Clicks534

Máte mnohých Nepriateľov

Máte mnohých Nepriateľov - 3. augusta 2021 - Slová Ježišove k nám

Dávajte si pozor a varujte sa, pretože máte mnohých Nepriateľov a ani len neviete, ktorí všetci to sú. Je ich mnoho a sú všade. Každého z nich Poznám. Vy všetci ste Večne Predo Mnou, každého Vidím i Počujem. Nikto nedokáže Skryť čokoľvek predo Mnou. Preto vás Môžem Varovať a Odhaľovať vám mystériá, skryté tajomstvá, plány vašich Nepriateľov a aj to ktorí to sú, dokonca Vopred. Predpovedal som a stále Predpovedám veci, pretože toho Som Schopný. Nič nie je Tajné, čo Nebude Zjavené, Ani nič Skryté, čo Nebude Známe a v týchto dňoch to Príde na Svetlo. Pravda bude Šokovať svet stále viac a viac, pretože mnohí z vašich Nepriateľov budú Osvetlení a Odhalení, to kto skutočne sú a že Nie sú to, kto predstierajú byť už po dlhý čas. Varujem vás, že máte mnohých Nepriateľov.

Nebojte sa. Buďte vždy pamätliví na to, že máte mnohých Nepriateľov a že väčšinu z nich Nepoznáte. Mnohí predstierajú byť to, kto Nie sú. Varujem vás z Lásky a pretože Som Starostlivý. Budete Nenávidení mnohými kvôli Mne. Oni Ma Nenávideli bez Príčiny a takisto vy budete Nenávidení, Prenasledovaní a niektorí Zabití kvôli Mne, ale Vydržte, pretože Veľká bude vaša Odmena v Nebi, Večnosť So Mnou, Tým Ktorého Milujete a Poznáte. Moji Milovaní, ste Milovaní.

Vaši Nepriatelia sú aj Mojimi Nepriateľmi, Ja Odplatím, Pomsta je Moja. Vždy Súdim Čestne a Spravodlivo. Nikoho Neuprednostňujem ani Neukracujem. Nikto Neunikne Môjmu Súdu. Beda tým, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým a ktorí pokladajú tmu za svetlo a Svetlo za tmu. Ja Som Láska, ale Som aj Strovujúci Oheň k Mojim Protivníkom a je ich mnoho.

satan je váš protivník, Moji Milovaní a vy máte mnohých Nepriateľov, ktorí mu zapredali svoje duše a pracujú pre neho. Mnohí sú Zradcami. Buďte si vždy vedomí varovania, že máte mnohých Nepriateľov a v týchto dňoch ešte pribudnú, lebo dni sú zlé. Opäť vravím, máte mnohých Nepriateľov. Ste Varovaní a budete Šokovaní.

youtube.com/watch?v=0KUfaV3x-wg
Public domain