hr.news
231

Sve je dozvoljeno: Franjo odobrava laike u de facto Biskupsku konferenciju

"Amazonska eklezijalna konferencija" uključuje biskupe i laike, njezin predsjednik, kardinal Huancaya iz Perua, Pedro Baretto Jimeno (78) izjavio je za AmericaMagazin.org (3. listopada).

Franjo je odobrio statut Konferencije koji je prema Barettu "prvi takve vrste u povijesti Crkve" i "prvi konkretni plod Amazonske sinode".

Amazonska konferencija naziva se "Eklezijalna konferencija" jer uključuje biskupe i laike iz devet zemalja amazonske regije. Nasuprot tome, Biskupska konferencija uključuje samo biskupe određenog područja.

Baretto vjeruje da će se slične eklezijalne konferencije u nadolazećim godinama pojaviti i na drugim kontinentima, uključujući Afriku i Aziju, te da će u nadolazećim godinama "biskupske konferencije" morati prerasti u "eklezijalne konferencije".

S obzirom na Franjin centralizam i intelektualnu prosječnost većine biskupa, biskupske su konferencije izrodile u beskorisna debatna društva, a Crkvu zahvaća potpuna anarhija.

Slika: © Miguel Angel Chong, wikipedia, CC BY-SA, #newsNtuntmosyf