Rozhovor o vzájomnej úcte v problematických rodičovských vzťahoch s kňazom a psychológom Jánom Kulanom.

Cti svojho otca i matku / Prikázanie je obojsmerné. Prehnaná rodičovská kritika je narcistickým …

Prikázanie je obojsmerné. Prehnaná rodičovská kritika je narcistickým prejavom Rozhovor o vzájomnej úcte v problematických rodičovských vzťahoch s …