Coburg
42.1K

Slovo Medžugorie v hebrejštině odhaľuje niečo zarážajúceho!

03.04.2020 09:47

Symbolika, kterou nelze ignorovat

Kolem fenomenu Medžugorje je jistě mnoho teorií, ale jedna kvůli své symbolice je mimořádně zajímavá. Už nějakou dobu ve světě lidé upozorňují, že chorvatské slovo Medžugorje v hebrejštině neznamená o nic méně a o nic více než HARMAGEDON, zatímco v řečtině je to Armagedon.
Přesný překlad hebrejského slova, který nacházíme v Bibli v Knize Zjevení „Har-Magedon“, je stejný jako Medžugorje v chorvatském jazyku. Har = hora, Mageddo = brázda, mezera. To tedy znamená, že hebrejské slovo Har Magedon by mělo v doslovném překladu stejný význam, i když se obvykle pod slovem Armagedon myslí hora Megiddo u Jeruzaléma, nemůžeme však přehlížet tuto hlubokou symboliku slova Medžugorje, alespoň ne, když přihlédneme ke zjevením Panny Marie a přirozeně i obsah poselství Panny Marie.
Armagedon je zejména pojem se kterým se setkáváme v knize Zjevení a který označuje místo poslední bitvy Antikristova vojska proti vojsku Ježíše Krista. Také, je to místo vrcholu, závěru, místo na kterém bude Satan poražen a na kterém mu Ježíš skrze Marii rozdrtí hlavu, jak je prorokováno při vzniku světa. Proto význam slova Medžugorje jakkoli může být náhodné, může být i hluboce symbolické.
I když se nemůžeme pouštět do předvídání a odpovědět jestli bude opravdu Medžugorje tím místem poslední armagedonské bitvy a konce světa, jak to někteří tvrdí, skutečností je, že Medžugorje je místem duchovního Armagedonu, nebo tedy místem počátku Armagedonu, přípravy Panny Marie na tu bitvu, která přinese věčnou porážku Satana a jeho poddaným.
Dnevno.cz, autor:Vjera Srijeda, 1. dubna 2020

Slovo Medžugorje v hebrejštině odhaluje něco zarážejícího! :: Dvě Srdce
Coburg
Myslím, že onedlho celé Slovensko bude jedno "medzihorie"...
Andreasisko
Medžugorie - Među gorie = medzi horami alebo Medzi horie. Aj na slovensku mame teda armagedon medzihorie.sk
dominikguzman
Zjv 16:16 I zhromaždil ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. Ono je to zaujímavé, lebo autor nepíše, zhromaždil ich na mieste Harmagedon, ale píše, na mieste, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. Nakoľko v hebrejčine výraz Harmagedon má význam medzi horami, tak to je už čosi iné, skutočne nemusí ísť o vrch Megiddo. Veď autor mohol pokojne napísať, že to má byť na vrchu …More
Zjv 16:16 I zhromaždil ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. Ono je to zaujímavé, lebo autor nepíše, zhromaždil ich na mieste Harmagedon, ale píše, na mieste, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. Nakoľko v hebrejčine výraz Harmagedon má význam medzi horami, tak to je už čosi iné, skutočne nemusí ísť o vrch Megiddo. Veď autor mohol pokojne napísať, že to má byť na vrchu Megiddo, ale napísal na mieste, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon, čiže tu je ten háčik. V skutočnosti pokojne tým miestom môže byť Medžugorie. Veď ten pravý význam apokalypsy majú pochopiť až ľudia, ktorí budú tie časy zažívať, dovtedy sú to len obrazy, ktoré nám môžu tlmočiť a hovoriť o určitých miestach, ale na Apokalypsu je možné pozerať aj ako na doslovný opis udalostí, ktoré pochopia ľudia v tých časoch. Veď v podstate so všetkými proroctvami to tak je, že ich človek naplno spozná, až keď sa vyplnia.
Detektiv
Nejde jen o vnitřní stav člověka, ale o události kolem nás
Zj. 16, 1 představuje okamžik, kdy započne Boží chirurgie na záchranu lidstva.
Co se v 15. kapitole připravovalo, to se v 16. vykonává.
Hlas Boží z Božího Trůnu, zahaleného Velebností Boží, přikazuje andělům: „Jděte a vylijte sedm misek hněvu Božího na zem.“ Země je zde protějškem nebe, ale také místem, kde se zdržuje satan-drak …More
Nejde jen o vnitřní stav člověka, ale o události kolem nás
Zj. 16, 1 představuje okamžik, kdy započne Boží chirurgie na záchranu lidstva.
Co se v 15. kapitole připravovalo, to se v 16. vykonává.
Hlas Boží z Božího Trůnu, zahaleného Velebností Boží, přikazuje andělům: „Jděte a vylijte sedm misek hněvu Božího na zem.“ Země je zde protějškem nebe, ale také místem, kde se zdržuje satan-drak se dvěma šelmami mezi národy jemu podrobenými. Na národy vylije se plnost Božího hněvu jako trest za pýchu vladařů a bezbožnost poddaných, za mnohá a krutá pronásledování Církve, za nesčetná rouhání proti Bohu a Jeho Jménu. Bezbožní panovníci, bezbožné vlády, bezbožné spolky a organisace, bezbožné noviny, časopisy a knihy, bezbožné masmédia, všecko to volá do nebe o trest. Nesčíslné zločiny čelící proti Božím přikázáním nemá kdo trestat, lidské soudy jsou neschopné a nedostatečné.
Po vylití šesté misky: co mělo být mezinárodním pojítkem, stalo se příčinou války.
Šestý anděl shromáždil na místo, které po hebrejsku zvané Harmagedon. Zj 16,16
JDE O MÍSTO, A NE O VNITŘNÍ STAV