Média varují před „trojnásobnou epidemií” v zimě – co se za tím skutečně skrývá?

Dr. Mercola: Média varují před „trojnásobnou epidemií” v zimě – co se za tím skutečně skrývá?

Ve zkratce...

S příchodem zimy začíná strašení před „trojnásobnou epidemií” - covid, chřipka a tzv. RSV. Farmaceutické firmy už chystají novou vakcínu proti onemocnění RSV a média jim pomáhají v lidech vyvolat strach z této nemoci. Více info v článku od dr. Mercoly.

Originál článku publikován ZDE: 7. listopadu 2022

I když chřipka, RSV a COVID-19 mohou být pro některé rizikové jedince problematické a nebezpečné, celková rizika s nimi spojená jsou pro většinu lidí zanedbatelná – ale „strach prodává“ a pro Big Pharma prodává více vakcín.


Příběh v kostce:
Podle mainstreamových médií přibývá hospitalizací kvůli respiračním infekcím a „odborníci“ varují před možnou „trojnásobnou epidemií“ této zimy, protože v oběhu jsou COVID-19, sezónní chřipka a respirační syncytiální virus (RSV).
Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí 1% nárůst počtu nově přijatých pacientů s potvrzeným COVID-19. Ve státě Maine, který má jednu z nejvyšších měr výskytu COVID-19, je nejvíce hospitalizací pro COVID-19. Nezvykle vysoký je také počet případů RSV.
„Zdravotní experti“ nyní opět vyzývají k dobrovolnému nošení roušek uvnitř budov, přestože všechny důkazy shromážděné za poslední tři roky potvrzují, že obličejové roušky nemohou zabránit virové infekci a jejímu šíření.
Nyní se připravují vůbec první vakcíny proti RSV určené pro těhotné ženy, novorozence a seniory. Některé z nich jsou založeny na technologii mRNA.
Dosud nebyla úspěšně vyvinuta žádná vakcína proti RSV, protože vakcíny měly trvalou tendenci způsobovat horší průběh onemocnění, což je jev známý jako zesílení protilátek (antibody-dependent enhancement, ADE).

Podle mainstreamových médií přibývá hospitalizací kvůli respiračním infekcím a „odborníci“ varují před možnou „trojnásobnou epidemií“ této zimy, protože lidé se nakazí virem COVID-19, sezónní chřipkou a respiračním syncytiálním virem (RSV).

„CDC [Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí] hlásí 1% nárůst počtu nově přijatých pacientů s potvrzeným COVID-19 v USA,“ uvedl koncem října server Yahoo! News.

Zdaleka se však nejedná o pandemii neočkovaných, ale většina pacientů s COVID-19 je nyní plně očkována. Jak uvedl server Yahoo! News (předtím, než všechny vyzval, aby se nechali očkovat):

„Státem s největším počtem hospitalizací pro COVID je Maine, a to i přesto, že má jednu z nejvyšších proočkovaností v zemi, což znamená, že osoba obdržela základní sérii očkování (ať už se jedná o jednu nebo dvě dávky) a od poslední dávky uplynuly dva týdny.“

Počet případů RSV je rovněž nezvykle vysoký. Podle Dr. Margaret R. Moonové, spoluředitelky Dětského centra Johna Hopkinse v Baltimoru, nemocnice „zažívá nárůst pacientů kvůli zvýšenému počtu případů RSV i z jiných důvodů a mnoho okolních nemocnic se potýká se stejným problémem.“

Zastrašovací taktiky, aby vám prodali vakcínu proti RSV

Říká se, že strach prodává, a to je jistě přísloví, které používá Big Pharma, když jde o vakcíny. Dokonalý příklad toho nedávno zveřejnil server Vox. „Přicházejí nové vakcíny proti RSV. To je velmi, velmi dobrá zpráva,“ stojí v titulku.

Proč dobré zprávy? Protože RSV je „zákeřná nemoc, která je zodpovědná za většinu chaosu“, jenž se nyní vyskytuje v nemocnicích. Vox zveřejňuje klasické porno strachu:

„RSV obvykle způsobuje příznaky nachlazení, ale u velmi mladých a velmi starých lidí může také vést k závažnému zánětu plic nebo infekci. A to začalo období nachlazení s velkou razancí:

„K 22. říjnu byly děti mladší jednoho roku hospitalizovány šestkrát častěji než ve stejném období roku 2019 a celková míra hospitalizace byla sedmkrát vyšší u lidí všech věkových kategorií.

