csk.news
9861

František Dělá z Burkeho Likvidátora Burkeho Nástupce

František jmenoval neo-kardinála Silvano Maria Tomasi (80), jako významného delegáta Maltézského Řádu. Podle očekávání, Tomasi nastupuje po …
Roberto 55
Nicit a devastovat a este ma chut aj na zmrzlinu!
Tymián
Pápež má výhradne právo menovať a odvolávať z jednotlivých funkcií. Alebo nie? Takže, nikto nemá právo mu do toho kecať. Zrejme, má k tomu vážne dôvody, keď tak koná.
apredsasatoci
Tymián
Nikto? Ani Kristus?!
Tymián
apredsasatoci, keby Ježiš Kristus, chcel niečo v Cirkvi zmeniť, tak by neustanovil pápeža, aby o týchto veciach mohol rozhodovať.
apredsasatoci
Tymián
Kristus rešpektuje aj bergogliovu slobodnú vôľu.
Tymián
No, vidíš apredsasatoci, keď Ježiš Kristus rešpektuje slobodnú vôľu pápeža, tak nie je potom žiadny problém.
apredsasatoci
Tymián
Pápež má už svojho pána, na základe slobodnej vôle.
Nech je akokoľvek, Pán Ježiš nás stále vyzýva: Bdejte! Skumajte! Dávajte si pozor, kto na vás stavia!
Kde ide pastier, idú za ním jeho ovce!
Tymián
apredsasatoci, máš pravdu, kde ide pastier, tam za ním pôjdu aj jeho ovce. Takže ty pôjdeš tam kde aj tvoji pastieri, ak ťa nabádajú konať proti pápežovi.
apredsasatoci
Modlosluzobnik bergoglio už vydal o sebe svedectvo. Ďalšie svedectvo proti nemu vydáva Boží Syn.