lt.news
97

Pranciškus pradėjo adventą su Afrikos džiunglių mišiomis

Pirmąjį advento sekmadienį Pranciškus pirmininkavo Šv. Petro bazilikoje vykusioms mišioms, kurios buvo skirtos Kongo bendruomenei. Mišios vyko pagal 1988 m. Zairo apeigas, kuriose, siekiant skatinti „…More
Pirmąjį advento sekmadienį Pranciškus pirmininkavo Šv. Petro bazilikoje vykusioms mišioms, kurios buvo skirtos Kongo bendruomenei. Mišios vyko pagal 1988 m. Zairo apeigas, kuriose, siekiant skatinti „įkultūrinimą“, yra afrikietiškų elementų.
Pranciškaus vadovaujamose Kongo mišiose buvo minėjamas pirmojo Kongo kapeliono įkūrimo Romoje 25-metis.
Aukų rinkimo metu grojo Kongo stiliaus muzika ir vyko šokių procesija, kuri Šv. Petro baziliką pavertė į džiungles. Atrodė, jog Pranciškus nuobodžiavo ir nė nekreipė dėmesio į visą kaukesį ir šokius (vaizdo įrašas apačioje).
Socialinės žiniasklaidos Twitter vartotojai suspėjo pasišaipyti iš šio renginio bei paprašė kitą kartą atvesti žirafas, dramblius ir vokiškų liaudies šokių šokėjus.
Mišių metu Šv. Komunija buvo nuolat skirstoma į rankas, tačiau Vatikane šis aktas įprastai draudžiamas, o dvasininkai atsisako tai daryti.
#newsHwktrustrs