Clicks316
Edward7

Bp. Schneider: "Tworzą społeczeństwo niewolników"

Wydaje się, że celem COVID-19, jest stworzenie „społeczeństwa całkowitej kontroli”, a jeśli chodzi o jego moralne stanowisko w odniesieniu do szczepionek pochodzących z aborcji, nie może być „wyjątków”. Poproszony o zdanie nad wydarzeniami, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, Bp. Schneider stwierdził, że podobne i powszechne zastosowanie tych samych środków było wyraźnie „przesadne i nieproporcjonalne” w stosunku do zagrożenia wirusem, wskazując tym samym na cele daleko wykraczające poza cele medyczne.

Biskup Astany w Kazachstanie Athanasius Schneider udzielił wywiadu producentom nadchodzącego filmu dokumentalnego Planet Lockdown .
„Kiedy masz społeczeństwo o całkowitej kontroli, jesteś bardzo blisko społeczeństwa niewolników, w którym istnieje niewielka grupa elit, które kontrolują resztę”.

W rozmowie, biskup Schneider powiedział kilka istotnych rzeczy, w tym wspomniał o podobieństwie między swoim dawnym życiem, kiedy dorastał w sowieckiej opresji komunistycznej, a tym, co dzieje się dzisiaj w świecie zachodnim.
"Czemu oni to robią? Nie chodzi o zdrowie ludzi, ale musi istnieć inny cel, rodzaj politycznego celu tworzenia nowych struktur i systemów życia społecznego, prawdopodobnie większej kontroli nad każdym z nas, czyli społeczeństwa totalnej kontroli . A kiedy masz społeczeństwo totalnej kontroli, jesteś bardzo blisko społeczeństwa niewolniczego, gdzie masz małą grupę elit, które kontrolują resztę ”.
„To wrażenie powstaje teraz, po tegorocznych doświadczeniach z blokadami i innymi środkami, z coraz mocniejszymi naciskami na szczepienia. Dlatego można sądzić, że celem jest stworzenie nowego systemu, nowego społecznego porządku ”
- mówi Monsignor.
„Kiedy nie masz prywatności, jesteś niewolnikiem. Niewolnicy nie mają prywatności. A to jest sprzeczne z godnością osoby ludzkiej".
„Mamy również prawo do prywatności, a nie do całkowitej kontroli. A kiedy nie masz prywatności, jesteś niewolnikiem. Niewolnicy nie mają prywatności. A to jest sprzeczne z godnością osoby ludzkiej ”.
„Kiedy całe społeczeństwo znalazło się pod całkowitą kontrolą, w jakiś sposób wszyscy jesteśmy traktowani jako niebezpieczni ludzie, których trzeba kontrolować. Jest to sprzeczne z godnością człowieka stworzonego przez Boga”.


Biskup powtórzył swoje stanowisko o całkowitym odrzuceniu produktów lub eksperymentów „wykorzystujących linie komórkowe z aborcji, pochodzących z morderstwa niewinnego dziecka”(dzieci).

Monsignor Schneider powiedział, że jest przekonany, „że jest to zło wewnętrzne. Chrześcijanin nie może w żaden sposób, pod żadnym wyjątkiem, legalnie używać tej szczepionki. Bo wiesz, z pełną wiedzą i pełną wolnością, nie możesz tego zrobić, ponieważ w ten sposób współpracowałbyś ściśle, nie na odległość, ale blisko, z okropnym i śmiercionośnym przemysłem, który teraz rośnie z dnia na dzień ”.

Odnosząc się do tego, co Schneider nazywa „przemysłem płodowym”, zwraca uwagę, że „są dwa zjawiska, które musimy rozróżnić. Jednym z nich jest mordowanie niewinnych dzieci, to straszne, to sama aborcja; to innym strasznym zjawiskiem jest nadużywanie części ciała i komórek przez badania medyczne i rozwijający się przemysł. I w ten sposób przybliżają nas do tego okropnego i okrutnego przemysłu, który nadużywa najsłabszych w naszym społeczeństwie, nienarodzonych i ich części ciała… Nie możemy używać ich szczepionek ani leków skażonych aborcją, od momentu, gdy mamy pewność, że mamy pewność tego wszystkiego ”.

