TerezaK
2308
Pane Ježíši, prosím, zahal nás Duchem Svatým a protáhni nás, prosím, co nejlépe, tímto pronásledováním ať by bylo sebevíce kruté -od nebližších, např. od manžela, je to nejbolestivější. A pokud máme i zemřít, dej nám, prosím pokud možno svatě a rychle. Ať při tom myslíme na ty, kteří jsou na tom hůře, než mi: na ty, kteří se nemohou bránit, na duše zkoušené v chudých ztrápených zemích, na duše v …More
Pane Ježíši, prosím, zahal nás Duchem Svatým a protáhni nás, prosím, co nejlépe, tímto pronásledováním ať by bylo sebevíce kruté -od nebližších, např. od manžela, je to nejbolestivější. A pokud máme i zemřít, dej nám, prosím pokud možno svatě a rychle. Ať při tom myslíme na ty, kteří jsou na tom hůře, než mi: na ty, kteří se nemohou bránit, na duše zkoušené v chudých ztrápených zemích, na duše v nemocnici, apod... Ať projdeme zkouškou bez úhony na duši i na duchu a vítězně obstojíme a zachováme a obdržíme věčný život. Amen! Buď vůle Tvá, Bože, Nejsvětější Trojice, Ježíši !

Pane, Duchu Svatý, prosíme o milost vytrvalosti a věrnosti, až do konce, k vítězství naší duše s Bohem! Buď vůle Tvá, Bože, Nejsvětější Trojice, Ježíši !

nezapomeňme: svátosti, eucharistie, sv.růženec i pro nekatolíky- není prosby, pokud se jej s láskou, pokorou modlíme, kterou by nemohl vyprosit,(podle sr.Lucie), prosba, modlitba k Duchu Svatému, Písmo Svaté .

Prisľúbenie Boha Otca tým, ktorí sa aspoň 3x týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie
1. Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
2. Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
3. Pridám ti anjela, aby ťa vnuknutím ochránil od nástrah hriechu.
4. Vytrváš na ceste cnosti.
5. Dobre spoznáš svoje nedostatky.
6. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
7. Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.
8. Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
9. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.

10. Kto chce pomôcť svojim blízkym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.

(Už,když tu novénu začneme, Bůh začne pomáhat,nemusíme čekat,až se to domodlíme celé. je třeba začít s vírou.
to mě často odrazovalo, že Bůh pomůže,až po půl roce, ale když začneme v dobré víře, začne pomáhat hned. Je asi potřeba,
se jí modlit opakovaně-to mne také odrazovalo, i když už jsme se jí jednou modlili, pro každou životní etapu, když se situace zhorší. Je velmi účinná. Zázraky k ní se opravdu dějí.)(horší je, když člověk přijde o všechny papíry, tak růženec platí vždy.)

2012. 15. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), wingsofprophecy.blogspot.com

ČAS VELKÉ ZMĚNY

Můj lid nyní vstupuje do doby velké změny. V tomto období nedojde k ledasjakým změnám, ale k velkým změnám. Změnu, která se nyní odehrává, cítíte ve svém duchu a začnete ji pozorovat také ve fyzickém životě.
Blíží se doba velkého pronásledování mého lidu. Uvidíte, že začne u mého lidu Izraele, a pak bude putovat k mému lidu jinde, dokud nepokryje celý svět. Můj lid bude pronásledován kvůli mému Jménu a ti, kdo odmítnou Mě zapřít, budou zabiti. Nebojte se prohlašovat mé Jméno, moji lidé, neboť v té chvíli budu s vámi a Já se k vám přihlásím před Svým Otcem, pokud Mě odmítnete zapřít.
Připravte své srdce na tuto velkou změnu, neboť se vám bude zdát v mnoha ohledech nanejvýš obtížná, ale je nutná, aby ohlásila konec.
Ježíš

Mt 5, 10-12
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Mt 10, 32, 33
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.


poselstvi-zbytku.org/html1/2012.html

2012

2012. 15. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2017. Nástroj: Glynda Linkous (USA), wingsofprophecy.blogspot.com/ ČAS VELKÉ …
TerezaK
15. května v 22:11 ·A x.x. photo capture...moon
TerezaK