Clicks83

IV. Litmanová , jar 1991 Seriál k 30 výročiu zjavenia sa Panny Márie na Hore Zvir (5. augusta 2020) -

Coburg
Reportáž košickej televízie