Abramo
3495
Romania
👏 👏 👏 👍 Super Video
Angy
😀
Virgina
Pertgei droven quellas pandas medischina?
Els ein aspers e cuntents - cheu constat er' la cuschina!
Igl ei in bi mirar co els il tgirunz embratschen,
Ha el aunc temps? Da gliez els buc sempatschen!