Měsíc zvěstuje příchod bolesti a Varování

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 7. května 2022. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). revelacionesmarianas.com/english.htm NEZTRÁCEJTE …
TerezaK