Clicks519
ľubica
3

Ako sa elegantne vyhnúť testovaniu, keď ho od vás bude žiadať zamestnávateľ

Od pondelka 22.11.2021 vrámci sprísňovania pandemických opatrení chcela vláda na pracoviskách zaviesť režim „OTP“, čiže pracovať mali mať dovolené len očkovaní, tí čo covid prekonali alebo otestovaní zamestnanci.
Ako vždy, nič, do čoho sa pustí táto neschopná vláda, nedokáže zrealizovať včas a nový termín pre OTP režim by mal platiť až od nasledujúceho pondelka 29.11.2021.

Čo však robiť, ak sa nechcete každé 2 dni testovať, ale nechcete sa ani očkovať (čo by sme vzhľadom na smrteľnú povahu týchto vakcín ani neodporúčali)? Na zamestnávateľa môžete využiť takú malú lesť.

Ako sa vyhnúť testovaniu
Každý zamestnávateľ je zo zákona povinný vytvárať „zdravé a bezpečné“ pracovné prostredie. Na toto sa budú vláda aj zamestnávatelia odvolávať pri právnom zdôvodňovaní vyžadovania testov – aby boli ostatní zamestnanci chránení pred nákazou Covid-19.
Dobre teda, budete hrať ich hru, ktorú však obrátite proti nim.
Keď vám zamestnávateľ oznámi, že od pondelka bude pri vstupe na pracovisko od vás vyžadovať test, povedzte, že áno, samozrejme, testu sa podrobíte.
Pripomeňte mu však, že právo na „zdravé a bezpečné“ pracovné prostredie platí pre všetkých, teda, že aj vy máte právo na takéto prostredie.
No a preto očakávate od neho, že zabezpečí, aby ste sa na pracovisku nenakazili covidom, napríklad od netestovaného zaočkovaného, ktorý sa testovať nemusí, ale nákazu môže šíriť rovnako.
Keď toto vyslovíte, v tomto bode zamestnávateľovi zrejme zamrzne úsmev na tvári.
Môže síce tvrdiť, že očkovaní nemajú povinnosť sa testovať, no vás to zaujímať nemusí. Vás zaujíma jedine to, aby bola splnená zákonná požiadavka na „zdravé a bezpečné“ pracovné prostredie a je na zamestnávateľovi, ako to zabezpečí.
Zamestnávateľ môže napríklad žiadať, aby sa testovali aj zaočkovaní. To si však asi netrúfne, lebo zaočkovaní by ho išli za to zožrať. Veď oni sú predsa zaočkovaní a „majú slobodu“. Teda, aspoň tak im to sľubovali.

No a druhá možnosť je, že ak to nebude vyžadovať od zaočkovaných, tak to (v tichosti) nebude vyžadovať ani od vás.
Ak by váš zamestnávateľ nepristúpil ani na jednu z týchto možností, tak žiadajte od neho záväzok, že v prípade nákazy covidom na pracovisku vám preplatí náklady na liečbu, ušlú mzdu a tiež odškodní prípadné trvalé následky na vašom zdraví.
Odporúčame vyžiadať si takéto vyhlásenie od zamestnávateľa písomne. Vzor uvádzame nižšie.

Vzor vyhlásenia zamestnávateľa o zodpovednosti za škodu

Takže tuto uvádzame vzor, ako by mohlo vyzerať takéto vyhlásenie zamestnávateľa.

My nie sme právnici, preto ak chcete, môžete to dať ešte posúdiť právnikovi. Účelom vyhlásenia však nie je, aby bolo právne dokonalé, ale aby odradilo vášho zamestnávateľa od vyžadovania pravidelného testovania od vás.
– – – – – –
Vyhlásenie o zodpovednosti za škody spôsobené nákazou Covid-19 na pracovisku
Zamestnávateľ: Firma s.r.o., Slnečná 5, 81001 Bratislava, IČO: 12345678
Zamestnanec: Jožko Mrkvička, Mesačná 8, 82001 Bratislava, rodné číslo: 123456/7890
Podľa Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z., paragrafu 6, a paragrafu 8, je zamestnávateľ povinný vytvárať zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre všetkých svojich zamestnancov.
Súčasťou takéhoto zdravého a bezpečného prostredia je aj absencia potenciálne infekčných osôb s ochorením Covid-19 na pracovisku.
Podľa najnovších vedeckých poznatkov očkovanie nezabraňuje nákaze ani šíreniu infekcie Covid-19. Riziko šírenia infekcie je možné v rozumnej miere minimalizovať momentálne len antigénovym alebo PCR testovaním.
Ja, zamestnávateľ, vyhlasujem, že v prípade nákazy horeuvedeného zamestnanca na pracovisku od iného netestovaného zamestnanca, sa zaväzujem zamestnancovi v plnej výške uhradiť:
náklady spojené s liečbou
ušlú mzdu (dorovnanie nemocenskej do priemernej mzdy)
finančné odškodnenie za prípadné trvalé následky poškodenia zdravia

V Bratislave 25.11.2021
Podpisy:
zamestnávateľ:
zamestnanec:
– – – – – –
Záver
Ak by ste sa odmietli v zamestnaní testovať vy, zamestnávateľ by to mohol vyhodnotiť ako prekážku na strane zamestnanca a poslať vás domov na neplatené voľno.
Vy však testovanie neodmietnete a budete požadovať od zamestnávateľa horeuvedené vyhlásenie. Ak vám ho odmietne podpísať, bude sa jednať o prekážku na strane zamestnávateľa, pretože odmietol vytvoriť zdravé a bezpečné pracovné prostredie vyžadované zákonom. Vtedy vás síce tiež môže poslať domov, no len za plnú mzdu.
Najideálnejším riešením situácie je, že zamestnávateľ bude rozumný, nebude s vami podpisovať žiadne takéto vyhlásenie a zároveň (v tichosti) nebude od vás vyžadovať ani žiadne pravidelné testovanie.
Aj vlk sa nažral, aj koza zostala celá.
Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články
Vzor trestného oznámenia JUDr. Harabina na ministra školstva a riaditeľov škôl pre vynucovanie testovania
Bojuje vláda proti kovidu či občanom? Príbehy ľudí, ktorým sa po testovaní zhoršilo zdravie
Bývalému ministrovi Krajčímu (a ďalším) hrozia za plošné testovanie doživotné tresty
Ako sa brániť, keď zamestnávateľ vás núti do očkovania na COVID-19
Mira393
jednoduché- buď dáte výpověď vy nebo váz z práce jednoduše vyhodí....tak se nenechávejte testovat, každý jsme nahraditelní.
milboy
..funkčné, ale trochu zložité.
Ja preferujem odpoveď "odmietam sa testovať, pretože tyčinky nemajú platný atest nezávadnosti a za druhé, je to nevratné poškodenie prepážky, ktorá bráni infekcii.."