pl.news
4558
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Biskup Athanasius Schneider rozmawiał z Medias-Press.info 24 września. Najważniejsze punkty.

- Kompromis ze strony urzędników Stolicy Apostolskiej, wielu biskupów, a nawet tradycyjnie myślących księży i świeckich, w odniesieniu do ogromnego zła, jakim jest rozwijający się przemysł płodowy, którego głównym produktem są szczepionki skażone aborcją, jest również brakiem odwagi do bezkompr…
More
Biskup Athanasius Schneider rozmawiał z Medias-Press.info 24 września. Najważniejsze punkty.

- Kompromis ze strony urzędników Stolicy Apostolskiej, wielu biskupów, a nawet tradycyjnie myślących księży i świeckich, w odniesieniu do ogromnego zła, jakim jest rozwijający się przemysł płodowy, którego głównym produktem są szczepionki skażone aborcją, jest również brakiem odwagi do bezkompromisowej walki z potwornym złem, jakim jest przemysł płodowy.

- Nikt nie może mieć wątpliwości, że żyjemy w czasach, które mają cechy globalnej dyktatury ateistycznej i w których grzech i bunt przeciwko Bogu osiągnęły niewyobrażalne wręcz rozmiary.

- Traditionis Custodes i towarzyszący mu list wyrządzają niesprawiedliwość wszystkim katolikom, którzy przestrzegają tradycyjnej formy liturgicznej, oskarżając ich ogólnie o sianie niezgody. Obraźliwy ton tych dokumentów w stosunku do tradycyjnej formy liturgicznej prowadzi każdego bezstronnego obserwatora do wniosku, że takie argumenty są jedynie pretekstem i podstępem, i że chodzi tu o coś innego.

- Skarb liturgiczny [= Ryt Rzymski], który jest ważny i wysoko ceniony od prawie tysiąca lat, nie jest prywatną własnością papieża. Wierni, seminarzyści i kapłani muszą prosić o prawo do korzystania z tego wspólnego skarbu Kościoła, a jeśli im się tego prawa odmawia, to mimo wszystko mogą z niego korzystać.

- Coraz szersze rozpowszechnianie się celebracji Mszy Trydenckiej ujawnia wszystkim, że istnieje – przy bliższym i uczciwym zbadaniu – rzeczywisty rozłam między tymi dwoma obrządkami, zarówno pod względem obrządku, jak i doktryny.

- Ryt trydencki jest, by tak rzec, stałym wyrzutem wobec władz Stolicy Apostolskiej, mówiącym: "dokonaliście rewolucji w liturgii. Wróćcie do prawdziwej ciągłości między dwiema formami liturgicznymi".

- Reforma liturgiczna, którą mieli na myśli Ojcowie Soboru, jest tą, którą Paweł VI zatwierdził w 1965 roku i którą Ojcowie Soboru celebrowali na ostatniej sesji.

- Trzeba spojrzeć na nadzwyczajny kryzys, który dotyka Kościół od około 60 lat, a który osiągnął przerażające rozmiary za pontyfikatu Franciszka.

- Myślę, że rzeczywiście są jeszcze w Kościele biskupi, którzy żyją integralnością wiary i liturgii z przekonaniem i miłością. Niewielu jest jednak biskupów, którzy zobowiązują się do tego publicznie.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Jakiego papieża ? przecież na Stolicy Apostolskiej siedzi antypapież ~!
Konfederacja Korony Polskiej
TYM BARDZIEJ , ŻE NIE JEST ON PAPIEŻEM KATOLICKIM -TYLKO MASOŃSKIM !