„Každý rok na RSV zemřou stovky dětí a další desítky tisíc jsou hospitalizovány… RSV onemocnění je jednou z prvních dětských nemocí, které se mladí pediatři naučí obávat, řekla [Amy] Edwardsová [specialistka na dětské infekční nemoci v Clevelandu].

„Děti s touto infekcí strašně kašlou a vydávají sípavé zvuky, protože se snaží dostat vzduch přes oteklé dýchací cesty. ‚Jakmile to jednou vidíte, jako byste na to nikdy nezapomněli,‘ řekla…

„V USA vede tato infekce každoročně k 58 000 hospitalizací a 100 až 300 úmrtím malých dětí, což z ní činí hlavní příčinu hospitalizace kojenců v zemi.

„Přestože je tato infekce riziková zejména pro předčasně narozené děti a děti s plicními problémy nebo srdečními vadami, asi 40 % amerických dětí, které v posledních desetiletích zemřely na RSV, bylo jinak zdravých.

„Ať už je RSV ve Spojených státech jakkoli závažný, celosvětově je ještě horší. Každoročně způsobí na celém světě přibližně 120 000 úmrtí kojenců … V současné době neexistuje žádná schválená antivirová léčba RSV u dospělých ani u dětí a jediná preventivní možnost, která v současné době existuje, není zdaleka dokonalá …“.

„Děti potřebují něco lepšího – něco cenově dostupného, co dokáže před touto sezónní pohromou ochránit všechny kojence, nejen ty nejrizikovější. Také dospělí potřebují něco, co je ochrání před virem, který spolehlivě způsobuje obrovské množství onemocnění – v ideálním případě něco, co je stejně dobré jako očkování proti chřipce, nebo lepší.“

„Něco tak dobrého jako očkování proti chřipce.“ Opravdu?

Upravená celková účinnost vakcíny proti sezónní chřipce 2017/2018 v USA byla pouze 36 % proti infekci virem chřipky A a chřipky B a v letech 2005-2015 byla upravená celková účinnost vakcíny proti chřipce méně než 50 % ve více než polovině případů – s minimem pouze 10 % v sezóně 2004-2005.

Kromě vakcíny COVID-19 lze jen těžko najít jiný příklad, kdy komerční produkt může selhat ve více než polovině případů, a přesto je doporučován, či dokonce nařizován.

Nemusíte se však obávat, protože podle serveru Vox jsou „vakcíny proti RSV velmi účinné“.

Kde jsme to už slyšeli?

Očekávejte obnovení šílených COVID opatření

Jak bylo předpovězeno, „zdravotničtí odborníci“ začínají znovu vyzývat k dobrovolnému nošení roušek uvnitř budov, přestože všechny důkazy získané za poslední tři roky potvrzují to, co jsme věděli již v roce 2020, a sice že obličejové roušky nijak nezabraňují virovým infekcím.

A stejně jako předtím se při absenci skutečných vědeckých důkazů narativ zaměřuje na ctnost.

Říká se, že nošení roušek je způsob, jak ochránit všechny, takže stačí „udělat svou část“ a nosit ji, i když ve skutečnosti nikoho nechrání.

Totéž platí pro očkování. Vakcína proti chřipce i očkování proti COVID-19 jsou prokazatelně neúčinné, přesto se jejich očkování stále doporučuje.

A v této sezóně se očekává, že dostanete obojí!

Vůbec první vakcíny proti RSV se očekávají v roce 2023

Skutečnost, že RSV je nyní zdůrazňován jako závažné riziko, je pochopitelná vzhledem k tomu, že se nyní připravují první vakcíny proti RSV. Podle CNN se čtyři různé vakcíny proti RSV „blíží k posouzení americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)“ a více než tucet dalších je ve fázi zkoušek.

To zahrnuje „dlouhodobě působící injekci“ určenou speciálně pro děti, která se podává „ihned po narození“ a chrání je před RSV „po dobu až šesti měsíců“.

Jestli tohle není dokonalý příklad toho, jak se média snaží změnit vnímání základního významu pojmu, tak už nevím, co to je. Šest měsíců je sotva dlouhodobě působící!

V minulosti většina vakcín poskytovala „ochranu“ alespoň protilátkami po dobu několika let, nikoliv měsíců. Uvědomte si prosím, že žádné vakcíny nedokážou k ochraně využít buněčnou imunitu, která je mnohem důležitější než humorální protilátková ochrana.

Tato extrémně krátká doba trvání ochrany pouze protilátkou se však zdá být charakteristickým znakem technologie mRNA a skutečně, přinejmenším některé z těchto nových očkování proti RSV jsou založeny na mRNA.

Společnost Moderna oznámila, že pracuje na mRNA vakcíně proti RSV, jejíž uvedení na trh je plánováno na rok 2023.

Pracují také na kombinované mRNA vakcíně proti COVID-19, RSV a chřipce (nakonec chce společnost Moderna vytvořit každoroční mRNA vakcínu, která pokryje všech 10 nejčastějších virů, které každoročně vedou k hospitalizacím).

Společnost Janssen rovněž pracuje na vakcíně proti RSV s použitím adenovirového vektoru, což je stejná technologie, jakou používá vakcína COVID-19, zatímco společnosti Pfizer a GlaxoSmithKline (GSK) testují vakcíny proti RSV s „proteinovými podjednotkami“ pro těhotné ženy a seniory.

Podle časopisu Forbes společnost Pfizer 1. listopadu oznámila, že je připravena požádat o povolení FDA pro svou vakcínu proti RSV.

V klinických studiích byla tato injekce podávána těhotným matkám a její účinnost nebyla měřena podle toho, zda zabránila RSV, ale podle závažnosti infekce u hospitalizovaných dětí během prvních měsíců jejich života.

Proč se žádná vakcína proti RSV nedostala na trh

Proti RSV nebyla dosud úspěšně vyvinuta žádná vakcína. Proč?

Protože vakcíny měly přetrvávající tendenci způsobovat horší onemocnění, což je jev známý jako protilátkově závislé zesílení (ADE).

Jak vysvětluje CNN:

„Hledání účinného způsobu ochrany proti RSV se zastavilo na desítky let poté, co v 60. letech 20. století zemřely dvě děti při katastrofální zkoušce vakcíny.

„V této studii byla testována vakcína vyrobená z viru RSV, který byl chemicky upraven tak, aby byl inertní, a smíchán se složkou zvanou síran draselno-hlinitý, která má probudit imunitní systém a pomoci mu reagovat. Vakcína byla testována na klinických pracovištích v USA v letech 1966-1968.

„Zpočátku vše vypadalo dobře. Vakcína byla testována na zvířatech, která ji dobře snášela, a poté byla podána dětem, které na ni také reagovaly dobře.

„Bohužel na podzim, kdy začala sezóna RSV, mnoho očkovaných dětí vyžadovalo hospitalizaci a onemocnělo RSV závažnějším způsobem, než by tomu bylo za normálních okolností,“ uvedl Steven Varga, profesor mikrobiologie a imunologie na Iowské univerzitě, který se studiem RSV zabývá již více než 20 let a vyvíjí vakcínu proti tomuto viru na bázi nanočástic.

Studie publikovaná na základě této zkoušky zjistila, že 80 % očkovaných dětí, které onemocněly RSV, muselo být později hospitalizováno, zatímco u dětí, které dostaly placebo, to bylo pouze 5 %. Dvě z dětí, které se studie zúčastnily, zemřely.

„Výsledky studie byly pro vědu o vakcínách seismickým otřesem. Úsilí o vývoj nových vakcín a léčby proti RSV se zastavilo, protože se vědci snažili pochopit, co se tak pokazilo… „Ve skutečnosti je to v mnoha ohledech důvod, proč máme některé z věcí, které dnes máme k dispozici pro sledování bezpečnosti vakcín,“ řekl Varga.“

Sleduje někdo bezpečnost vakcín?

Smutnou ironií je, že ačkoli máme k dispozici nástroje pro sledování bezpečnosti vakcín, údaje nejsou řádně vyhodnocovány a využívány v rozhodovacím procesu.

Takže ne, v USA NEMÁME fungující systém monitorování bezpečnosti vakcín.

Kdyby FDA a CDC skutečně sledovaly bezpečnost a používaly nástroje, které mají k dispozici, jak bylo zamýšleno, vakcíny COVID-19 by byly staženy během několika měsíců po jejich uvedení na trh.

Podle všech měřítek se jedná o nejnebezpečnější smrtící injekce, jaké kdy byly v historii uvolněny. Přesto FDA a CDC ignorovaly všechny bezpečnostní signály a nedávno zařadily injekci COVID-19 do očkovacího kalendáře pro děti.

Pokud není sledována bezpečnost očkovací látky COVID-19, není důvod očekávat, že bude sledována bezpečnost jakékoli jiné nové vakcíny nebo mRNA injekce.

Navíc není důvod předpokládat, že vědci skutečně přišli na to, jak vyrobit RSV vakcínu, která nezpůsobuje ADE nebo imunitní imprinting, což obojí zvrátí vaši imunitní reakci na následné vystavení patogenu, proti kterému jste „očkováni“, takže ve skutečnosti onemocníte více, než kdybyste nikdy nebyli očkováni.

Technokraté v oblasti veřejného zdraví se bláhově domnívají, že technologie mRNA obejde problém, který se vyskytoval dříve, ale vzhledem k tomu, že nyní pozorujeme známky ADE a imunitního imprintingu – neboli původního antigenního hříchu – u těch, kteří dostali injekci COVID-19, neexistuje žádný precedens, který by něco takového umožňoval.

Je důležité si uvědomit, že pandemie COVID-19 radikálně změnila procesy povolování a schvalování lékařských zákroků. Vše je nyní ve zrychleném režimu, což otevírá stavidla pro rychlé zisky.

Místo toho, aby se prováděly desetileté nebo delší zkoušky, se mRNA injekce zavádějí po pouhých měsících testování a bezpečnost se z velké části předpokládá na základě údajné bezpečnosti injekcí COVID-19.

Klíčová slova jsou „údajná bezpečnost“, protože v systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) bylo zaznamenáno více než 1,4 milionu hlášení nežádoucích účinků po aplikaci vakcíny COVID-19, včetně více než 31 600 úmrtí.

Podle FDA a CDC NENÍ ŽÁDNÉ z těchto úmrtí způsobeno očkováním, což je statisticky nemožné.

Vyvolávání strachu je nástrojem k posílení poslušnosti

Krize biologické bezpečnosti musí pokračovat donekonečna, protože je hlavním důvodem Velkého resetu. Proto se v posledních třech letech cílový bod „veřejné bezpečnosti“ posouval stále dál a dál, jak jsme postupovali.

V pravidelných intervalech se objevuje další varování, že nebe stále padá a že nesmíme polevit v ostražitosti.

S příchodem podzimu a zimy se objeví další vlna zkázy, která bude předpovídána všem, kdo odmítají nosit roušku a podstoupit všechna očkování. V určité fázi si musíte uvědomit, že čím více se podvolujete a posloucháte, tím více se musíte podvolovat a poslouchat.

To, co vám mohou a chtějí vzít, opravdu nemá konce, a udržovat si víru, že vaše vláda by nikdy neudělala [doplňte prázdné místo], je den ode dne nebezpečnější.

Je také důležité si uvědomit, že vaše vláda není nejvyšší mocí. I naši vládní úředníci přijímají příkazy od toho, co se často označuje jako hluboký stát.

Vůbec nejde o vládu, ale o globální skrytou mocenskou strukturu, která se nikomu nezodpovídá, ale zároveň všechny ovlivňuje a manipuluje s cílem nastolit nový světový řád.

V minulých letech se tato stínová kabala mocenských makléřů označovala termínem Nový světový řád neboli NWO.

V roce 2020 vystoupilo Světové ekonomické fórum na veřejnost a oznámilo Velký reset, což není nic jiného než přejmenovaný NWO.

V tomto videu investigativní novinář Harry Wox hovoří o tom, že epidemie nemocí, karantény a zákaz vycházení jsou základními nástroji vládnoucí třídy a jak byly tyto nástroje plánovány k zavedení další fáze kontroly.

Rozhovor z roku 2014 zní dnes více než prorocky, protože tyto tři nepostradatelné nástroje totalitní kontroly jsou již tři roky součástí naší reality.

Vox v něm také odkazuje na dokument Rockefellerovy nadace „Scénáře pro budoucnost technologií a mezinárodního rozvoje„, v němž je popsán scénář „Lockstep“, který podrobně popisuje globální reakci na fiktivní pandemii.

Už vám řekli, jaká je konečná hra.

I když se název a původ viru liší, scénář uvedený ve „Scénářích budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje“ se velmi podobá tomu, čím jsme prošli v éře COVID-19, zejména jeho smrtícímu vlivu na ekonomiky.

Scénář předpovídal zastavení mezinárodní mobility, což by oslabilo průmysl, cestovní ruch a globální dodavatelské řetězce. „Dokonce i na místní úrovni zůstávaly obvykle rušné obchody a kancelářské budovy celé měsíce prázdné, bez zaměstnanců i zákazníků,“ uvádí se v dokumentu.

V Rockefellerově narativu je Čína oslavována za rychlé zavedení všeobecné karantény pro všechny občany, která se ukázala jako účinná při omezování šíření viru. Je důležité poznamenat, že všeobecná karanténa – uzavření zdravých lidí – nebyla nikdy předtím použita při kontrole infekčních nemocí, a to z nějakého důvodu.

Už jsme věděli, že to nefunguje.

Podle tohoto Rockefellerova scénáře se dařilo i mnoha dalším zemím, jejichž představitelé „uplatnili svou autoritu“ a zavedli pro své občany přísná omezení – „od povinného nošení roušek na obličeji až po kontroly tělesné teploty při vstupu do společných prostor, jako jsou nádraží a supermarkety“.

Poslechněte si nedůvěru v hlase tazatele, když se ptá, zda Vox skutečně věří, že by se něco takového mohlo stát, že bychom museli stát ve frontě, aby nám před vstupem do budovy zkontrolovali teplotu.

Každý z nás to už musel udělat, takže víme, že to jde.

A pokud je to možné, proč ne zbytek plánu Lockstep, který nám říká, že: „I po odeznění pandemie se tato autoritativnější kontrola a dohled nad občany a jejich aktivitami udržely a dokonce zesílily.“

Napálit mě jednou, hanba ti, napálit mě dvakrát…

Už si nemůžeme dovolit nevěřit tomu, kam až mohou globalistické elity, nikým nevolený hluboký stát, zajít, aby se zmocnily úplné kontroly.

Už nám řekli, jaký je jejich konečný plán – pomocí bioterorismu ovládnout světové zdroje, bohatství a lidi.

Stačí, když tomu uvěříme a uvědomíme si, že jediné, co jim dává moc vnutit jim svou vůli, je náš strach. Dokud budeme volit strach a požadovat, aby nás naše vláda chránila, mají všechny šance zvítězit.

Doufejme, že se většina lidí už poučila a podruhé už na stejné triky nenaletí.

Budou v zimě používat stejný herní plán?

To si pište.

Již nyní se setkáváme s voláním po ctnosti. Říkají nám, že nošení roušky a očkování je dobrovolné, ale doporučené, „aby se ochránili ostatní“.

Tak to všechno začalo v roce 2020 a podívejte se, jak jsme dopadli.

Opravdu to chcete všechno absolvovat znovu? Pokud ne, řekněte „ne“ hned na začátku.

Řekněte ne rouškám. Řekněte ne udržování fyzických rozestupů. Řekněte ne zrušení dovolené. Řekněte ne lockdownům. Řekněte ne očkování proti chřipce a očkování proti COVIDu-19. Prostě řekněte „NE“ jejich strašení a žijte svůj život.

Strach je nástroj, který slouží k ovládání, ale funguje pouze tehdy, když mu uvěříte.

Zbavte se strachu a převezměte kontrolu nad svým zdravím

I když chřipka, RSV a COVID-19 mohou být pro některé rizikové jedince problematické a nebezpečné, celková rizika s nimi spojená jsou pro většinu lidí zanedbatelná.

Jen si vzpomeňte na svůj život – kolikrát jste měli chřipku nebo nachlazení? Jste tu ještě? Kolik znáte lidí, kteří zemřeli na nachlazení nebo chřipku?

V tuto chvíli má naprostá většina lidí také COVID-19 a je zde, aby potvrdila jeho neletálnost.

Bohužel ti, kteří se nechali několikrát očkovat proti COVID-19, jsou nyní ve vysoce rizikové kategorii a může u nich dojít k závažnější infekci. Pro neočkované představují nejnovější varianty mimořádně nízké riziko.

Udržování silného imunitního systému je nejlepší způsob, jak se chránit před všemi infekcemi, a existuje mnoho účinných způsobů, jak toho dosáhnout, včetně následujících.

Další podrobnosti naleznete na uvedených hypertextových odkazech.
Optimalizujte hladinu vitaminu D – bylo prokázáno, že vyšší hladina vitaminu D snižuje riziko vzniku závažného onemocnění COVID-19 a úmrtí na něj. Bylo také prokázáno, že doplňování vitaminu D snižuje riziko nachlazení a chřipky, protože posiluje vrozenou imunitu.
Časově omezené stravování a přerušované hladovění – obojí je spojeno s méně závažnou infekcí COVID-19.
Nutraceutika posilující imunitu, jako je vitamin C, kvercetin se zinkem a N-acetylcystein (NAC) – zinek je silný širokospektrální antivirový prostředek a kvercetin ho pomáhá přenášet do buňky, kde je potřebný. Vitamin C je také premiérovým lékem na mnoho infekcí a pomáhá posilovat celkovou funkci imunitního systému.

NAC je prekurzorem redukovaného glutathionu, který zřejmě hraje klíčovou roli právě u COVIDu-19.

Mezi výhody NAC patří potlačení exprese prozánětlivých cytokinů, zlepšení odpovědi T-buněk a potlačení hyperkoagulace, která může vést k mrtvici a/nebo krevním sraženinám, jež zhoršují schopnost výměny kyslíku v plicích.

Překlad: David Formánek

Dr. Mercola: Média varují před „trojnásobnou epidemií” v zimě - co se za tím skutečně skrývá? | Otevři svou mysl

Digitálne meny čoraz bližšie.

Důležitý update z vakcinačního plánu EU pro zimu 2023

VIDEO: Nové nebezpečné vakcíny proti chřipce na obzoru

Australský senátor odhalil plán hry elit.

Vyjadrenie aspoň niektorých ďalších lekárov,ktorých sa našťastie nepod…

Odhalenie vakcín!

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět časť 2
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Nové nebezpečné vakcíny proti chřipce na obzoru
Zuzka M S shares this
41.3K
Metod
A hele vole vůl, kde domov můj, to je ale nadílení...
Athos Monach
Kto sú mediá, aby som ich mal počúvať a veriť im? Články, že médiá varujú sú pre hlupákov! Boh vládne svetu. Kto sú mediá?
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Pravdivé články nie sú pre hlupákov,ale sú pre zdravých zmýšľajúcich múdrych ľudí, ktorí chcú byť varovaní dopredu a byť pripravení čo príde do budúcnosti aby neboli súčasťou satanského systému,podvodu a tak si nezničili a nezotročili si svoje telo a nezatratili si svoju dušu.
agnesino
Nepoužívať ani tie šialené dezinfekcie, ktoré tak hrdo nahradili svätému vodu
Marieta Ria
To je samozrejmé... ako si dávať na ruky prostriedok, ktorého zloženie mi nie je známe?? Zažila som aj taký extrém, že žena používala dezinfekciu pri odchode z domu (!) z paneláku, kde bola dezinfekcia v spoločnej vstupnej chodbe... Táto doba zmagorila ľudí...
Metod
Nuž základ je žiadne injekcie, stádo to ale nechápe!
Peter(skala)
S příchodem zimy začíná strašení před „trojnásobnou epidemií” - covid, chřipka a tzv. RSV.
🤔😫
Treba dať dole všetkých politikov, čo suhlasili s očkovaním, lebo znova budu lockodwny, očkovanie, testovanie... a ludia nebudu môcť slobodne pracovať na živobytieMore
S příchodem zimy začíná strašení před „trojnásobnou epidemií” - covid, chřipka a tzv. RSV.
🤔😫

Treba dať dole všetkých politikov, čo suhlasili s očkovaním, lebo znova budu lockodwny, očkovanie, testovanie... a ludia nebudu môcť slobodne pracovať na živobytie
Peter(skala)
Optimalizujte hladinu vitaminu D – bylo prokázáno, že vyšší hladina vitaminu D snižuje riziko vzniku závažného onemocnění COVID-19 a úmrtí na něj. Bylo také prokázáno, že doplňování vitaminu D snižuje riziko nachlazení a chřipky, protože posiluje vrozenou imunitu.
Časově omezené stravování a přerušované hladovění – obojí je spojeno s méně závažnou infekcí COVID-19.
Nutraceutika …More
Optimalizujte hladinu vitaminu D – bylo prokázáno, že vyšší hladina vitaminu D snižuje riziko vzniku závažného onemocnění COVID-19 a úmrtí na něj. Bylo také prokázáno, že doplňování vitaminu D snižuje riziko nachlazení a chřipky, protože posiluje vrozenou imunitu.
Časově omezené stravování a přerušované hladovění – obojí je spojeno s méně závažnou infekcí COVID-19.
Nutraceutika posilující imunitu, jako je vitamin C, kvercetin se zinkem a N-acetylcystein (NAC) – zinek je silný širokospektrální antivirový prostředek a kvercetin ho pomáhá přenášet do buňky, kde je potřebný. Vitamin C je také premiérovým lékem na mnoho infekcí a pomáhá posilovat celkovou funkci imunitního systému.
😊😇😍🤗👏🙏

Presne toto treba robiť + modlitba, pôst a pokánie.
Ked bude človek mať živu vieru a zdravo sa stravovať, pracovať a hýbať sa...tak nepodľahne strachu a ani virusom.
dyk
Respirátor chráni pred 95% prachu.
5%prachu prepustí.
Otázkou je:
Je vírus väčší ako prach?
Čo potom obyčajné rúško?!
Nič nepomôže, iba nosiť trojitý igelit na ksychte, aby som sa nenakazil ja a tiež iných. Zajtra idem na rožky a zoberiem o tri igelitové vrecúška viac. Hádam to pomôže.More
Respirátor chráni pred 95% prachu.
5%prachu prepustí.

Otázkou je:
Je vírus väčší ako prach?

Čo potom obyčajné rúško?!

Nič nepomôže, iba nosiť trojitý igelit na ksychte, aby som sa nenakazil ja a tiež iných. Zajtra idem na rožky a zoberiem o tri igelitové vrecúška viac. Hádam to pomôže.
Hermenegild
...hádam to pomôže k zaduseniu. Vírus je vždy menší, než technológie dokážu vyrobiť hustotu rúška. Takže nepomôže ani žiadne rúško a v igelite sa zadusíš. Pomôže len plynová maska a v tej sa lepšie dýcha..
Marieta Ria
Rúško proti vírusu je asi ako pletivo proti komárom - ten istý význam. Nikdy to nebola medicínska pomôcka, ale ochrana pred prachom. Rúško majú používať len lekári pri operáciách, aby nepľuli do dutín človeka... Inak je rúško len o poslušnosti. Poškodzuje zdravie spätným vdychovaním svojich vydychovaných splodín, obmedzuje hĺbku dýchania a jeho nedostatočnosť - čiže zabraňuje správnemu …More
Rúško proti vírusu je asi ako pletivo proti komárom - ten istý význam. Nikdy to nebola medicínska pomôcka, ale ochrana pred prachom. Rúško majú používať len lekári pri operáciách, aby nepľuli do dutín človeka... Inak je rúško len o poslušnosti. Poškodzuje zdravie spätným vdychovaním svojich vydychovaných splodín, obmedzuje hĺbku dýchania a jeho nedostatočnosť - čiže zabraňuje správnemu dýchaniu. O jeho škodlivosti sa už vyjadrilo x odborníkov, ktorí varovali pred jeho dlhodobým používaním. Hlavne deti tým boli týrané, čím sa otvorila cesta k ich poškodzovaniu mozgu...
Peter(skala)
alebo ako prezervativ proti spermiam, ktoré su menšie ako mikromedzery v prezervativnom materialy. Na tieto akože "ochrany" sa treba pozerať mikroskopom faktov a nie medialnymi žvastami