szuirad1
3857

Bł. Herman Kaleka 24 września.

Kiedy spojrzymy na świętość z psychologicznego punktu widzenia – osoby, które ją osiągnęły, jawią się bardzo często jako – mówiąc po dzisiejszemu – ludzie sukcesu. Zdecydowanie dążący do celu, który sobie postawili, a którym jest wieczne szczęście; gotowi postawić cały świat na głowie, byle tylko przysporzyć chwały umiłowanemu Bogu w Trójcy jedynemu. Owa z Bożej mocy pochodząca siła świętości czyni już na tej ziemi małych wielkimi; mnich zamieszkujący odludną dolinę staje się dzięki niej duchowym przywódcą europejskiego rycerstwa i godzi spory królów i papieży (Bernard z Clairvaux); ona to daje ufność, że cel powzięty dla chwały Bożej, zostanie z Bożą pomocą zrealizowany – ufność tę widzimy choćby u świętego Franciszka z Paoli, który nie mając grosza przy duszy, a jedynie łopatę, umyślił zbudować kościół i dopiął swego w niedługim czasie, spotykając życzliwe osoby, ofiarujące swą pracę i pieniądze.

Jednym z czołowych przykładów owej świętej determinacji jest XI-wieczny błogosławiony – Herman zwany Kaleką (po łacinie Contractus, po niemiecku zaś der Lahme). Syn Wolfrada II, hrabiego Altshausen, urodził się częściowo sparaliżowany, co przez całe życie utrudniało mu poruszanie się i wysławianie. Nie mógł zostać rycerzem jak jego ojciec, ale został posłany na nauki do opactwa Reichenau. Trudno dziś dociec, dlaczego rodzice oddali go pod opiekę tamtejszym benedyktynom. Czy chcieli się pozbyć ciężaru jego kalectwa, czy może dostrzegli w nim zdolności intelektualne i chcieli zapewnić mu wykształcenie, czy też po prostu chcieli, aby ich syn, pomimo fizycznego niedomagania, był aktywny jak jego rówieśnicy…?

Herman miał szczęście, że trafił właśnie... Bł. Herman Kaleka
szuirad1
Św Pacyfik z San Severino, prezbiter 24 września .:ILG:. - Czytelnia: 24 września - Św. Pacyfik z San Severino
szuirad1
Św Tekla, dziewica i męczennica 24 września .:ILG:. - Czytelnia: 24 września - Św. Tekla
One more comment from szuirad1
szuirad1
Św Gerard, biskup i męczennik 24 września .:ILG:. - Czytelnia: 24 września - Św. Gerard