KONFEDERACJA WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ>,
Kolejny pokaz wyszkolonych bezmózgowych cyborgów NWO-wskiej milicji !
Beatus 1
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
Weronika....S
Gdy wymawiam słowa ,,za nieprzyjaciół,, proszę, aby nam katolikom nie szkodzili.
Beatus 1
Gdy oglądam takie sceny, trudno mieć złudzenia, że nie będą szkodzić... Kto nie jest z nami, ten przeciwko nam.
trio plus
...za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego masonami i poleconymi Tobie.
trio plus
Maryjo, Królowo Irlandii z Knock módl się na nami wszystkimi.