pl.news
83.5K

Bóg Franciszka wciąż "nalega na pluralizm religijny"

"Różnice w poglądach religijnych" stanowią wyrażenie mądrości Bożej woli w akcie stworzenia, podkreślono w dziesiątym z 35 punktów zaakceptowanych przez Siódmy Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w Astanie (15 września).

To błędne założenie zostało poparte przez większość delegatów, włącznie z Franciszkiem. Co więcej, deklaracja potwierdza przedłożony w 2019 roku w Abu Dhabi dokument Franciszka, zawierający ten sam błąd.

Wspomniana teza jest nieprawidłowa, ponieważ różne religie są ze soba sprzeczne i w związku z tym nie wszystkie mogą być prawdziwe, a to, co nie jest prawdą, nie pochodzi od Boga. Chrystus jest wcieleniem Boga (Kościół), a nie przestępcą (rzymskie pogaństwo), czy prorokiem (Islam) ani nie smaży się w piekle w swoich własnych ekskrementach (żydowski Talmud).

Ponadto autorzy deklaracji bełkoczą o tym, że Bód stworzył "wszystkich ludzi jako równych sobie", co jest fałszywym i pustym hasłem, ponieważ istnieją olbrzymie różnice pomiędzy grupami etnicznymi, płciami, talentami oraz intelektami, a to pociąga za sobą określone skutki. Jeśli wszyscy ludzie byliby "równi", światem nie rządziłaby garstka oligarchów.

#newsTohdgvmzwi

MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Piotr Piotr
Do jednej światowej religii bractwo Piusa X najpierwsze dołączy. 😂More
Piotr Piotr

Do jednej światowej religii bractwo Piusa X najpierwsze dołączy. 😂
Piotr Piotr
Medalikowa
chciejstwa jesteś nauczona
EON
Gupiś pietrek
Piotr Piotr
Medalikowa
czego można się spodziewać po posoborowych posoborowcach
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,czego można się spodziewać po posoborowych posoborowcach''
*******************************************
Mądrości Bożej, w przeciwieństwie do przedsoborowtch przedsoborowców!
Piotr Piotr
Na co liczycie posoborowi posoborowcy, za chwilę będziecie mieć jedną religię i nie będziecie musieli się wysilać z różnymi waszymi orędziami i tym podobnymi bzdetami