tommy 1
1187

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca 2022 Wspominamy dziś Żołnierzy Niezłomnych. Ich niepodległościowy zryw był odpowiedzią na nową okupację, na czele której stali komunistyczni zbrodniarze. Dla Niezłomnych koniec II wojny …More
1 marca 2022
Wspominamy dziś Żołnierzy Niezłomnych. Ich niepodległościowy zryw był odpowiedzią na nową okupację, na czele której stali komunistyczni zbrodniarze.
Dla Niezłomnych koniec II wojny światowej nie oznaczał końca walki o wolność ojczyzny. Zmienił się oprawca. Niemieckich i sowieckich okupantów zastąpił reżim komunistyczny.
– Podejmowali niezwykle trudne decyzje, czy wpisywać się w marną powojenną rzeczywistość i rezygnować, minimalizować swoje i polskie własne potrzeby, czy też nadal uznawać, że naród polski ma prawo do niepodległości, nawet gdy wszyscy dookoła niepodległości nas pozbawiają – mówił prof. Jan Żaryn, historyk.
Za dążenia niepodległościowe zapłacili najwyższą cenę. Towarzyszyła im duma, że zrobili dla Polski wszystko, co mogli. Żołnierze Niezłomni byli mordowani, prześladowani, a komunistyczni zbrodniarze chcieli wymazać ich z kart historii. W momencie egzekucji Danuta Siedzikówna „Inka” krzyczała: „Niech żyje Polska!”.
– To ludzie, którzy byli niezmiernie ważni …More
nihil quicquam
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI