pch24.pl

Maryja – Morze Łask - PCh24.pl

Najdroższy! Rozważ najpierw, że Maryja nazwana jest „morzem” ze względu na obfitość i bogactwo posiadanej łaski. Dlatego napisano w Księdze Eklezjast…