sekciapm
11.4K
35:09
Pietna spomienka v Liptovskej Tepličke 7.7.2013 Pietna spomienka v Liptovskej Tepličke 7.7.2013 venovaná nespravodlivo odsúdenému p. C. B. Janíkov OFMMore
Pietna spomienka v Liptovskej Tepličke 7.7.2013
Pietna spomienka v Liptovskej Tepličke 7.7.2013
venovaná nespravodlivo odsúdenému p. C. B. Janíkov OFM
circonstance
Poselství, které v Polsku 28. záři roku 2013 obdržel Adam Člověk.
Víra v soukromé poselství není povinnosti, ten, kdo je publikuje, nehodlá předcházet posudkům přislušných církevních úřadů. Toto poselství bylo zveřejněno, když kladný theologický posudek dal P. Stanisław Małkowski. Poselství Adama Člověka jsou zveřejňované se souhlasem arcibiskupa P. Andrzeje Dzięgi.
MATKA BOŽÍ : «Piš, …More
Poselství, které v Polsku 28. záři roku 2013 obdržel Adam Člověk.

Víra v soukromé poselství není povinnosti, ten, kdo je publikuje, nehodlá předcházet posudkům přislušných církevních úřadů. Toto poselství bylo zveřejněno, když kladný theologický posudek dal P. Stanisław Małkowski. Poselství Adama Člověka jsou zveřejňované se souhlasem arcibiskupa P. Andrzeje Dzięgi.

MATKA BOŽÍ : «Piš, člověče.
Mé milované zemské děti, zdravím vás ve jménu mého Božského syna, jenž mne posilá, abych přinesla narodům naději a výzvu ke smíření s Bohem. Přicházim ve jménu Krále Vesmíru, abych ohlásila národům pravdu o přichazejicím a rostoucím Království mého Božského Syna. Majic podíl na královské hodnosti mého Syna, chcí ukázat – zvlašť národům Evropy – mé mateřské kralování po boku mého Syna. Přichází čas, když království naších Dvou Srdc, stane se radosti pro národy, které po očistě budou se shromažďovat kolem jedného Pastýře.
Dnes, mé drahé děti, můj Syn posilá mne k mým drahým českým dětem. Přicházím, abych im připomněla, že jsem Vítěznou Zachránkyni Moravy. Tym způsobem chci povzbudit své děti k jestě horlivějšímu sloužení memu Synovi a Církvi.
Neopouštim vás a nikdy jsem vás neopuštila, mé české děti! Dala jsem vám mnoho znamení své ochráňujicí lásky. Dnes také chci vás ochranit, ale především upevnit váší víru, které v poślednich stoletích zasazeno ranu, což vírou otřaslo. Avšak diky přímluvě vaších svatých Patronů a mnoha obětavých duši, víra nezaniklá i když je slabší. Pamatujte však, že Bůh má své úmyslu pro národy a lidy a když vidí, že existuji pořád ohniště živé víry, pomáhá jim. Skrz působení Svatého Ducha povzbuzuje a naplňuje životem tohle, co ještě doutná, aby mohl vzplanout opravdový plamen. Církev ve vaší vlasti byla pronásledovaná, ale nepodařilo se ji zničit i když satan po tim toužil. Ve výsledku pronásledovaní mnoho ovec bylo rozehnano, ted’ ale přišel čas, aby se vratily do jedného ovčince; timto způsobem se naplní svědectví tohoto národa.
Jednota národů je plodem opravdového svědectví víry, která má své kořeny v jednotě Církvi. Tymto způsobem národy se shromažďuji kolem mého Božského Syna. Takto růste Království Boží uprostřed národů – když se shromažďuji kolem Hlavy Mistického Těla.
Mé drahé české děti, jste pokřtěným narodem. Přijali jste křest ve jménu Nejsvětější Trojice a timto způsobem zapojili jste se do Mystického Těla mého Božského Syna. V plném rozsahu jste dědici Jeho slibů, a proto můžu se za Vás přimluvit u Božího Trůnu a zároveň obratit se na vás, abyste podali plné svědectví své víry. Mnohokrát jsem vám věnovala zvlaštní peči a brala vás v ochranu. Mé Neposkvrněné Srdce vybízí vás, abyste se zřekli hříchu a s jestě větší horlivosti obratili k Bohu. Objevujte znovu Ježiše, mého Syna, s celou hloubkou Jeho Milosrdenství a odpovězte na Jeho evangelickou vyzvu ke smíření s Bohem! Také tentokrát pomůžu vám se pozvednout z úpadku, z vaší materialistické poroby. Satan má dojem, že zvitězil, ale ve své domýšlivosti jenon se vychloubá zdánlivými úspěchy. Zapomíná, že Bůh kdysi přimlouvi se za národy, které přijaly křest ve jménu Ježiše Krista. Proto i já splňují teď pověřené mi poslání, tykajicí se národů, a připominám jim o jejich totožnosti a zodpovědnosti.
Mé milované české děti! Zvu vás na Svatou Horu, do mého poutního místa, abyste pocitili tam mou mateřskou lasku a otevřeli srdce působeni milosti, kterou neustálé vyprošuji pro vás, pro vaší rodiny i pro celý váš národ. Zvu vás do Svatého Hostýna, do mého poutního místa, abyste ziskali odvahu a důvěru v mé vítězství nad všemi nepřátely. Především však zve vás mé Neposkvrněné Srdce – do každého chrámu, ve kterým můj Božský Syn je přitomen - ve Svatém přijímání! Nacházejte v Něj Zdroj vaší víry a vašeho štěsti. Vybízím vás k modlitbě, především růžencové modlitbě odměňujicí. Dnes hrozí vám – a jiným evropským národům – mnohem větší nebezpečí, způsobeno útoky Antikrista, jenž chce zničít národy a jejich totožnost. Nedovolte, aby bestie vás sežrala. Odřikávejte společnou národní Růžencovou Modlitbu! Podivejte se na usilí mých děti z Maďarska, podivejte se na duševní boj v mém království v Polsku. Nebojte se namáhat se pro Krista Krále – Hospodina všéch národů!
Miluji vás, me drahé děti, pamatujte, že pečuji o vás ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Blahosalavím a očekávám vás. Kdy přijde nejtěžší doba, vezmu vás v ochranu.

Tłumaczenie: Leszek i Maja Engelking

adam-czlowiek.blogspot.com/…/265-28-wrzesnia…