jac505
Antywirusowo-paszportowa przepustka łudząco przypomina hasło Arbeit Macht Frei. Gdy wwożono więźniów do obozu, myśleli że jadą na roboty. Popracują, dostaną jeść, zarobią i wrócą do domów. Teraz ludzie dostają substancje chemiczne plus paszport i wierzą że ochronią ich zdrowie i życie ale one mają za zadanie ochronić planetę, jej zasoby, faunę i florę, co wiąże się z wymordowaniem 93% ludzkości …More
Antywirusowo-paszportowa przepustka łudząco przypomina hasło Arbeit Macht Frei. Gdy wwożono więźniów do obozu, myśleli że jadą na roboty. Popracują, dostaną jeść, zarobią i wrócą do domów. Teraz ludzie dostają substancje chemiczne plus paszport i wierzą że ochronią ich zdrowie i życie ale one mają za zadanie ochronić planetę, jej zasoby, faunę i florę, co wiąże się z wymordowaniem 93% ludzkości do 2050r.. Panie Jezu przyjdź !
Edward7
Postępy w dziedzinie hydrożeli wrażliwych na magnetyczność w inżynierii tkankowej

"Niedawne badania wykazały, że hydrożel magnetyczny może działać jako doskonały system uwalniania leku i celowania".

"Manjua i in. ( 2019 ) opracowali magnetycznie reagujące hydrożele z poli (alkoholu winylowego) (PVA), które mogą być motywowane przez pole magnetyczne ON / OFF oraz nieinwazyjnie regulowaną …More
Postępy w dziedzinie hydrożeli wrażliwych na magnetyczność w inżynierii tkankowej

"Niedawne badania wykazały, że hydrożel magnetyczny może działać jako doskonały system uwalniania leku i celowania".

"Manjua i in. ( 2019 ) opracowali magnetycznie reagujące hydrożele z poli (alkoholu winylowego) (PVA), które mogą być motywowane przez pole magnetyczne ON / OFF oraz nieinwazyjnie regulowaną sorpcję i ruchliwość białek, wskazując na obiecujące zastosowanie w inżynierii tkankowej, dostarczaniu leków lub systemie biosensorycznym . Co więcej, kompozytowy hydrożel magnetyczny przygotowany przez połączenie samonaprawiającego się hydrożelu chitozan / alginian i magnetycznych mikrosfer żelatynowych może być stosowany jako odpowiednia platforma do inżynierii tkankowej i dostarczania leków (Chen X. et al., 2019a )".
...

(czyli być może zawartość szczepienia (trucizna) , będzie uwolniona (włączona) po czasie pod wpływem mocnego pola magnetycznego , tak aby śmierć po szczepieniu nastąpiła w różnym czasie u różnych osób w zależności ekspozycji na pole magnetyczne...)
...

Fragment tego badania;

Wykazano, że hydrożele są jednymi z najbardziej przydatnych biomateriałów w inżynierii tkankowej (Kabu i in., 2015 ; Madl i in., 2017 , 2019 ; Deng i in., 2019 ), co przypisuje się głównie ich wewnętrznym mikrostrukturom sieci 3D, umiarkowanej biokompatybilności oraz dobra zawartość wody, analogiczna do naturalnej tkanki (Cui ZK i in., 2019 ; Zhu i in., 2019 ).
Tymczasem systemy dostarczania leków na bazie hydrożelu dla wielu środków terapeutycznych, o dużej zawartości wody, niskim napięciu międzyfazowym z płynami biologicznymi i miękkiej konsystencji, okazały się bardziej stabilne, ekonomiczne i wydajne w porównaniu z konwencjonalnymi systemami dostarczania (Li i Mooney, 2016 ; Moore i Hartgerink, 2017 ; Cheng i in., 2019 ; Fan i in., 2019 ; Zheng i in., 2019 ).

Ostatnio hydrożel reagujący magnetycznie, jako jeden z rodzajów inteligentnych hydrożeli, został wprowadzony do zastosowań biomedycznych w poprawie aktywności biologicznej komórek, tkanek lub narządów. Wynika to głównie z jego reakcji magnetycznej na zewnętrzne pole magnetyczne i uzyskania struktur funkcjonalnych do zdalnej regulacji właściwości fizycznych, biochemicznych i mechanicznych środowiska otaczającego komórki, tkanki lub narządy (Abdeen i in., 2016 ; Antman-Passig i Shefi , 2016 ; Rodkate i Rutnakornpituk, 2016 ; Bannerman et al., 2017 ; Omidinia-Anarkoli et al., 2017 ; Xie et al., 2017 ; Silva et al., 2018 ; Tay et al., 2018; Wang i in., 2018 ; Bowser i Moore, 2019 ; Ceylan i in., 2019 ; Luo i in., 2019 ).

Niedawne badania wykazały, że hydrożel magnetyczny może działać jako doskonały system uwalniania leku i celowania. Na przykład Gao i wsp. ( 2019 ) stworzyli magnetyczny hydrożel oparty na ferromagnetycznym tlenku żelaza z domeną wirową i zasugerowali, że ten wyjątkowy magnetyczny hydrożel może znacząco tłumić miejscowe nawroty raka piersi.
Manjua i in. ( 2019 ) opracowali magnetycznie reagujące hydrożele z poli (alkoholu winylowego) (PVA), które mogą być motywowane przez pole magnetyczne ON / OFF oraz nieinwazyjnie regulowaną sorpcję i ruchliwość białek, wskazując na obiecujące zastosowanie w inżynierii tkankowej, dostarczaniu leków lub systemie biosensorycznym .
Co więcej, kompozytowy hydrożel magnetyczny przygotowany przez połączenie samonaprawiającego się hydrożelu chitozan / alginian i magnetycznych mikrosfer żelatynowych może być stosowany jako odpowiednia platforma do inżynierii tkankowej i dostarczania leków (Chen X. et al., 2019a ). W porównaniu z hydrożelami magnetycznymi duży potencjał w zastosowaniach biomedycznych mają różne rodzaje inteligentnych biomateriałów (np. Rusztowania, biofilmy, inne inteligentne hydrożele), które są aktywowane przez zewnętrzne bodźce, takie jak światło, pH, temperatura, stres czy ładunek ( Chen H. i in., 2019 ; Cui L. i in., 2019 ; Wu C. i in., 2019 ; Zhao i in., 2019 ; Yang i in., 2020 ).
Jednak długi czas reakcji i mniej precyzyjnie kontrolowane architektury tych inteligentnych biomateriałów reagujących na bodźce to dwa główne ograniczenia.
Hydrożele magnetyczne są zwykle wykonane z hydrożelu matrycowego i składnika magnetycznego, który został wbudowany w matrycę. Ostatnio superparamagnetyczne i biokompatybilne nanocząstki magnetyczne na bazie tlenku żelaza (MNP) są najczęściej włączane do matryc polimerowych w celu przygotowania magnetycznie reagujących hydrożeli do ich zastosowania w inżynierii tkankowej, takich jak γ-Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 i ferryt kobaltu. nanocząstki (CoFe 2 O 4 ) (Zhang i Song, 2016 ; Rose i in., 2017 ; Ceylan i in., 2019 ).
Magnetyt (Fe 3 O 4 ) jest związkiem dwóch rodzajów centrów żelaza z 1/3 Fe 2+ i 2/3 Fe 3+ . Interwałowy transfer ładunków między Fe 2+ i Fe 3+ indukuje absorpcję w całym zakresie widmowym ultrafioletu widzialnego i w podczerwieni, co powoduje czarny kolor (Barrow i in., 2017 ). Maghemit (γ-Fe 2 O 3 ), o brązowo-pomarańczowym wzorze, jest utleniającym produktem magnetytu (Fe 3 O 4 ) w temperaturze poniżej 200 ° C (Tang i in., 2003 ).
Jeśli chodzi o CoFe 2 O 4 , poprzednie badania wykazały, że stężenie 20% było toksyczne, podczas gdy przy 10% toksyczność była nieistotna. Co więcej, 10% (w / w) CoFe 2 O 4 może zmaksymalizować odpowiedź magnetyczną ze względu na liczne ilości nanocząstek, tworząc biokompatybilne biomateriały (Goncalves i in., 2015 ; Brito-Pereira i in., 2018 ). Na przykład Hermenegildo i wsp. ( 2019 ) zaprojektowali nowatorski hydrożel CoFe 2 O 4 / metakrylowanej gumy gellanowej / poli (fluorku winylidenu), który stworzył obiecujące mikrośrodowisko do stymulacji tkanek.
W tym przeglądzie literatury dążymy do podsumowania metod przygotowania i obecnego rozwoju wrażliwych magnetycznie inteligentnych hydrożeli w inżynierii tkankowej, zwłaszcza w inżynierii kości, chrząstki i tkanki nerwowej, które mają ogromne znaczenie, ale nie zostały jeszcze wszechstronnie przeanalizowane.

