Tymoteusz
Osobiście tym, których ostrzegałem, a którzy dali się zaszczepić mówię, że witam ich w klubie samobójców.

Moim zdaniem nie mamy do czynienia z „niezrozumiałym oszołomieniem”, tylko z szatańskim omamieniem milionów niczego niepodejrzewających ludzi...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ludzie rozsądni i mądrzy, którzy w mig rozszyfrowali oszustwo kowidowe mogą się tylko bezradnie i z przerażeniem przyglądać zbiorowemu samobójstwu dużej części swoich rodaków, nie mogąc w żaden sposób obudzić ich z jakiegoś niezrozumiałego oszołomienia