Clicks40
vi.news

Phỏng vấn: Francis có một lời thú nhận đầy "bất ngờ

Cây hài người Tây Ban Nha Jordi Évole đã hỏi Francis trong cuộc phỏng vấn qua Skype của mình rằng phải chăng ngay cả một giáo hoàng cũng có thể nghi ngờ sự tồn tại của Chua vì coronavirus.

Francis trả lời rằng ông đã từng có "nghi ngờ về đức tin" trong cuộc đời mình, nhưng không phải bây giờ,

"Tôi đã có những khủng hoảng về đức tin, và tôi đã giải quyết chúng bằng ân sủng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, không ai có thể được cứu khỏi con đường chung của nhân loại, đó là con đường cụ thể nhất, an toàn nhất," Francis lý tưởng hóa.

Ông nhấn mạnh rằng ông hy vọng rằng cuộc khủng hoảng coronavirus "sẽ dạy mọi người xem lại cuộc sống của họ". Dự đoán của ông: "Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn."

#newsZlhogjgnqu