng phần giới thiệu và kết luận của cuốn sách Ratzinger/Sarah về đời độc thân "được viết bởi Hồng Y Sarah và được đọc và chia sẻ bởi Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI."

Do đó, cả hai cái tên sẽ nằm trên bìa của cuốn sách, "Robert Sarah cùng với Joseph Ratzinger / Benedict XVI."

Điều này một lần nữa mâu thuẫn với lời nói dối rõ ràng của Tổng Giám mục Gänswein rằng Benedict XVI đã không nhìn thấy cuốn sách trước ngày 13 tháng 1.

Sarah nói một cách đáng tin cậy rằng ông đã gửi bản thảo đầy đủ vào ngày 19 tháng 11 cho Benedict để sửa chữa và đã đích thân trình bày cho Benedict vào ngày 3 tháng 12 với bản thảo của bìa cuốn sách.

#newsYuemhclczs