Przetwarzanie hydrożeli magnetycznych
Hydrożele magnetyczne są wykonane z materiałów kompozytowych wykazujących biokompatybilność, biodegradację i reakcję magnetyczną. Właściwości hydrożeli magnetycznych zależą od kilku kwestii, w tym od cząstek magnetycznych i składnika stosowanych hydrożeli, cząstek magnetycznych i stężenia hydrożeli oraz wielkości i jednorodności cząstek magnetycznych w hydrożelach.
Istnieją głównie trzy metody przygotowania hydrożeli magnetycznych: ( i ) metoda mieszania; ( ii ) metoda wytrącania in situ ; ( iii ) metoda szczepienia. Schemat trzech głównych syntez hydrożeli magnetycznych przedstawiono na rysunku 1 .

Metoda mieszania
W podejściu mieszania cząstki magnetyczne i hydrożele są wytwarzane oddzielnie. Cząstki magnetyczne są zwykle syntetyzowane w procesie współstrącania. Powstałe cząstki magnetyczne są następnie przechowywane w wodnej lub oleistej cieczy, aby zapobiec agregacji i utlenianiu. Na koniec roztwór cząstek magnetycznych miesza się z roztworem hydrożelu do sieciowania, a cząstki magnetyczne są kapsułkowane w hydrożelach.
Tóth i in. ( 2015 ) zmodyfikowali powierzchnię MNP (magnetytu) biokompatybilnym siarczanem chondroityny-A (CSA) w celu uzyskania MNP pokrytych CSA. Następnie MNP powleczone CSA zdyspergowano w hydrożelu hialuronianowym (HyA) w celu przygotowania magnetycznego hydrożelu na bazie HyA. Stwierdzono, że hydrożel magnetyczny na bazie HyA może być stosowany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów metodą iniekcji dostawowej.
Shi i in. ( 2019 ) wytworzył modyfikowany bisfosfonian (BP) kwas hialuronowy (HA) / magnetyczny hydrożel Fe 3 O 4 . Ten nowatorski hydrożel magnetyczny wykazał wyjątkową kompatybilność i powolną degradację in vivo i spełniał oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa w praktyce klinicznej.
Metoda mieszania ma kilka zalet przy wytwarzaniu hydrożeli magnetycznych. Po pierwsze, cząstki magnetyczne (np. MNP, mikrometryczne tlenki żelaza) o jednorodnej wielkości w hydrożelach można otrzymać poprzez modyfikację szybkości mieszania, stężenia substancji i okresu produkcji. Po drugie, proces przygotowania jest łatwy do przeprowadzenia, ponieważ przygotowanie i sieciowanie cząstek magnetycznych prowadzi się oddzielnie.
Jednak istnieją również pewne ograniczenia, którymi można by się zająć w przyszłości, w tym asymetryczny rozkład cząstek magnetycznych w hydrożelach i dyfuzja cząstek magnetycznych, gdy hydrożele magnetyczne były zanurzone w roztworze.
...