„Musimy zawsze protestować przeciwko temu. Kiedy dopuszczamy wyjątek, nasz protest nie jest wiarygodny, a to osłabia cały nasz protest przeciwko tej okropnej branży. I faktycznie będziemy nieskuteczni ”.


Schneider, który w dzieciństwie przeżył doświadczenie podziemnego Kościoła w Związku Radzieckim, którego rodzice byli jego aktywnymi członkami, porównał swoje życie w systemie sowieckim z tym, co dzieje się dzisiaj na Zachodzie.
Powiedział, że „ten moment jest bardzo podobny do czasów sowieckich, w których żyłem”.
Ten moment jest bardzo podobny do czasów sowieckich, w których żyłem. [Teraz] jest tylko jedno akceptowane znaczenie. A jeśli zadeklarujesz inne znaczenie, zostaniesz ogłoszony wrogiem, szpiegiem lub „teoretykiem spiskowym”. W rzeczywistości identyczna była władza sowiecka ”.

„Jeśli przedstawiasz inną opinię, mówią, że jesteś w „grupie konspiracyjnej”. Wypowiadasz „teorię spiskową” i „mową nienawiści”. To wyrażenie – „podżeganie do nienawiści” – pochodzi od komunistów. Mówili: „nienawidzisz systemu sowieckiego, nienawidzisz narodu sowieckiego, bo jesteś przeciw komunizmowi”.
Dziś, za pomocą naszych mediów i portali społecznościowych, „od rana do wieczora robimy pranie mózgu tak zwanymi „wiadomościami COVID”, które nie są prawdziwe” i nie ma możliwości, aby ktoś dostarczył analizy danych, które powinny być zapewnione.

Schneider powiedział dalej, że sowieccy komuniści „nieustannie prali mózgi” ludziom, zawsze dostarczając informacji o „pięknym życiu” w tym systemie. Dziś za pomocą naszych środków masowego przekazu i mediów społecznościowych zajętych „praniem mózgu od rana do wieczora" tak zwanymi „wiadomościami COVID, które nie są prawdziwe” i nie ma szans, aby ktoś zaproponował prawdziwą analizę danych.

„A teraz mamy dla całej populacji światowy znak poddania się temu nowemu systemowi: "maskę” –odpowiedział biskup pytającym. „To widoczny znak, że się poddałeś. Chociaż wielu naukowców i lekarzy oraz ludzi o zdrowym rozsądku mówi, że maska jest naprawdę bezużyteczna… Ale nadal jest używana, ponieważ nowy globalny system społeczny chce mieć konkretny zewnętrzny znak uległości i wyrazu ciągłej sytuacji kryzysowej że stworzył, a nawet powiększył ”.

„W związku z tym mam nadzieję, że ludzie o zdrowym rozsądku powstaną z różnych części społeczeństwa, dobrej woli, aby oprzeć się nowym formom dyktatury w świecie zachodnim”.


Zakończenie rozmowy z prałatem odnosi się do duchowego aspektu sytuacji kryzysowej.
„To społeczeństwo musi zostać odnowione i jestem przekonany, że można je odnowić tylko z Chrystusem, jedynym Królem ludzkości, Zbawicielem i Przykazaniami Bożymi, które prowadzą ludzkość do prawdziwego szczęścia i pokoju”.

https://www.marcotosatti.com/ 03.10.2021 / Schneider-stanno- tworzenie-A-SOCIETA di- Schiavi con-IL-covid /
religionlavozlibre.blogspot.com/…21/10/schneider-estan-creando-una-sociedad-de.html