Weronika....S
Mnie nie szokuje od dawna, ale tak dąży ku ciemnościom antykatolickim i tak prowadzi Kościół instytucjonalny, że jeszcze może mnie zaskoczyć, na przykład ostatnio...
olek19801
Mnie nie szokuje. Oczekuję, że całkowicie się obnaży. Będzie to kluczowy moment. Ostatecznie nasz Pan oddziela obecnie ziarno od chwastów. Trwajmy w Bożych przykazaniach !