Metoda szczepienia
W metodologii szczepienia na wiązanie kowalencyjne powstają między cząstkami magnetycznymi a siecią hydrożelową. W szczegółach, kilka grup funkcyjnych jest szczepionych na powierzchni cząstek magnetycznych, które działają jako mikro- lub nanosieciowe w celu wytworzenia wiązań kowalencyjnych z monomerami hydrożelowymi. Hu i in. ( 2019 ) zaprojektowali magnetyczny hydrożel wykonany z nietoksycznego hydrożelu poliakryloamidowego (PAAm) i Fe 3 O 4 pokrytego metakrylanem 3- (trimetoksysililo) propylu metodą szczepienia.
Ten nowatorski hydrożel magnetyczny wykazywał stosunkowo wysokie właściwości mechaniczne, w tym wytrzymałość na rozciąganie i odporność na pękanie. Ponadto wprowadzono polidimetylosiloksan (PDMS) w celu zmodyfikowania powierzchni hydrożelu magnetycznego, a uzyskany produkt wykazał doskonałe działanie pod wodą. Hydrożel magnetyczny pokryty PDMS zachowywał stabilność nawet przy obciążeniu zmęczeniowym, co uwypukliło znaczący potencjał w zastosowaniach sztucznych mięśni.
Messing i in. ( 2011 ) jako pierwsi wytworzyli nanocząstki magnetyczne funkcjonalizowane grupami metakrylowymi CoFe 2 O 4 . Następnie wytworzono magnetyczne hydrożele, dodając tego rodzaju magnetyczne nanocząstki do sieci hydrożelu poliakryloamidowego.
Zaletą metody szczepienia jest to, że wiązania kowalencyjne są zdolne do kapsułkowania cząstek magnetycznych w hydrożelach, co sprzyja stabilności magnetycznego hydrożelu. Jednak długi czas produkcji, kosztowny protokół i skomplikowany proces produkcji ograniczają jego szersze zastosowania w dziedzinie biomedycznej.

Zastosowania w inżynierii tkanki kostnej
Naprawa dużych ubytków kości spowodowanych urazami, infekcjami, nowotworami lub innymi chorobami jest nadal drażliwym problemem klinicznym (Herberg i in., 2019 ). Wcześniejsze badania wykazały, że osteoindukcyjne czynniki wzrostu odegrały istotną rolę w regeneracji kości (Cui L. i in., 2019 ; Ruehle i in., 2019 ), jednak autologiczny przeszczep kostny pozostaje złotym standardem w leczeniu ubytków kostnych ( Bouyer i in., 2016 ).
Biorąc pod uwagę zachorowalność w miejscu pobrania i ograniczone źródło obszaru dawczego, rozwój biomateriałów inżynierii tkanki kostnej staje się coraz bardziej atrakcyjny dla badaczy. Większość prób zastosowano do oceny hydrożeli zawierających MNP w naprawie kości. Ponieważ hydroksyapatyt (HAP) jest jednym z najważniejszych składników naturalnych nieorganicznych substancji kostnych, wykazuje doskonałą biokompatybilność i przewodnictwo kostno-kostne oraz odgrywa kluczową rolę w biomineralizacji (Moncion i in., 2019 ; Zhou i in., 2019 ), Zaprojektowano magnetyczny hydrożel kompozytowy HAP.
Na przykład nanocząstki γ-Fe 2 O 3 (m-nHAP) pokryte nano-HAP zsyntetyzowano, a następnie dodano do roztworu poli (alkoholu winylowego) (PVA) w celu wytworzenia hydrożeli m-nHAP / PVA. PVA wykazał doskonałą biokompatybilność, wysokie właściwości mechaniczne i powolną biodegradację, które były kluczowe dla jego zastosowania (Iqbal i in., 2019 ; Venkataprasanna i in., 2019 ). Wielkość porów hydrożeli stopniowo rosła, a następnie zwiększała się zawartość m-nHAP, który był dostępny do wymiany składników odżywczych.
W międzyczasie adhezja i proliferacja ludzkich osteoblastów były dramatycznie wspierane wraz ze wzrostem stężenia m-nHAP (Hou i in., 2013 ). Jednak pole magnetyczne nie zostało wprowadzone w tym badaniu, co można uznać za potencjalny promotor w poprawie regeneracji tkanki kostnej przy użyciu tego magnetycznego hydrożelu.
Komórki, takie jak komórki macierzyste, komórki nerwowe i osteoblasty, są ważnym składnikiem inżynierii tkankowej (Cerqueira i wsp., 2018 ; He i wsp., 2018 ; Ahmad i wsp., 2019 ; Chen M. i wsp., 2019 ; Midgley i in., 2019 ); w związku z tym komórki znakowane MNP stają się coraz bardziej dostępne w hydrożelach stymulowanych biologicznie magnetycznie. Henstock i in. ( 2014 ) najpierw dodali TREK1-MNP lub Arg-Gly-Asp (RGD) -MNP do ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (hMSC), aby wytworzyć komórki znakowane MNP, które następnie wysiano do hydrożeli kolagenowych lub poli (D, L-laktydu- koglikolid) (PLGA) otaczające morfogenetyczne białko kości-2 (BMP-2) - uwalniające hydrożele kolagenowe (jak pokazano na Figurze 2A ).
Miejsca wiązania RGD mechanoreceptorów na powierzchni komórki (tj. Integryn) odgrywają ważną rolę w przekazywaniu zewnętrznego bodźca do wewnątrzkomórkowego cytoszkieletu (Cartmell i wsp., 2002 ). Warto wspomnieć, że hydrożele zawierające hMSC znakowane TREK1 lub RGD-MNP wykazywały znacznie większą mineralizację niż kontrole; ponadto hydrożele zawierające sfunkcjonalizowane MNP i BMP-2 miały grubsze i liczniejsze domeny zmineralizowane w porównaniu z hydrożelami bez BMP-2 ( ryc. 2B – K ).
Aby zachować fenotyp komórek macierzystych i potencjał wielokrotnego różnicowania ex vivo , zastosowano metodę lewitacji komórek magnetycznych do znakowania MSC MNP, a następnie wytworzono sferoidy wielokomórkowe, które wszczepiono do kolagenu typu I w celu utworzenia hydrożelu magnetycznego. Analizy biologiczne wykazały, że sferoidalny system hydrożelowy 3D zachował funkcjonalność MSC, zachował ekspresję markerów komórek macierzystych, wytworzył czynniki hematopoetyczne i zmniejszył geny progresji cyklu komórkowego, co może być w stanie stworzyć atrakcyjną platformę dla osteogenezy i dostarczania leków ( Lewis i in., 2017 ).
Artykuł źródłowy jest bardzo długi. Przeczytaj resztę tutaj: ncbi.nlm.nih.gov

principia-scientific.com/…agnetic-sensitive-hydrogels-in-tissue-engineering/
Edyta Berchgolc shares this
10K
Jedno jest pewne: ta całkowicie nienaturalna mikstura nie-szczepionka przeciwko COVID jest zupełnie inną bestią niż zwykłe, powszechne toksyczne szczepionki, którymi ludzkość jest karmiona od ponad wieku.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Czy to zjawisko "magnetyzmu wszczepionego" przez nie-szczepionki COVID jest dowodem na istnienie magnetycznych nanocząstek?
Najwyraźniej w miksturze nie-szczepionki przeciw COVID jest coś magnetycznego, co powoduje, że te magnesy się przyklejają. Niektóre z tych magnesów to duże magnesy, które można umieścić na lodówce, aby trzymać dokumenty. Jim Stone wiąże to zjawisko z faktem, że niektóre …More
,,Czy to zjawisko "magnetyzmu wszczepionego" przez nie-szczepionki COVID jest dowodem na istnienie magnetycznych nanocząstek?
Najwyraźniej w miksturze nie-szczepionki przeciw COVID jest coś magnetycznego, co powoduje, że te magnesy się przyklejają. Niektóre z tych magnesów to duże magnesy, które można umieścić na lodówce, aby trzymać dokumenty. Jim Stone wiąże to zjawisko z faktem, że niektóre kliniki medyczne zalecają pacjentom odczekanie 6 do 10 tygodni po zastrzyku COVID przed wykonaniem rezonansu magnetycznego. Skrót MRI oznacza "Medical Resonance Imagery", a dla tych, którzy nie wiedzą, obejmuje użycie pola magnetycznego i generowanych komputerowo fal radiowych do tworzenia szczegółowych obrazów narządów i tkanek w twoim ciele. Musisz położyć się w komorze podczas zabiegu.''