CÓRKA MARYI
1600

JEZUS: Antychryst będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 12 sierpnia 2012 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że tak jak Ja cię pouczam, jak przygotować ludzkość do zbawienia, które prawowicie się jej należy, tak też zły przygotowuje dusze.

Przygotowuje fałszywych proroków, aby zwieść dzieci Boże, tak żeby przyjęły antychrysta jako swojego Jezusa. Tę niegodziwość trudno jest ci pojąć, ale z Darem czytania dusz, który ci dałem, będziesz natychmiast wiedziała, którzy są tymi fałszywymi prorokami.

Zawsze będzie obierał ciebie za cel, Moja córko, w najbardziej podstępny sposób, bo ty będziesz ich przeciwnikiem numer jeden. Ale ich kłamstwa, tak sformułowane, że będą się wydawały jakby świętymi Słowami Boga, będą skrywać największe kłamstwo ze wszystkich.

Ogłoszą, że fałszywy prorok* będzie prawdziwym papieżem. Ogłoszą, z początku subtelnie, że antychryst będzie Chrystusem Królem. Kiedy zwiodą biedne dusze, że ich orędzia pochodzą od Boga, takie dusze dalej nic nie będą rozumieć.

Muszę ostrzec wszystkie dzieci Boże. Nigdy nie przyjdę w ciele po raz drugi. Nie pojawię się w świecie jako przywódca. Ani nie będę tym razem dokonywał cudów, aby wam udowodnić, Kim jestem, innych niż cud Ostrzeżenia i cud na niebie, który będzie widoczny jakiś czas po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie.

Antychryst będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem. Ta obrzydliwość została przepowiedziana. Komu wierzyć? Dzieci, nie jest to łatwa rzecz, bo wielu przyjdzie w Moje Imię. Ale to wiedzcie.

Zły poprzez swoich fałszywych proroków nigdy wam nie powie, abyście modlili się do Ducha Świętego albo przyjmowali sakrament Najświętszej Eucharystii. Nigdy nie przyzna, że Ja, Jezus, Syn Człowieczy, przyszedłem jako Mesjasz w ciele, aby odkupić człowieka z grzechu. Nigdy nie poprosi ani nie zachęci was do odmawiania Różańca świętego albo okazania wierności Mojej umiłowanej Matce. Miejcie się na baczności. Czuwajcie i tylko wypełniajcie Moje wskazania.

Zły stara się utworzyć armię wśród Moich wyznawców. Choć jego inna armia jest dobrze ugruntowana na ziemi, to teraz obrał sobie za cel tych, którzy wierzą we Mnie, waszego Jezusa, ponieważ chce ukryć swoje złe czyny za świętymi ludźmi. Będzie wykorzystywał ich miłość do Mnie jako tarczę, aby ukryć te kłamstwa, które zamierza narzucić światu.

Ufajcie Moim Słowom i nie odchodźcie od prawdy, gdy jest wam przekazywana w tym czasie poprzez te Moje święte Orędzia dla świata.

Wasz Jezus

* * *

*
Franciszek ("papież")

za: jezusdoludzkosci.pl/2012-08-12-18-0…
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/the-antichrist-…

_____________________________________________________________________

Orędzia o Antychryście

15.11.2010 - Powtórne Przyjście

15.11.2010 - Ogólnoświatowa Władza, antychryst i Znak Bestii

08.02.2012 - Wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną

31.07.2012 - Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta

28.09.2012 - Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów

26.04.2013 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

21.07.2013 - Przygotowują oni teraz antychrysta na jego wielkie wejście

25.07.2013 - Matka Zbawienia: Będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud

29.10.2013 - Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

09.12.2013 - Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust

07.02.2014 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

15.02.2014 - Matka Zbawienia: Antychryst użyje swoich tak zwanych stygmatów, jako sposób na przekonanie, świata, że jest Jezusem Chrystusem

07.09.2014 - Matka Zbawienia: Antychryst zajmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony

19.09.2014 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

27.11.2014 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

27.04.2014 - Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości
CÓRKA MARYI
JEZUS: Muszę ostrzec wszystkie dzieci Boże. Nigdy nie przyjdę w ciele po raz drugi. Nie pojawię się w świecie jako przywódca. Ani nie będę tym razem dokonywał cudów, aby wam udowodnić, Kim jestem, innych niż cud Ostrzeżenia i cud na niebie, który będzie widoczny jakiś czas po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie.