Clicks156
Ign Koh

AZ OLTÁRISZENTSÉG MÁRTÍRJAI V. - A GORKUMI VÉRTANÚK

A mai Hollandiát és Belgiumot magába foglaló Németalföldön a XVI. században megerősödtek a reformáció eszméi. Akkoriban az ország a spanyol király birodalmának részét képezte. A protestáns nemesség – megelégedvén a katolikus uralkodó önkényét – 1566-ban, majd 1572-ben felkelést szerveztek. A zűrzavar folyamán viszont a katolikusok is üldöztetést szenvedtek.
Fanatikus kálvinista felkelők 1572-ben elfoglalták Gorkum városát. Bár ígéretet tettek arra, hogy megadás esetén senkinek sem esik bántódása, első dolguk mégis az volt, hogy 19 papot és szerzetest fogjanak el. A pápai főség elutasítása mellett az Oltáriszentség megtagadására is rá akarták kényszeríteni őket. Azonban még a több napos kínzás ellenére is képesek voltak hitük megtartására.
Végül egy monostor pajtájában akasztották fel őket. Imádkozva és egymást bátorítva vállalták a halált. Megcsonkított holttestüket a hívek később csendben eltemették.