Clicks120
tr.news

Şaka Değil: Luther Aşığı Walter Kasper, Kardinal Müller'i "Yeni Luther" Olarak Adlandırdı

Bergoglio ilahiyatçısı ve radikal bir relativist olan 85 yaşındaki Kardinal Walter Kasper, Kardinal Ludwig Müller’in İman Manifestosu’na saldırdı.

Kasper'ın yazısı, 10 Şubat tarihinde, heterodoks Alman piskoposlarının yayın organı katholisch.de internet sitesi tarafından yayınlandı.

Saldırılarında Kasper, Kardinal Müller'in Kutsal Teslis doktrininin Kilise'yi Yahudilerden ve Müslümanlardan ayıran "temel bir fark" olduğunu söylemesine içerlemiş göründü. Kasper için bu durum "dünya barışını" tehlikeye sokuyor. Bu yüzden buna “yarı gerçek” diyor.

Müller'in "papaz, yeryüzünde kefaret işine devam eder" şeklindeki ifadesi Kasper için kabul edilebilir değil, çünkü - şaka değil - böyle bir ifade taciz kurbanlarının duygularına zarar verebilirmiş.

Kasper’in, Kardinal Müller’in yeniden evlenen boşanmışların Kutsal Komünyon'u alamayacağını teyit ettiği Katolik öğretisiyle de çeliştiği görülüyor.

Sonunda, Kasper, Kardinal Müller’in “Deccal aldatmacasından” bahsettiği anda “tamamen dehşete” kapıldığını söyleyerek duygu kartını oynuyor (2 Selanikliler 2:10). Aziz Pavlus'a yapılan bu masum ve gerçek referans, Kasper’e “kelimenin tam anlamıyla Martin Luther’in tartışmalarını” hatırlatıyor. Peki, neden Aziz Pavlus'tan alıntı yapmak "Lütercilik" olmalı?

Filo-Lüterci Kasper, Kardinal Müller'in "Luther redivivus", "canlandırılmış bir Luther" olduğunu, hatta Katolik İnancını "Lüterci" olarak ilan edeceğini öne sürüyor.

Müller'i, Papa'nın "aleyhinde" reform yapmak ile suçluyor. Ama bunu yapan Müller değil, tam aksine 1993'ün Temmuz ayında Katolik doktrinine ve Papa II. İoannes Paulus'a zina edenlerin kutsal komünyon almalarına izin vererek halka meydan okuyan Kasper'dir.

Papa II. İoannes Paulus'un neden on yıldan kısa bir süre sonra böyle tehlikeli bir liberali kardinal olarak ataması ise tam anlamıyla gizemini koruyor.

Resim: Walter Kasper, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsUdgqkopwca