Clicks1.1K
Orędzia

Znaki na niebie będą rosły, aż nadejdzie OSTRZEŻENIE-PRZESŁANIE ŚWIĘTEGO ARCHANIOŁA MICHAŁA DO LUZ DE MARÍA 30 GRUDNIA 2020

Święty Archaniele Michale, broń nas w walce! Przed niegodziwością i prześladowaniem diabła bądź naszą ochroną. „Niech mu Bóg rozkaże!” Błagamy. A ty, książę zastępów niebieskich, mocą Boga spychaj szatana i inne złe duchy, które chodzą po świecie, by niszczyć dusze do piekła. Amen.

Umiłowany Lud Boży:

OTRZYMAJ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, KTÓRE WYCHODZI Z MIŁOŚCI DO NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY ORAZ WASZEJ I WASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI, ABY CIĄGNĄĆ NA SWOJEJ DRODZE Z NIEZBAWIONĄ WIARĄ.

Znajdujesz się w środku ciemności, która ogarnęła ludzkość i jest teraz głębsza i ciemniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Słuchajcie Ducha Świętego. Prosi cię, abyś świeciła jasno, aby wasza wola zawsze była silniejsza niż pokusy tego świata.

To są trudne czasy, ale jeszcze trudniejsze są te, które mają nadejść. Wtedy bowiem spełnią się objawienia, które muszą się jeszcze wypełnić i które przepowiedziała wam Królowa Niebios. Musicie przygotować się duchowo i mieć niezbędną mocną wiarę, aby móc w odpowiednim czasie potwierdzić swoją wiarę w naszą oraz w waszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Macki jednego rządu światowego rozprzestrzeniają się po całym świecie, sięgają do codziennych dziedzin życia ludzkiego. Z największą gwałtownością próbuje się podważyć wszystkie warstwy społeczne, a także wartości i moralność, które są coraz bardziej sabotowane. Ich normy to mrzonki, a istniejące prawa zostaną przez nich zreformowane w taki sposób, że ostatecznie zostaną skierowane przeciwko tym, którzy nie chcą poddać się złu nowego porządku świata.

W roku kalendarzowym, który teraz rozpoczniecie, zobaczycie rozprzestrzenianie się macek Antychrysta, reprezentowanych przez nowy porządek świata. Ludzie będą traktować swoich bliźnich jeszcze okrutniej, moce będą coraz silniejsze, a prawa zostaną uchwalone, aby podporządkować sobie ludzi, którzy im się sprzeciwiają.

To pokolenie będzie pamiętane przede wszystkim ze względu na swoje ciężkie przewinienia, przede wszystkim za grzech przeciwko darowi życia i za przyjęcie, że Herod w tym czasie „oklaskiwał śmierć niewinnych i oklaskiwał”.

Iluż ludzi dotkniętych trądem psychicznym jest mianowanych przedstawicielami ludu, najwyraźniej dla pożytku swego narodu! Ale reprezentują interesy demona, podczas gdy lud Boży idzie dalej, nie otrzymując instrukcji religijnych. Nie rozumie, że KAŻDY, KTÓRZY WYKONUJE ABORACJĘ W SPOSÓB BEZPOŚREDNI I USUNIĘCIA BĘDZIE W TYM UCZESTNICZYĆ LUB UZYSKAĆ TO MOŻLIWE, WYKLUCZA SIĘ.

Rozmyślna aborcja jest przestępstwem przeciwko darowi życia. Bóg pobłogosławił stworzenie ludzkie, ale odpowiedział z pogardą na ten dar, który otrzymał od Boga. Słowo Boże nie jest już szanowane, a ci, którzy powinni przewodzić ludowi Bożemu, nie są wystarczająco silni, aby powstrzymać to pokolenie przed popełnieniem jeszcze gorszych zbrodni.

CELOWA ABORCJA STAŁA SIĘ ZWYKLE SPOWODOWANĄ PRZESTĘPSTWĄ, W ZWIĄZKU Z NIEBA CIERPIMY DUŻO. CIERPIMY ZAGROŻONE SERCE WSZYSTKICH LUDZI.

Pamiętajcie tylko o Kainie, który sprowadził śmierć na swego brata Abla i o którym Bóg wypowiedział swój wyrok. W obliczu niegodziwości tego strasznego grzechu Bóg powiedział do Kaina:

"[…] Co ty zrobiłeś? Krew twojego brata podnosi się i woła do mnie z ziemi. Więc teraz jesteś przeklęty, wygnany z ziemi, która otworzyła usta, aby zabrać krew twego brata z twojej ręki. "
(Rdz 4, 10-11)

Ci, którzy akceptują aborcję, powinni pokutować, wyznać i porzucić ten straszny grzech. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus widzi wnętrze każdego ludzkiego stworzenia i zajmuje się każdą duszą. Zmień swoje życie, nawróć się! Aborcja to znacznie więcej niż tylko trend w modzie! To zbrodnia przeciwko niewinnym istotom!

Poplecznicy szatana pilnie pracują, aby uzyskać powszechną akceptację aborcji na skalę globalną. Biedna ludzkość, ciężar twoich grzechów spadnie na ciebie!

Ludu Boży, czy myślisz, że proroctwo jest jeszcze bardzo odległe? Tak jak ten wirus pojawił się znikąd i zmienił cały świat, tak też pojawią się inne plagi, stworzone ludzkimi rękami.

Kiedy najmniej się tego spodziewasz ...
Kiedy jesteś zmęczony i bliski poddania się ...
Jeśli powiedziano ci, że to tylko farsa i masz pewność, że piekło nie istnieje lub że twoje cierpienie na ziemi jest już piekłem ...
Kiedy odmawia się „przeistoczenia” i zostajesz pozbawiony pokarmu Eucharystii ...
Jeśli wszędzie gardzi się królową i matką stworzenia ...

WTEDY DZIAŁA PRZEWIDYWANIE. ALE LUDZKOŚĆ ŚPI, ŚWIĘTUJE FESTIWALE I ŻYJE W GRZECHU.

Jak szybko i łatwo wierzysz w „autentyczność” wszystkich nowo powstających modernizmów i jak szybko wątpisz i tracisz wiarę ...

TWÓJ LEKARZE, TWÓJ OBCIĄGNIĘTY GROBOWIEC (Mt 23, 27)! ZIEMIA OTWIERA SIĘ I WCHŁANIA LUDZI!

Nawet jeśli nie wierzysz, że każdy kontynent na ziemi zostanie wstrząśnięty przez silne trzęsienia ziemi, miasta, które są stolicami globalnego grzechu, zostaną przez nie szczególnie mocno dotknięte.

Znaki na niebie będą rosły, aż nadejdzie OSTRZEŻENIE.

Tak jak ziemia drży, bezpieczeństwo, które ludzkość postawiła w swoim Bogu w postaci pieniędzy, również zostanie zachwiane i większość ludzi nie będzie już wiedzieć, dokąd i do kogo mogą się zwrócić. Twoja ludzka słabość stanie się widoczna, gdy ten ziemski bóg zostanie obalony.

Lud Boży:

DLA TYCH, KTÓRZY PRZEKRACZAJĄ SWÓJ DROGĘ Pomimo wszystkich przeszkód i podejmują codzienny krzyżyk, NIE WSZYSCY BĘDĄ KARNY. Wierzący, którzy pokutują, szukają nawrócenia i okazują skruchę, znajdują w Niej swoją radość.

Miłosierdzie Boże przyszło dla wszystkich; niektórzy nim gardzą, inni skruszeni proszą i przyjmują to. Jeszcze inni wciąż czekają na nawrócenie; ale te stworzenia są letnie, usta Boże je pożrą. Istota ludzka istnieje i otrzymała wolną wolę, a wraz z wiekiem moc podejmowania decyzji. Te wybory mogą przynieść duszy życie lub śmierć.

Umiłowany Lud naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

POWRÓT PRZED NOCĄ ZAPADA, POWRÓT! ZOSTAŁO NAS WYSŁANY, ABY WYKONAĆ BOSKĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ W CELU RATOWANIA LUDZKOŚCI WALKA PRZECHODZIŁA W KAŻDYM MOMENCIE, NA TYŁU GORĄCEJ I ZŁEGO PEŁNĄ NIENAWIŚCI WOBEC LUDZKOŚCI. JEGO NIENAWIŚĆ JEST W SZCZEGÓLNOŚCI KIEROWANA PRZECIWKO TYM, KTÓRZY SĄ ODBUDOWANI NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY I WIERNI NASZEJ ORAZ WASZEJ KRÓLOWEJ I MATCE. NIE BÓJ SIĘ, DLATEGO JESTEŚMY PO TWOJEJ STRONIE, TYLKO MUSISZ ZAPYTAĆ O POMOC. Nie bój się.
Pozostań pod płaszczem ochronnym naszej i twojej królowej i matki, a zobaczysz, jak zło ucieka.

Módlcie się ludzie Boży, módlcie się za Anglię.

Módlcie się, ludu Boży, módlcie się za Włochy, świat spojrzy na ten kraj z przerażeniem.

Módlcie się, ludu Boży, módlcie się dalej; módlcie się, abyście nauczyli się kochać Wolę Bożą.

Módlcie się, abyście byli wierni do końca.

Błogosławię cię, nie poddawaj się teraz. Każde ludzkie stworzenie ma miecz wiary; trzymaj to wysoko przez cały czas.

Nie słuchaj przepowiedni, przygotuj się duchowo. Nic nie może zachwiać Twojej lojalności.

MÓDL SIĘ: AVE MARIA, OTRZYMAŁA W PEŁNI CZYSTOŚĆ I BEZ GRZECHU.

KTO JEST JAK BÓG?
Nikt nie jest podobny do Boga!

Święty Michał Archanioł

AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, W PEŁNI CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU

KOMENTARZ LUZ DE MARÍA

Bracia i siostry:

Święty Michał Archanioł nieustannie broni ludu Bożego. Broni też Kościoła, dlatego nie powinniśmy zaniedbywać następującej modlitwy:

Święty Archaniele Michale, broń nas w walce! Przed niegodziwością i prześladowaniem diabła bądź naszą ochroną. „Niech mu Bóg rozkaże!” Błagamy. A ty, książę zastępów niebieskich, mocą Boga spychaj szatana i inne złe duchy, które chodzą po świecie, by niszczyć dusze do piekła. Amen.

W tym czasie prosi nas, abyśmy byli uważni, nie osłabiali swojej wiary i rozważali, że to, co teraz postrzegamy jako odległą przyszłość, może wydarzyć się za kilka tygodni lub miesięcy.

Nie wolno nam spać, musimy podnieść nasze lampy wiary i upewnić się, że są jasno oświetlone.

Amen.